500 czasowników po niderlandzku 301 - 350

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
zakładać
Założyliśmy naszą firmę pięć lat temu.
inizia ad imparare
oprichten
też: "starten"
We hebben ons bedrijf vijf jaar geleden opgericht.
pchać
Przestań mnie popychać!
inizia ad imparare
duwen
Stop met me te duwen!
wykonywać
np. polecenie
Odmawiam wykonania polecenia.
inizia ad imparare
uitvoeren
Ik weiger de opdracht uit te voeren.
być dłużnym
Ile jestem wam dłużny?
inizia ad imparare
schuldig zijn
Hoeveel ben ik je schuldig?
stawać się
Gdy zachorował, stał się bardzo słaby.
inizia ad imparare
worden
też: "raken"
Toen hij ziek werd, werd hij erg zwak.
wiedzieć
Wiesz, kto to zrobił?
inizia ad imparare
weten
Je weet wie het heeft gedaan?
zdawać sobie sprawę
Kiedy zdałeś sobie z tego sprawę?
inizia ad imparare
zich realiseren
lub: "beseffen"
Wanneer besefte je dat?
+43 schede
La lezione è parte del corso
"500 czasowników po niderlandzku"
(Un totale di 499 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.