21st of May - Chris

 0    13 schede    chrismarshallpl
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
I live in Warsaw
inizia ad imparare
Mieszkam w Warszawie
I have lived in Warsaw for 4 years.
inizia ad imparare
Mieszkam w Warszawie od 4 lat.
My job is a merchandising specialist
inizia ad imparare
Moja praca to specjalista ds. Merchandisingu
I have been doing this job for 7 months now
inizia ad imparare
Od 7 miesięcy wykonuję tę pracę
I am learning English for my work
inizia ad imparare
Uczę się angielskiego dla mojej pracy
I use my English to write emails, speak on the phone and to meet people
inizia ad imparare
Używam języka angielskiego do pisania e-maili, mówienia przez telefon i poznawania ludzi
I live in an apartment
inizia ad imparare
Mieszkam w mieszkaniu
I visit my parents once a month
inizia ad imparare
Raz w miesiącu odwiedzam moich rodziców
I have three brothers and one sister
inizia ad imparare
Mam trzech braci i jedną siostrę
air conditioning
inizia ad imparare
klimatyzacja
Air con
inizia ad imparare
Klimatyzacja
It's so hot in here turn on the air conditioning
inizia ad imparare
Tu jest tak gorąco, włącz klimatyzację
Thank you have a good rest of the week
inizia ad imparare
Dziękuję za dobrą resztę tygodnia

Devi essere accedere per pubblicare un commento.