Activities - De handelingen

 0    29 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
be
It's nice to be here.
inizia ad imparare
zijn
Het is leuk hier te zijn.
have
I have no money.
inizia ad imparare
hebben
Ik heb geen geld.
want
What do you want?
inizia ad imparare
willen
Wat wil je?
must
I must buy a ticket.
inizia ad imparare
moeten
Ik moet een kartje kopen.
can
Can you help me?
inizia ad imparare
kunnen
Kan je me even helpen?
give
Can you give me 5 euros?
inizia ad imparare
geven
Kan je me 5 euro geven?
help
Can you help me?
inizia ad imparare
helpen
Kunt u me even helpen?
go
I want to go on foot.
inizia ad imparare
gaan
Ik wil te voet gaan.
like
I like reading.
inizia ad imparare
houden van
Ik hou van lezen.
do
What do you do in the evenings?
inizia ad imparare
doen
Wat doe je 's avonds?
bake
My mother bakes delicious cakes.
inizia ad imparare
bakken
Mijn moeder bakt smakelijke taarten.
know
I don't know.
inizia ad imparare
weten
Ik weet het niet.
look for
I am looking for the exit.
inizia ad imparare
zoeken
Ik zoek de uitgang.
drink
Will you drink some wine?
inizia ad imparare
drinken
Zal je een beetje wijn drinken?
sleep
Sleep well!
inizia ad imparare
slapen
or: "welterusten"
Slaap goed!
get
When will I get my dish?
inizia ad imparare
krijgen
Wanneer krijg ik mijn maaltijd?
use
Our program is easy to use.
inizia ad imparare
gebruiken
Het is makkelijk ons programma te gebruiken.
see
I was in the pub yesterday and I didn't see you.
inizia ad imparare
zien
Ik was gisteren in de pub en ik heb je niet gezien.
come
Where do you come from?
inizia ad imparare
komen
Waar kom je vandaan?
speak
Do you speak English?
inizia ad imparare
spreken
Spreek je Engels?
speak
I want to talk to the boss.
inizia ad imparare
praten
Ik wil met de baas praten.
tell
I want to say something to you.
inizia ad imparare
zeggen
Ik wil jou iets zeggen.
cost
How much does the beer cost?
inizia ad imparare
kosten
Hoeveel kost het bier?
buy
I would like to buy a bottle of water.
inizia ad imparare
kopen
Ik wil graag een fles water kopen.
pay
Who will pay for it?
inizia ad imparare
betalen
Wie zal voor dit betalen?
borrow
Can I borrow your book?
inizia ad imparare
lenen
Mag ik jouw boek even lenen?
close
Can you close the window?
inizia ad imparare
sluiten
Kan je het raam sluiten?
open
Can you open the door?
inizia ad imparare
openen
Kan je de deur openen?
watch
Do you like watching films?
inizia ad imparare
kijken
Kijk je graag films?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.