2021 - food and cooking EN

 0    48 schede    kordowski
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
crab
Crab hunting appears to have occurred at all sites with the same intensity.
inizia ad imparare
krab
Wydaje się, że polowania na kraby miały miejsce we wszystkich miejscach z taką samą intensywnością.
lobster
Crustaceans are crabs, lobsters, shrimps, prawns and crayfish.
inizia ad imparare
homar
Skorupiaki to kraby, homary, krewetki, krewetki i raki.
mussels
The problem is that the prices fetched for mussels in the market are extremely low.
inizia ad imparare
małże
Problem polega na tym, że ceny małży na rynku są niezwykle niskie.
prawns
Crustaceans are crabs, lobsters, shrimps, prawns and crayfish.
inizia ad imparare
krewetki
Skorupiaki to kraby, homary, krewetki, krewetki i raki.
salmon
Salmon is one of my favourite fish.
inizia ad imparare
łosoś
Łosoś to jedna z moich ulubionych ryb.
squid
Studies of parasites as tags for marine invertebrates have concentrated on squid.
inizia ad imparare
kalmar
Badania nad pasożytami jako znacznikami dla bezkręgowców morskich koncentrowały się na kałamarnicach.
tuna
Tunas swim continuously and at high speeds and, therefore, have a high demand for oxygen.
inizia ad imparare
Tuńczyk
Tuńczyki pływają nieprzerwanie i z dużą prędkością, dlatego mają duże zapotrzebowanie na tlen.
beef
Animal products (excluding beef) required 3.3-6.3 times the amount of land as the grains.
inizia ad imparare
wołowina
Produkty zwierzęce (z wyjątkiem wołowiny) wymagały 3,3-6,3 razy więcej ziemi niż ziarna.
chicken
Can you tell me how to cook chicken breasts?
inizia ad imparare
kurczak
Czy możesz mi powiedzieć jak przyrządzić piersi z kurczaka?
duck
They take to them like ducks to water; they are fun.
inizia ad imparare
kaczka
Zabierają się do nich jak kaczki do wody; oni są zabawni.
lamb
Two hundred lambs were vaccinated at 6 and 12 weeks of age.
inizia ad imparare
jagnięcina
Dwieście jagniąt zaszczepiono w wieku 6 i 12 tygodni.
pork
The waiter brought pork chops with sauerkraut.
inizia ad imparare
wieprzowina
Kelner przyniósł kotlety schabowe z kiszoną kapustą.
aubergine
For some reason she always seems to need a small aubergine to be able to do so.
inizia ad imparare
bakłażan
Z jakiegoś powodu wydaje się, że zawsze potrzebuje małego bakłażana, aby to zrobić.
avocado
She served sandwiches with avocado.
inizia ad imparare
awokado
Ona zaserwowała kanapki z awokado.
beetroot
I haven't finished beetroot soup yet!
inizia ad imparare
burak
Jeszcze nie skończyłem barszczu!
cabbage
Is there any cabbage left?
inizia ad imparare
kapusta
Czy została jakakolwiek kapusta?
cherries
In fact, the price of the imported cherries is higher than the price which the home crop can command
inizia ad imparare
wiśnie
W rzeczywistości cena importowanych wiśni jest wyższa niż cena, jaką może osiągnąć uprawa w domu
courgette
The dish is prepared by sauteing cubed aubergine, potatoes, carrots, green peppers and courgettes.
inizia ad imparare
cukinia
Danie przygotowywane jest ze smażenia pokrojonego w kostkę bakłażana, ziemniaków, marchewki, zielonej papryki i cukinii.
cucumber
I bought cucumbers instead of courgettes by mistake.
inizia ad imparare
ogórek
Przez pomyłkę kupiłam ogórki zamiast cukinii.
grapes
Significantly higher prices were paid for grapes, onions, peppers and tomatoes when there was a child present in the household
inizia ad imparare
winogrona
Znacznie wyższe ceny płacono za winogrona, cebulę, paprykę i pomidory, gdy w gospodarstwie domowym było dziecko
green beans
Delicious round red and green bean pastries sold at a stand near the entrance.
inizia ad imparare
fasolka szparagowa
Pyszne okrągłe wypieki z czerwonej i zielonej fasoli sprzedawane na stoisku przy wejściu.
lemon
Do we have any lemon juice?
inizia ad imparare
cytryna
Czy mamy sok z cytryny?
mango
While being on Bocas del Toro I have been eaten mango for the first time.
inizia ad imparare
mango
Będąc na Bocas del Toro, jadłam pierwszy raz mango.
melon
Any clue how to choose a good melon?
inizia ad imparare
melon
Jakaś wskazówka jak wybrać dobrego melona?
peach
Use fresh peaches to make a smoothie.
inizia ad imparare
brzoskwinia
Użyj świeżych brzoskwiń do zrobienia koktajlu.
pear
I have a hammock under the pear tree.
inizia ad imparare
gruszka
Mam hamak pod gruszą.
raspberries
An outbreak in 1996 of cyclosporiasis associated with imported raspberries.
inizia ad imparare
maliny
W 1996 roku wybuchła epidemia cyklosporiozy związanej z importowanymi malinami.
red pepper
Besides regular pickles the company also produces pickled relish, banana peppers, and red pepper strips.
inizia ad imparare
czerwona papryka
Oprócz zwykłych marynat firma produkuje również marynaty, papryczki bananowe i paski czerwonej papryki.
crazy about sth
Both my sons are crazy about football.
inizia ad imparare
szaleć za czymś
Obaj moi synowie mają bzika na punkcie piłki nożnej.
fond of sb/sth
My brother is fond of pointing out my mistakes.
inizia ad imparare
lubiący kogoś lub coś
Mój brat lubi wytykać moje błędy.
be keen on somebody / something
She's keen on (playing) tennis.
inizia ad imparare
lubić kogoś / coś
Lubi grać w tenisa.
detest
Gary is such a horrible person. I absolutely detest him.
inizia ad imparare
nie znosić
Gary jest taką okropną osobą. Absolutnie go nie znoszę.
can't stand
I can't stand this freezing cold weather any longer.
inizia ad imparare
nie znosić
Nie mogę już dłużej wytrzymać tego mrozu.
baked
baked potato
inizia ad imparare
pieczony
pieczony ziemniak
fried
cooked in hot oil or fat
inizia ad imparare
smażony
gotowane na gorącym oleju lub tłuszczu
roast
Roast the lamb in a hot oven for 35 minutes.
inizia ad imparare
piec
Piecz jagnięcinę w gorącym piekarniku przez 35 minut.
steamed
to cook something using steam
inizia ad imparare
gotowane na parze
ugotować coś na parze
boiled
inizia ad imparare
gotowany
grilled
inizia ad imparare
grillowany
spicy
inizia ad imparare
pikantny
fresh
inizia ad imparare
świeży
raw
inizia ad imparare
surowy
frozen
inizia ad imparare
zamarznięty / zamarznięta
seafood
inizia ad imparare
owoce morza
margarine
inizia ad imparare
margaryna
nie znosić
Gary jest taką okropną osobą. Absolutnie go nie znoszę.
inizia ad imparare
detest
Gary is such a horrible person. I absolutely detest him.
nie znosić
Nie mogę już dłużej wytrzymać tego mrozu.
inizia ad imparare
can't stand
I can't stand this freezing cold weather any longer.
lubiący kogoś
Mój brat lubi wytykać moje błędy.
inizia ad imparare
fond of sb/sth
My brother is fond of pointing out my mistakes.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.