29.01.2019 r.

 0    36 schede    pablojakub
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
little vs. a little
with uncountable nouns
Mam mało czasu. Mam trochę czasu
inizia ad imparare
little (negative); a little (neutral)
I have little time. I have a little time
few vs a few
with countable nouns
Mam kilku kolegów. Mam mało kolegów. W poznaniu jest za mało dróg. rowerowych. Pocałowaliśmy się kilka razy
inizia ad imparare
few (negative) a few (neutral)
I have a few friends. I have few friends. In Poznan is too few segregated cycle facilities. We kissed a few times
jedzenie na wynos
Zatrzymaliśmy się na krótko, aby zamówić jedzenie na wynos
inizia ad imparare
a takeaway food
We stopped off to order a takeaway food
there is / there are
Czy w tym pilocie są baterie. Tam jest woda. Dlaczego są mrówki na Twojej kanapce. Na parapecie są kwiaty
inizia ad imparare
singular and uncountable nouns / plural
Are there batteries in this remote? There is a water. Why are there ants on your sandwich. There are plants on the windowsill
my vs. mine
Moje wino. To wino jest moje. To jest jego kuweta. Czyja to miska? Weź nasz i jedź. Jedno z jej dzieci
inizia ad imparare
my with noun / mine without noun
My wine. This wine is mine. This is its litter tray. Which bowl is its own? Take ours and go. a child of hers
Kasa w supermarkecie
Przepraszam, że się spóźniłem - stałem w kolejce do kasy w supermarkecie
inizia ad imparare
Checkout
Sorry I'm late - I was queuing at the checkout in a supermarket.
bez dostępu do mediów
inizia ad imparare
off-the-grid
uspać dziecko // zasnąć
inizia ad imparare
Soothe the baby // lull baby to sleep
pozbyć się niepotrzebnych rzeczy
Muszę jak najszybciej pozbyć się niepotrzebnych rzeczy z mojej szafy
inizia ad imparare
get rid of unnecessary things // declutter
I need to declutter my closet as soon as possible
ciężar, obciążenie
Brzemię wymyślenia czegoś innego teraz spoczywa na nas. Ładunek ciężarówki ważył 5 ton
inizia ad imparare
burden
The burden is on us to think of something else now. The burden of the van weighed 5 tonnes.
naruszenie praw autorskich
Google i Oracle mają proces o naruszenie praw autorskich. Oracle żąda odszkodowania
inizia ad imparare
copyright infringement
Google and Oracle have a trail about copyright infringement. Oracle demand compensation
sztućce
inizia ad imparare
cutlery
łydka
Ten głupi pies ugryzł mnie w łydkę
inizia ad imparare
calf
This stupid dog bit my calf
nadgarstek
Nadgarstek mnie boli
inizia ad imparare
wrist
My wrist hurts
sprzedaż detaliczna
Sprzedaż detaliczna przeżywa kryzys
inizia ad imparare
retail sales
Retail sales is declining
bezludny, niezamieszkały
Obóz był opuszczony ale nie bezludny
inizia ad imparare
uninhabited
Camp was deserted but not uninhabited
pustka, wyludnienie (tez; spustoszenie)
inizia ad imparare
desolation
znieść coś, np. jakieś prawo
to stop doing or having something; to make something end
Nie jestem pewien, kiedy znieśli karę śmierci w tym kraju
inizia ad imparare
do away something // abolish
I'm not sure when the did away with capital punishment in this country
Gdyby nie ktoś / coś
Gdyby nie Twoja pomoc, nie przeniósłbym tej szafy
inizia ad imparare
But for someone / something
But for your help, I could never have moved the wardrobe.
mieć nawyk robienia czegoś
Mam nawyk ćwiczenia codziennie rano
inizia ad imparare
be in the habit of doing something
I'm in the habit of doing something every morning
nie spełniać czyichś oczekiwań
Jeśli mam być szczery ta praca nie spełnia moich oczekiwań
inizia ad imparare
do not meet // fall short of somebody's expectations
This job falls short of my expectations, to be honest with you
wykonalny
Nie ma wykonalnych alternatyw
inizia ad imparare
feasible // viable
There is no viable alternative.
krach finansowy
Jesteśmy w niebezpieczeństwie kryzysu finansowego
inizia ad imparare
financial meltdown
We are in danger of financial meltdown
na własną rękę
because of your personal qualifications or efforts, not because of your connection with somebody else
Podziwiam Trumpa, ponieważ osiągnął sukces bez pomocy innych (na własną rękę)
inizia ad imparare
in one's own right
I look up to Trump, because he achieved success in his own right
zasięgnąć porady specjalistycznej
inizia ad imparare
take expert advice
istota rozumna
inizia ad imparare
sentient being
upragniony, wyczekiwany
that somebody has been wanting or hoping for very much
narodziny wyczekiwanego dziecka
inizia ad imparare
longed-for
the birth of a longed-for baby
Przychód jest na fali wznoszącej
inizia ad imparare
Income (revenue) is on the rise
too vs. either
Ja również ubóstwiam muzykę klasyczną; Ja też nie spałem dobrze
inizia ad imparare
too (+,?); either (-)
I adore classical music too; I didn't sleep well either
pączek
Gina też lubi pączki
inizia ad imparare
a doughnut
Gina likes doughnuts too
kochanka
Moja żona nie śmiała się z mojego żartu. Moja kochanka też nie.
inizia ad imparare
lover // mistress
My wife didn; t laugh at my joke. My mistress didn't laugh either
Pozwolę sobie użyć innego zdania
inizia ad imparare
I beg to differ
błąd w oprogramowaniu
inizia ad imparare
bug
usterka
inizia ad imparare
fault, glitch
podsłuchiwać kogoś
Dzisiaj w kawiarni podsluchiwalem rozmowy o podejściu Włochów do życia
inizia ad imparare
eavesdrop on somebody
Today I was eavesdropping on people's conversation in cafe about Italians approach to life
łatka, poprawiać system komputerowy
ta aktualizacja naprawia błędy które użytkownicy mieli w poprzedniej wersji
inizia ad imparare
patch
This update patches issues users have been having with the latest version

Devi essere accedere per pubblicare un commento.