3000 najpopularniejszych

 0    378 schede    pawellacz
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
to abuse
inizia ad imparare
nadużywać
accompany
inizia ad imparare
towarzyszyć
accomplish
inizia ad imparare
osiągać
according
inizia ad imparare
według
account
inizia ad imparare
konto/rachunek
accurate
inizia ad imparare
dokładny
accuse
inizia ad imparare
oskarżać
acid
inizia ad imparare
kwaśny
acknowledge
inizia ad imparare
przyznać
acquire
inizia ad imparare
nabyć, wejść w posiadanie
across
inizia ad imparare
przez coś
activist
inizia ad imparare
aktywista
activity
inizia ad imparare
zajęcie
actually
inizia ad imparare
właściwie
actual
inizia ad imparare
rzeczywisty
ad
inizia ad imparare
ogłoszenie
adapt
inizia ad imparare
przystosować się
addition
inizia ad imparare
dodanie
additional
inizia ad imparare
dodatkowy
adequate
inizia ad imparare
odpowiedni
adjust
inizia ad imparare
dostosować
adjustment
inizia ad imparare
dopasowanie, dokręcenie
admire
inizia ad imparare
podziwiać
admission
inizia ad imparare
przyjęcie (do szpitala)
admit
inizia ad imparare
przyznać
adolescent
inizia ad imparare
dorastający
adopt
inizia ad imparare
adoptować
advance
inizia ad imparare
postęp
advertising
inizia ad imparare
reklama
advice
inizia ad imparare
porada
advise
inizia ad imparare
doradzać
affair
inizia ad imparare
romans
affect
inizia ad imparare
wpłynąć
afford
inizia ad imparare
pozwolić sobie
ahead
inizia ad imparare
przed siebie
aid
inizia ad imparare
1. pomoc 2. zasiłek
aide
inizia ad imparare
pomocnik
aircraft
inizia ad imparare
samolot
alliance
inizia ad imparare
przymierze, sojusz
allow
inizia ad imparare
dopuszczać
ally
inizia ad imparare
sojusznik
along
inizia ad imparare
wzdłuż
already
inizia ad imparare
już
alter
inizia ad imparare
zmodyfikować, przerobić
although
inizia ad imparare
mimo że / chociaż
among
inizia ad imparare
pośród
analysis
inizia ad imparare
analiza
analyst
inizia ad imparare
analityk
analyze
inizia ad imparare
analizować
anger
inizia ad imparare
złość
anniversary
inizia ad imparare
rocznica
announce
inizia ad imparare
ogłosić
anticipate
inizia ad imparare
przewidywać
anxiety
inizia ad imparare
niepokój
anymore
inizia ad imparare
więcej / już nie
anyway
inizia ad imparare
a w ogóle
anywhere
inizia ad imparare
nigdzie / gdziekolwiek
apart
inizia ad imparare
niezależnie
apparent
inizia ad imparare
pozorny
apparently
inizia ad imparare
najwyraźniej
appeal
inizia ad imparare
apelacja
appear
inizia ad imparare
zjawić się
appearance
inizia ad imparare
wygląd
apply
inizia ad imparare
zastosować
appoint
inizia ad imparare
mianować
appointment
inizia ad imparare
spotkanie
appreciate
inizia ad imparare
doceniać
appropriate
inizia ad imparare
odpowiedni / odpowiednia
approval
inizia ad imparare
zgoda
approve
inizia ad imparare
zatwierdzać
approximately
inizia ad imparare
około
argue
inizia ad imparare
kłócić się
arise
inizia ad imparare
pojawiać się, powstawać
armed
inizia ad imparare
uzbrojony
arrange
inizia ad imparare
zorganizować
arrangement
inizia ad imparare
układ
arrival
inizia ad imparare
przyjazd
arrive
inizia ad imparare
przybyć
artistic
inizia ad imparare
artystyczny
as
inizia ad imparare
jako
aside
inizia ad imparare
na bok
asleep
inizia ad imparare
we śnie
assault
inizia ad imparare
napad
assert
inizia ad imparare
zapewniać
assess
inizia ad imparare
oszacować
assign
inizia ad imparare
przydzielać
assignment
inizia ad imparare
