2020 any every some

 0    22 schede    leszekgniadek
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Ktoś siedział na kanapie.
inizia ad imparare
Someone was sitting on the sofa.
Możesz jakoś pomóc?
inizia ad imparare
Can you do something to help?
Policja nie mogła jej nigdzie znaleźć.
inizia ad imparare
The police couldn't find her anywhere.
Jest coś do jedzenia?
inizia ad imparare
Is there anything to eat?
Był gotowy spróbować wszystkiego żeby znaleźć swoją córkę.
inizia ad imparare
He was ready to try anything to find his daughter.
Chce pomóc policji szukać zaginionych osób gdziekolwiek na świecie.
inizia ad imparare
He wants to help the police look for missing people anywhere in the world.
Nikogo nie było w domu, kiedy dzwoniłem.
inizia ad imparare
No one was at home when I called.
Nic nie mogliśmy zrobić.
inizia ad imparare
There was nothing we could do.
Wszędzie Cię szukam!
inizia ad imparare
I've been looking for you everywhere!
(Czy) wszystko w porządku?
inizia ad imparare
Is everything OK?
Ktoś jest w moim domu.
inizia ad imparare
There's somebody in my house.
Nic nie ma w lodówce.
inizia ad imparare
There's nothing in the fridge
Mogę Cię o coś zapytać?
inizia ad imparare
Can I ask you something?
Mogę ci coś powiedzieć?
inizia ad imparare
I can tell you something?
Dał mi wszystko, o co poprosiłem.
inizia ad imparare
He gave me everything I asked for.
Nikt nie przyszedł jej odwiedzić.
inizia ad imparare
Nobody came to visit her.
Ktoś dzwonił do mnie wczoraj z tego numeru.
inizia ad imparare
Someone called me from that number yesterday.
Byliście gdzieś na weekend?
inizia ad imparare
Did you go anywhere at the weekend.
Wszędzie już szukałem tego klucza.
inizia ad imparare
I've looked everywhere for this key.
Wszędzie pełno było ludzi.
inizia ad imparare
There were people everywhere.
Musimy to jakoś zrobić.
inizia ad imparare
We have to do it somehow.
Nic nie widzę. A ty?
inizia ad imparare
I can't see anything. How about you?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.