Abated Pride

 0    40 schede    fxy85140
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
ściszona/ uciszona duma
inizia ad imparare
abated pride
słabnąć cichnąć
inizia ad imparare
abate
ulga w zakupie pieniędzy
inizia ad imparare
abatement of purchase money
skrócona wizyta
inizia ad imparare
abbreviated visit
czuć odrazę do
inizia ad imparare
abhor
niewola
inizia ad imparare
thraldom
The mental serf is a bodily serf too, and spiritual fetters are the agencies of political thraldom
odraza do niewoli/zniewolenia
inizia ad imparare
abhorred thraldom
trwały
inizia ad imparare
abiding
an abiding belief abiding romance
przestrzegać [sth]
Katia zadecydowała przestrzegać zasad.
inizia ad imparare
abide by [sth]
Cathy decided to abide by the rules.
nędzny
Rodzina żyłą w nędznej biedzie
inizia ad imparare
abject
The family lived in abject poverty."the most abject slaves joined in the revolt"
nędzny
Powinni więc ci nędznicy te ofiary te wyrzutki znać jakikolwiek rodzaj przyjemności.
inizia ad imparare
abject
Shall these abjects, these victims, these outcasts, know any thing of pleasure?"
zgłoszenie
inizia ad imparare
submission
uległość
inizia ad imparare
submission
ulegając czemuś
inizia ad imparare
in submission to sth
w moim oświadczeniu
inizia ad imparare
in my submission
nikczemna uległość
inizia ad imparare
abject submission
wyrzekać się wypierać się
inizia ad imparare
to abjure
If you abjure something such as a belief or way of life, you state publicly that you will give it up or that you reject it.
odrzucona ambicja
inizia ad imparare
abjured ambition
nieprawidłowy
inizia ad imparare
abnormal
abnormal heart rhythms and high anxiety levels. a child with an abnormal fear of strangers
nieprawidłowo
inizia ad imparare
abnormally
abnormally high levels of glucose. This stops the cells from growing abnormally
nienormalne talenty
inizia ad imparare
abnormal talents
wstrętnie
inizia ad imparare
abominably
werdykt r.m. sprzeczny z przedstawionym materiałem dowodowym
inizia ad imparare
perverse verdict
zepsuty
inizia ad imparare
perverse
odrażający, ohydny
inizia ad imparare
abominable
abominable weather abominable workmanship
ohydnie zepsuta
inizia ad imparare
abominably perverse
obfitujący
inizia ad imparare
abounding
obfitować mnożyć się plenić się
inizia ad imparare
to abound
obfite szczęście
inizia ad imparare
abounding happiness
skrócone
inizia ad imparare
abridged
skrócona kopia aktu urodzenia
inizia ad imparare
abridged copy of the birth certificate
oświadczenie
inizia ad imparare
statement
oświadczenie zamiast przysięgi
inizia ad imparare
statement in lieu of an oath
wyciąg z konta
inizia ad imparare
statement of account
zestawienie aktywów i pasywów
inizia ad imparare
statement of assets and liabilities
oświadczenie notarialne
inizia ad imparare
notarized statement
przemówienie ministra finansów dotyczące budżetu
inizia ad imparare
budget statement
zniesławiające oświadczenie, zniewaga
inizia ad imparare
defamatory statement
truizm
inizia ad imparare
obvious statement
wydać oświadczenie
inizia ad imparare
to issue a statement

Devi essere accedere per pubblicare un commento.