cesja
associate
inizia ad imparare
wspólnik
association
inizia ad imparare
stowarzyszenie
assume
inizia ad imparare
przyjąć
assumption
inizia ad imparare
założenie
assure
inizia ad imparare
gwarantować
athlete
inizia ad imparare
lekkoatleta
athletic
inizia ad imparare
wysportowany
attach
inizia ad imparare
dołączać
attempt
inizia ad imparare
próba
attorney
inizia ad imparare
(US) adwokat
audience
inizia ad imparare
widownia, publiczność
authority
inizia ad imparare
władza / autorytet
available
inizia ad imparare
dostępny
award
inizia ad imparare
nagroda
aware
inizia ad imparare
świadomy
awareness
inizia ad imparare
świadomość
away
inizia ad imparare
z dala
awful
inizia ad imparare
okropny
badly
inizia ad imparare
źle
balance
inizia ad imparare
saldo rachunku
barely
inizia ad imparare
ledwo
barrel
inizia ad imparare
beczka
beauty
inizia ad imparare
ślicznotka
become, became, become
inizia ad imparare
stać się, stać się, stać się
begin
inizia ad imparare
zaczynać
being
inizia ad imparare
będący
belief
inizia ad imparare
oparte na wierze zdanie na jakiś temat
bend
inizia ad imparare
zakręt
beneath
inizia ad imparare
pod
besides
inizia ad imparare
poza tym
beside me
inizia ad imparare
obok mnie
beyond
inizia ad imparare
poza
bind
inizia ad imparare
wiązać
biological
inizia ad imparare
biologiczny
birth
inizia ad imparare
narodziny
bit
inizia ad imparare
kawałek
beat
inizia ad imparare
bić
blanket
inizia ad imparare
koc
to blow
inizia ad imparare
wiać
bombing
inizia ad imparare
bombardowanie
bond
inizia ad imparare
obligacja
boot
inizia ad imparare
bagażnik
border
inizia ad imparare
granica
bother
inizia ad imparare
zawracać głowę
branch
inizia ad imparare
gałąź
breast
inizia ad imparare
pierś
breath
inizia ad imparare
oddech
breathe
inizia ad imparare
oddychać
brick
inizia ad imparare
cegła
brief
inizia ad imparare
akta lub streszczenie sprawy
briefly
inizia ad imparare
pokrótce
broad
inizia ad imparare
szeroki
brush
inizia ad imparare
pędzelek
bullet
inizia ad imparare
pocisk
bunch of friends
inizia ad imparare
grupa przyjaciół
to burden
inizia ad imparare
obciążać
bury
inizia ad imparare
pogrzebać
cabin
inizia ad imparare
kabina
cabinet
inizia ad imparare
gabinet (rząd)
camp
inizia ad imparare
obóz
campaign
inizia ad imparare
kampania
cap
inizia ad imparare
czapka
capability
inizia ad imparare
zdolność
capable
inizia ad imparare
zdolny
capacity
inizia ad imparare
objętość/pojemność
capital
inizia ad imparare
stolica
capture
inizia ad imparare
zdobyć
carry
inizia ad imparare
nieść
case
inizia ad imparare
przypadek/sprawa
catch
inizia ad imparare
złapać
cause
inizia ad imparare
przyczyna / powód
ceiling
inizia ad imparare
sufit
celebrate
inizia ad imparare
świętować
celebration
inizia ad imparare
uroczystość
celebrity
inizia ad imparare
celebryta
cell
inizia ad imparare
komórka / cela
center
inizia ad imparare
środek
central
inizia ad imparare
centralny
certain
inizia ad imparare
pewny
certainly
inizia ad imparare
na pewno
chain
inizia ad imparare
łańcuszek
chairman
inizia ad imparare
prezes
chamber
inizia ad imparare
izba
championship
inizia ad imparare
mistrzostwo
chance
inizia ad imparare
szansa
characterize
inizia ad imparare
charakteryzować
charge
inizia ad imparare
pobierać opłate / być oskarżonym
charity
inizia ad imparare
jałmużna
chart
inizia ad imparare
diagram, wykres, tabela
chase
inizia ad imparare
ściganie
check
inizia ad imparare
czek / sprawdzenie
