555555 kolos

 0    81 schede    kamiltrzebinski
Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
prawo dotyczące osób
inizia ad imparare
IUS QUO ad personas pertinet
władza ojcowska
inizia ad imparare
patria potestas
ojciec rodziny
inizia ad imparare
pater familias
władza męza nad żoną
inizia ad imparare
manus
władza nad niewolnikiem
inizia ad imparare
dominica potestas
ile urodzeńtyle stopni
inizia ad imparare
quod generationes tot gradus
powinowactwo
inizia ad imparare
affinitas
cum manu
inizia ad imparare
pod władzą męża
syn pod władzą ojca
inizia ad imparare
filius familias
skarga o wydanie syna
inizia ad imparare
vindicatio filii
interdykty o okazanie przed sądem dziecka podległego władzy
inizia ad imparare
interdictum de liberis exhibendis
interdykty o sprowadzenie takiego dziecka do domu ojc
inizia ad imparare
interdictum de liberis ducendis
powództwa o charakterze dodatkowm
inizia ad imparare
actiones adiecticiae qualitatis
peculium quasi castrense
inizia ad imparare
majątek obozowy
prawo własności na całym majątku nie pochodzącym od ojca
inizia ad imparare
bona adventicia
spadek po matce
inizia ad imparare
bona materna
przynależność do wspólnoty rodowej
inizia ad imparare
gentilitas
wspólne imię rodowe
inizia ad imparare
nomen gentilicium
małożeństwo
inizia ad imparare
nuptiae matrimonium
małożeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety oraz wspólnotą całego życia zespoleniem prawa boskiego i ludzkiego
inizia ad imparare
małożeństwo hominis et mulieris unio est, et civitatis totius vitae unio divinae et humanae iuranuptiae sunt coniunctio maris et feminiae et consortium omnis vitae divini et humanis iuris communicatio
małożeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny obejmującym niepodzielną wspólnotę życia
inizia ad imparare
nuptiae autem sivi matrimonium est viri et mulieris coniuctio individuam consuetudinem vitae continens
konsensus małożeński
inizia ad imparare
consensus
wolawspólnego życia
inizia ad imparare
affectio maritalis
zdolność małożenska
inizia ad imparare
conubium
prawna zdolność do zawarcia małożeństwa
inizia ad imparare
Ius conubii
małożeństwo powstaje nie poprzez zgodne życie lecz zgodne oświadczenia woli
inizia ad imparare
nupitas non concubitus sed consensus facti
małożeństwo uznawane
inizia ad imparare
iustum matrimonium
kaziroctwo
inizia ad imparare
incestum
wejście pod władze
inizia ad imparare
conventio in manum
małożeństwo kobieta nie pod władzą
inizia ad imparare
sine manu
dobre obyczaje
inizia ad imparare
boni mores
zwolnienie z obowiązku powtórnego zamąszpójścia
inizia ad imparare
ius liberorum
niezdolność do dziedziczenia zakazy ustawowe
inizia ad imparare
incapacitas
kaduk prawo kaduka
inizia ad imparare
caducum
zaręczyny
inizia ad imparare
sponsalia
zadatek zaręczynowy
inizia ad imparare
arra sponsalicia
od dawna przyjęto że małożeństwa są wolne
inizia ad imparare
libera matrimonia esse antiquitus placuit
obrzęd wprowadzenia żony do domu męża
inizia ad imparare
deductio in domum mariti
rozwód
inizia ad imparare
divortium
jednostronne zawarcie małżeństwa
inizia ad imparare
repudium
cas żałoby
inizia ad imparare
tempus lugendi
roczny okres trwania małżeństwa po którym żona wchodziła pod władzę męża
inizia ad imparare
usus
opuszczenie domu męża na 3 noce
inizia ad imparare
usurpatio trinoctis
żona dzieliła stanowiska społeczne męża
inizia ad imparare
honor matrimonii
majątek paraferlarny
inizia ad imparare
pharapherna
posaag
inizia ad imparare
dos
posag ustanowiony przez pater familias
inizia ad imparare
dos profectici
ktoś inny niż
inizia ad imparare
dos profecticia
powództwo o zwrot posagu
inizia ad imparare
actio rei uxoriae
darowizna między małżonkami
inizia ad imparare
donationes inter virum et uxorem
darowizna przedmałożeńska
inizia ad imparare
donatio ante nupitas
darowizna w trakcie małżeństwa
inizia ad imparare
donatio propter nupitas
związek zbliżony do małżeństwa
inizia ad imparare
inaequale coniugium
związek mający cechy małżeństwa
inizia ad imparare
matrimonium iuris gentium
związek cudzołożny
inizia ad imparare
adulterium
wolny związek mężczyzny z niezamężną przyzwoitą kobietą
inizia ad imparare
compositis de libera per unum hominem femina decestuprum
dzieci jakby bez ojca
inizia ad imparare
quasi sine patre filii
adopcja
inizia ad imparare
adoptio
matka zawsze jest pewna
inizia ad imparare
mater semper certa est
ojcem jest ten na którego wskazuje małżeństwo
inizia ad imparare
pater is est quem nuptiae demonstrant
arogancja
inizia ad imparare
arrogatio
przysposobienie naśladuje naturę
inizia ad imparare
adoptio naturam imitam
adopcja pełna
inizia ad imparare
adoptio plena
adopcja niepełna
inizia ad imparare
adoptio minus plena
adopcja niepełna przez osobę obcą
inizia ad imparare
pater adoptivus extraneus
konkubinat
inizia ad imparare
liberi naturales
porzucenie
inizia ad imparare
expositio
prawo do życia i śmierci
inizia ad imparare
ius vitae ac necis
zasięganie opini sądu domowego
inizia ad imparare
iudicium domesticum
opieka której podlegały dzieci i niedojrzali
inizia ad imparare
tutela imperberum
opieka której podlegały kobiety
inizia ad imparare
tutela mulierum
kuratela ustawiona nad małoletnim
inizia ad imparare
cura minorum
nad chorumi umusłowo
inizia ad imparare
cura furiosi
nad marnatowcami
inizia ad imparare
cura prodigi
opiekun
inizia ad imparare
tutor
opieka testamentowa
inizia ad imparare
tutela testamentaria
opieka ustawowa
inizia ad imparare
tutela legitima
ustanowienie opiekuna przez władze
inizia ad imparare
tutela dativa
prawo do zatwierdzenia czynności prawnej zawieranej przez pupila
inizia ad imparare
auctotiratis interpositio
oskarżenie podejrzanego opiekuna
inizia ad imparare
accusatio suspecti tutoris
kurator spadku leżącego
inizia ad imparare
curator hereditatis iacentis

Devi essere accedere per pubblicare un commento.