500 najważniejszych czasowników po szwedzku 251 - 275

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
łamać
Złamałem nogę.
inizia ad imparare
att bryta; bryter
Jag har brutit leg.
przypuszczać
Przypuszczam, że już wcześniej o tym wiedział.
inizia ad imparare
att förmoda; förmodar
Jag förmodar att jag visste om det tidigare.
trwać
Ten projekt trwa 6 miesięcy.
inizia ad imparare
att pågå; pågår
Det projektet pågår 6 månader.
brać rozwód
Wierzę, że moi rodzice nigdy się nie rozwiodą.
inizia ad imparare
att skilja sig; skiljer sig
Jag tror att mina föräldrar aldrig ska skilja sig.
ćwiczyć
Żeby stracić wagę, musisz ćwiczyć i trzymać dietę.
inizia ad imparare
att träna; tränar
För att gå ner i vikt, måste du träna och hålla kosten.
kłaść się spać
Kładę się spać o 22.
inizia ad imparare
att lägga sig; lägger sig
Jag lägger mig i sängen klockan 22.
powodować
Palenie powoduje problemy ze zdrowiem.
inizia ad imparare
att orsaka; orsakar
Rökning orsaker hälsoproblem.
+18 schede
La lezione è parte del corso
"500 najważniejszych czasowników po szwedzku"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.