cheek
inizia ad imparare
policzek
chemical
inizia ad imparare
chemiczny
childhood
inizia ad imparare
dzieciństwo
chip
inizia ad imparare
żeton
choice
inizia ad imparare
wybór
choose
inizia ad imparare
wybierać
circumstance
inizia ad imparare
okoliczność
cite
inizia ad imparare
cytować
citizen
inizia ad imparare
obywatel
civilian
inizia ad imparare
cywil
claim
inizia ad imparare
roszczenie, skarga
clean
inizia ad imparare
czysty
clear
inizia ad imparare
jasny
clearly
inizia ad imparare
wyraźnie
climb
inizia ad imparare
wspinać się
clinical
inizia ad imparare
kliniczny
closely
inizia ad imparare
dokładnie
closer
inizia ad imparare
bliższy
clothing
inizia ad imparare
ubiór
clue
inizia ad imparare
Wskazówka
cluster
inizia ad imparare
grupa (podobnych sobie rzeczy)
coal
inizia ad imparare
węgiel
coalition
inizia ad imparare
koalicja
coast
inizia ad imparare
wybrzeże
coat
inizia ad imparare
płaszcz
cognitive
inizia ad imparare
poznawczy
collapse
inizia ad imparare
zawalić się
collect
inizia ad imparare
zebrać
collective
inizia ad imparare
kolektyw
colonial
inizia ad imparare
kolonialny
combination
inizia ad imparare
połączenie
combine
inizia ad imparare
połączyć
come
inizia ad imparare
przychodzić / pochodzić
command
inizia ad imparare
polecenie
commander
inizia ad imparare
dowódca
comment
inizia ad imparare
komentarz
commercial
inizia ad imparare
reklama
commission
inizia ad imparare
prowizja/zlecenie
commit
inizia ad imparare
oddawać się, poświęcać się
commitment
inizia ad imparare
zobowiązanie / poświęcenie
committee
inizia ad imparare
komitet
common
inizia ad imparare
współny / pospolity
communicate
inizia ad imparare
komunikować się
communication
inizia ad imparare
komunikacja
community
inizia ad imparare
społeczność
compare
inizia ad imparare
porównać
comparison
inizia ad imparare
porównanie
compete
inizia ad imparare
rywalizować
competition
inizia ad imparare
konkurencja / rywalizacja
competitive
inizia ad imparare
konkurencyjny
competitor
inizia ad imparare
konkurent
complain
inizia ad imparare
skarżyć się
complaint
inizia ad imparare
powództwo, skarga
complete
inizia ad imparare
cały / całkowity / pełny
completely
inizia ad imparare
całkowicie
complex
inizia ad imparare
złożony
complicated
inizia ad imparare
skomplikowany
component
inizia ad imparare
składnik
compose
inizia ad imparare
komponować
composition
inizia ad imparare
kompozycja
comprehensive
inizia ad imparare
wszechstronny / kompleksowy
concentration
inizia ad imparare
stężenie / koncentracja
concept
inizia ad imparare
koncepcja
concern
inizia ad imparare
zmartwienie / martwić
concerned
inizia ad imparare
zaniepokojony
conclude
inizia ad imparare
wyciągnąć wniosek
conclusion
inizia ad imparare
wniosek
concrete
inizia ad imparare
beton
condition
inizia ad imparare
warunek
conduct
inizia ad imparare
przeprowadzić
confidence
inizia ad imparare
pewność siebie
confident
inizia ad imparare
pewny siebie
confirm
inizia ad imparare
potwierdzać
confront
inizia ad imparare
konfrontować
confusion
inizia ad imparare
zamieszanie/ dezorientacja
congressional
inizia ad imparare
kongresowy
connect
inizia ad imparare
połączyć
connection
inizia ad imparare
połączenie
consciousness
inizia ad imparare
świadomość
consequence
inizia ad imparare
konsekwencja
consider
inizia ad imparare
rozważać
considerable
inizia ad imparare
znaczny
consideration
After some consideration, we've decided to sell the house.
