52 Complete English

 0    31 schede    kaztrz
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
ghostwriter
inizia ad imparare
autor piszący książki lub przemówienia za inne osoby
somebody else's, someone else's, other people's, other's
inizia ad imparare
pisane z apostrofem, cudzy, czyjś
somebody else
inizia ad imparare
ktoś inny
else, otherwise
inizia ad imparare
w przeciwnym razie, w przeciwnym wypadku, inny
Let me finish watching this movie, or else I'll be mad.
inizia ad imparare
Pozwól mi skończyć oglądania tego filmu, bo inaczej (w przeciwnym razie) będę zły.
She didn't know what else to say.
inizia ad imparare
Nie wiedziała, co jeszcze innego powiedzieć.
something else
inizia ad imparare
coś innego
be something else
inizia ad imparare
być wyjątkowym, zabawnym dla innych
somebody else's life
inizia ad imparare
życie kogoś innego
interesting
This is a very interesting person.
inizia ad imparare
interesujący
To jest bardzo interesująca osoba.
interest
inizia ad imparare
zainteresowanie, odsetki (z tytułu posiadania konta bankowego), odsetki (dodatkowy koszt zaciągnięcia pożyczki), udział (np. w firmie), interesować
non-fiction
inizia ad imparare
literatura faktu
audiobook
inizia ad imparare
audiobook, książka mówiona
commute
inizia ad imparare
dojeżdżać (np. do pracy, do szkoły), zamienić, wymienić, łagodzić karę, dojazd (np. do pracy, do szkoły)
commutation of a penalty
inizia ad imparare
darowanie lub zmniejszenie skazanemu kary orzeczonej prawomocnie przez sąd
appearance
inizia ad imparare
wygląd, pojawienie się, przybycie, obecność, występ (artystyczny), zjawisko, fenomen,
appearance
inizia ad imparare
stawiennictwo, pojawienie się, bycie rozgłoszonym (zwłaszcza w mediach), pozór
His appearance is crucial for this hearing.
inizia ad imparare
Jego pojawienie się jest kluczowe dla tego przesłuchania.
portly
inizia ad imparare
tęgi, korpulentny, postawny
beer belly
Beer belly is not really attractive to women.
inizia ad imparare
sadełko (brzuszek piwny)
Brzuszek piwny nie jest dla kobiet atrakcyjny.
strike, struck, struck
inizia ad imparare
uderzyć (w coś), spaść (na coś), uderzyć, dźgnąć (przy pomocy noża), strajkować, uderzyć, zaatakować, odkryć, napotkać
strike, struck, struck
inizia ad imparare
wybijać (np. godzinę), dochodzić (do czegoś), krzesać (np. ogień), nawiedzać, zaciąć (rybę), godzić w coś
strike
inizia ad imparare
strajk, atak, uderzenie, odkrycie (np. złóż ropy)
classically
inizia ad imparare
klasycznie
striking
inizia ad imparare
zwracający uwagę, imponujący (o widoku), efektowny (o występie), urodziwy, atrakcyjny (o osobie), imponujący, robiący wrażenie, rzucający się w oczy, uderzający, strajkujący
She is known for her striking good look.
inizia ad imparare
Znana jest z uderzającego wyglądu. Jest znana ze swojej zniewalającej urody.
glamorous
inizia ad imparare
efektowny, olśniewający, wspaniały (o wyglądzie, stroju), prestiżowy (np. posada), wytworny, uroczysty (np. kolacja, okazja), reprezentacyjny (np. samochód)
elegant
inizia ad imparare
elegancki, zgrabny (inteligentny i prosty, np. esej)
minority
inizia ad imparare
mniejszość, niepełnoletność, mniejszościowy
wanted by the police
inizia ad imparare
poszukiwany przez policję
chubby, plump
inizia ad imparare
pyzaty, pucołowaty, pulchny

Devi essere accedere per pubblicare un commento.