5F READING AND VOCABULARY

 0    72 schede    julialewandowska08
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
asystent administracyjny / asystentka administracyjna
inizia ad imparare
administrative assistant
rozwijać się
inizia ad imparare
advance
starzejąca się populacja
inizia ad imparare
aging population
zagrożony
inizia ad imparare
at risk
automatyzacja
inizia ad imparare
automation
kasjer bankowy
inizia ad imparare
bank teller
krok do przodu w karierze zawodowej
inizia ad imparare
career move
możliwość rozwoju kariery
inizia ad imparare
career opportunities
wykonywać zadanie
inizia ad imparare
carry out a task
ambitny, stanowiący wyzwanie
inizia ad imparare
challenging
opiekun / opiekunka do dziecka, pracownik przedszkolny
inizia ad imparare
childcare worker
twierdzić, utrzymywać
inizia ad imparare
claim
zbierać / przetwarzać dane
inizia ad imparare
collect / process data
powszechny, często spotykany
inizia ad imparare
common
detektyw danych
inizia ad imparare
data detective
dekada
inizia ad imparare
decade
określać
inizia ad imparare
define
popyt, zapotrzebowanie na kogoś / coś
inizia ad imparare
demand for sombody / something
zniszczyć, wyelminować
inizia ad imparare
destroy
sprawny, wydajny
inizia ad imparare
efficient
artysta estradowy
inizia ad imparare
entertainer
zyskać, zdobywać
inizia ad imparare
gain
ogrodnik
inizia ad imparare
gardener
tworzyć miejsca pracy
inizia ad imparare
generate jobs
grafik komputerowy
inizia ad imparare
graphic designer
wysoka pensja
inizia ad imparare
high salary
spodziewać się zbyt wiele
inizia ad imparare
hold your breath
w niebezpieczeństwie, zagrożony
inizia ad imparare
in danger
w niedalekiej przyszłości
inizia ad imparare
in the near future
tożsamość
inizia ad imparare
identity
coraz bardziej, coraz częściej
inizia ad imparare
increasingly
rewolucja przemysłowa
inizia ad imparare
industrial Revolution
wstrzykiwać coś do czegoś
inizia ad imparare
inject something into something
komunikować się z ludźmi, współpracować z ludźmi
inizia ad imparare
interact with people
polegać na
inizia ad imparare
involve
czas wolny
inizia ad imparare
leisure time
patrzeć na sprawy optymistycznie, dostrzegać jasną stronę
inizia ad imparare
look at the bright side
kierowca ciężarówki
inizia ad imparare
lorry driver
niewielkie umiejętności
inizia ad imparare
low skills
operator maszyny
inizia ad imparare
machine operator
zarządzać ludźmi
inizia ad imparare
manage people
masowe bezrobocie
inizia ad imparare
mass unemployment
nowe technologie
inizia ad imparare
new technologies
być w czymś słabym, nie sprawdzającym się
inizia ad imparare
no good at something
hydraulik
inizia ad imparare
a plumber
złe warunki pracy
inizia ad imparare
poor working conditions
przewidywalny / nieprzewidywalny
inizia ad imparare
predictable / unpredictable
efektywny, wydajny
inizia ad imparare
productive
zaprogramować
inizia ad imparare
program
robić postępy, rozwijać się
inizia ad imparare
progress
monotonna, powtarzalna praca
inizia ad imparare
repetitive job
raport
inizia ad imparare
report
robot służący
inizia ad imparare
servant robot
poczucie własnej wartości
inizia ad imparare
self-esteem
samoparkujący samochód
inizia ad imparare
self-parking car
kasa samoobsługowa
inizia ad imparare
self-service checkout
życie towarzyskie
inizia ad imparare
social life
pracownik socjalny
inizia ad imparare
social worker
gwiazda sportu
inizia ad imparare
sports star
pozycja społeczna
inizia ad imparare
status
tłumacz techniczny
inizia ad imparare
technical translator
terapeuta
inizia ad imparare
therapist
w dużym stopniu
inizia ad imparare
to a large extent
szkolić się / uczyć się na kogoś
inizia ad imparare
train to be somebody
przemiana
inizia ad imparare
transition
ultrainteligentny, nadzwyczjnie inteligentny
inizia ad imparare
ultra-intelligent
dobry stan zdrowia, dobre samopoczucie
inizia ad imparare
well-being
praca umysłowa / praca fizyczna
inizia ad imparare
white / blue collar job
pracownicy, siła robocza
inizia ad imparare
workforce
warunki pracy
inizia ad imparare
work conditions
tydzień roboczy
inizia ad imparare
working week
miejsce pracy
inizia ad imparare
workplace

Devi essere accedere per pubblicare un commento.