inizia ad imparare
namysł (staranna rozważanie) / wynagrodzenie za usługe
consist
inizia ad imparare
składać się
consistent
inizia ad imparare
zgodny, spójny / konsekwentny
constant
inizia ad imparare
stały
constantly
inizia ad imparare
stale / wciąż
constitute
inizia ad imparare
stanowić
constitutional
inizia ad imparare
konstytucyjny
construct
inizia ad imparare
zbudować / skonsturować
consume
inizia ad imparare
konsumować
contain
inizia ad imparare
zawierać
container
inizia ad imparare
opakowanie
contemporary
inizia ad imparare
współczesny
content
inizia ad imparare
zawartość
contest
inizia ad imparare
zawody
continue
inizia ad imparare
kontyntynuj
continued
inizia ad imparare
nieprzerwany
contribute
inizia ad imparare
przyczynić się
contribution
inizia ad imparare
składka / wkład / udział
controversial
inizia ad imparare
kontrowersyjny
controversy
inizia ad imparare
spór
convention
inizia ad imparare
konwencja
conventional
inizia ad imparare
typowy, konwencjonalny
convert
inizia ad imparare
konwertować
conviction
inizia ad imparare
przekonanie
convince
inizia ad imparare
przekonać
cool
inizia ad imparare
chłodno
cop
inizia ad imparare
policjant / glina
cope
inizia ad imparare
radzić sobie
core
inizia ad imparare
rdzeń
correspondent
inizia ad imparare
korespondent
correct
inizia ad imparare
poprawny
cotton
inizia ad imparare
bawełna
couch
inizia ad imparare
kanapa
council
inizia ad imparare
rada
counselor
inizia ad imparare
doradca
counter
inizia ad imparare
licznik
country
inizia ad imparare
państwo
county
inizia ad imparare
hrabstwo
courage
inizia ad imparare
odwaga
course
inizia ad imparare
kurs
court
inizia ad imparare
kort do tenisa
cover
inizia ad imparare
nakrycie
crack
inizia ad imparare
rozłupać
craft
inizia ad imparare
rzemiosło
crash
inizia ad imparare
załamanie (na giełdzie)
creative
inizia ad imparare
kreatywny
crime
inizia ad imparare
zbrodnia
criminal
inizia ad imparare
przestępca
critic
inizia ad imparare
krytyk
critical
inizia ad imparare
krytyczny
criticism
inizia ad imparare
krytyka
criticize
inizia ad imparare
krytykować
crop
inizia ad imparare
uprawa / plon
cross
inizia ad imparare
krzyż
crowd
inizia ad imparare
tłum
crucial
inizia ad imparare
bardzo ważny
cultural
inizia ad imparare
kulturalny / kulturowy
culture
inizia ad imparare
kultura
curious
inizia ad imparare
ciekawy, ciekawski, wścibski
current
inizia ad imparare
aktualny
currently
inizia ad imparare
obecnie
curriculum
inizia ad imparare
program nauczania
custom
inizia ad imparare
zwyczaj
customer
inizia ad imparare
klient
cut
inizia ad imparare
ciąć / skaleczenie
cycle
inizia ad imparare
cykl
daily
inizia ad imparare
codziennie
damage
inizia ad imparare
szkoda / krzywda
dance
inizia ad imparare
tańczyć
danger
inizia ad imparare
zagrożenie
dangerous
inizia ad imparare
niebezpieczny
dare
inizia ad imparare
odważyć się
darkness
inizia ad imparare
ciemność
data
inizia ad imparare
dane
daughter
inizia ad imparare
córka
dead
inizia ad imparare
martwy / martwa
deal
inizia ad imparare
umowa
dealer
inizia ad imparare
handlarz / handlarka
dear
inizia ad imparare
drogi / kochany / ukochany
death
inizia ad imparare
śmierć
debate
inizia ad imparare
debata
debt
inizia ad imparare
dług
decade
inizia ad imparare
dekada
decide
inizia ad imparare
podjąć decyzję
decision
inizia ad imparare
decyzja
deck
inizia ad imparare
pokład (na statku)
declare
inizia ad imparare
ogłosić
decline
inizia ad imparare
spadek (np. cen)
decrease
inizia ad imparare
zmniejszać
deep
inizia ad imparare
głęboki
deeply
inizia ad imparare
głęboko
deer
inizia ad imparare
jeleń
defeat
inizia ad imparare
pokonać
defend
inizia ad imparare
bronić
defendant
inizia ad imparare
pozwany
defense
inizia ad imparare
obrona
defensive
inizia ad imparare
obronny
deficit
inizia ad imparare
deficyt
define
inizia ad imparare
definiować
definitely
inizia ad imparare
niewątpliwie
definition
inizia ad imparare
definicja
degree
inizia ad imparare
stopień (temperatury)
delay
inizia ad imparare
opóźnienie
deliver
inizia ad imparare
dostarczyć
delivery
inizia ad imparare
dostawa
demand
inizia ad imparare
popyt
democracy
inizia ad imparare
demokracja
Democrat
inizia ad imparare
Demokrata
democratic
inizia ad imparare
demokratyczny
demonstrate
inizia ad imparare
demonstrować, pokazać
demonstration
inizia ad imparare
pokaz
deny
inizia ad imparare
zaprzeczać
department
inizia ad imparare
departament
depend
inizia ad imparare
zależeć
dependent
inizia ad imparare
zależny
depending
inizia ad imparare
w zależności
depict
inizia ad imparare
przedstawiać
depression
inizia ad imparare
depresja

Devi essere accedere per pubblicare un commento.