4 rozdział

 0    52 schede    natkaaaaaaaaaaaa
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Szatnia
inizia ad imparare
Cloakroom
Korytarz
inizia ad imparare
Corridor
Szafka
inizia ad imparare
Locker
Boisko sportowe
inizia ad imparare
Sports field
Podręcznik
inizia ad imparare
Textbook
Woźny
inizia ad imparare
Caretaker
Grono pedagogiczne
inizia ad imparare
Teaching staff
Dostać wyniki egzaminu
inizia ad imparare
Get the results of the exam
Przystępować ponownie do egzaminu
inizia ad imparare
Retake an exam
Powtarzać
inizia ad imparare
Revise for
Egzamin na koniec szkoły
inizia ad imparare
School leaving exam
Świadectwo szkolne
inizia ad imparare
School report
Przystępować do egzaminu
inizia ad imparare
Take the exam
Zajęcia pozaszkolne
inizia ad imparare
After school activities
Rozpoczynać szkołę
inizia ad imparare
Begin school
Obowiązkowy
inizia ad imparare
Compulsory
Skupić się
inizia ad imparare
Concentrate
Przesadzać
inizia ad imparare
Disturb
Nieobowiązkowy
inizia ad imparare
Optional
Plan lekcji
inizia ad imparare
Timetable
Lektury
inizia ad imparare
Set books
Semestr
inizia ad imparare
Term
Wymagający
inizia ad imparare
Demanding
Doskonały
inizia ad imparare
Excellent
Uzdolniony
inizia ad imparare
Gifted
Szanowany
inizia ad imparare
Respected
Lekceważący
inizia ad imparare
Disrespectful
Surowy
inizia ad imparare
Strict
Wyrozumiały
inizia ad imparare
Understanding
Dziwny
inizia ad imparare
Weird
Mieć prawdziwe kłopoty
inizia ad imparare
Be in real trouble
Dobrze/ źle poradzić sobie na teście
inizia ad imparare
Do well/badly in a test
Starać się
inizia ad imparare
Do your best
Mieć zaległości
inizia ad imparare
Fall behing
Rzucić szkołe
inizia ad imparare
Leave school
Szukać coś
inizia ad imparare
Look sth up
Zrobić błąd
inizia ad imparare
Make a mistake
Brać w czymś udział
inizia ad imparare
Participate
Zwracać uwagę
inizia ad imparare
Pay attention
Wagarowac
inizia ad imparare
Play truant
Sprawdzać obecność
inizia ad imparare
Take the register
Umiejętności
inizia ad imparare
Ambility
Kontroler biletów
inizia ad imparare
A traffic controler
Lotnisko
inizia ad imparare
Aviation
Zawierać
inizia ad imparare
Contain
Zwiększyć
inizia ad imparare
Expend
Najnowsze badania
inizia ad imparare
Latest research
Spowodowac coś
inizia ad imparare
Result in sth
Zestaw
inizia ad imparare
Set
Kleić się
inizia ad imparare
Stick
Aktualny
inizia ad imparare
Up to date
hej
inizia ad imparare
hey

Devi essere accedere per pubblicare un commento.