Acts of kindness- Akty dobroci

 0    44 schede    shinomegami
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
doceniać
inizia ad imparare
appreciate
bosy
inizia ad imparare
barefoot
mieć szczęście
inizia ad imparare
be fortunate
mniej szczęścia
inizia ad imparare
less fortunate
wrócić na łono rodziny
inizia ad imparare
be reunited with one's family
żebrać
inizia ad imparare
beg
żebrak
inizia ad imparare
beggar
korzyść
inizia ad imparare
benefit
odwiedzić kogoś
inizia ad imparare
call on sb
zbierać pieniądze
inizia ad imparare
collect money
zbiórka pieniędzy
inizia ad imparare
collection
pojemnik na zbiórkę datków
inizia ad imparare
collection cup
zrobić dobry uczynek
inizia ad imparare
do a good deed
dać datek
inizia ad imparare
donate
datek
inizia ad imparare
donation
starsi ludzie
inizia ad imparare
elderly people
przyjaźń
inizia ad imparare
friendship
pomóc komuś
inizia ad imparare
give sb a hand
pomóc komuś
inizia ad imparare
help sb out
bezdomny
inizia ad imparare
homeless
zainspirować
inizia ad imparare
inspire
bez pracy
inizia ad imparare
jobless
zaoferować komuś nagrodę/ pracę
inizia ad imparare
offer sb a reward/ a job
zorganizować wyprzedaż
inizia ad imparare
organise a sale
sprawić, żeby ktoś się uśmiechnął
inizia ad imparare
put a smile on sb's face
zbierać pieniądze na cel dobroczynny
inizia ad imparare
raise money for charity
używane ubrania
inizia ad imparare
second-hand clothes
schronienie
inizia ad imparare
shelter
okazać wdzięczność
inizia ad imparare
show your appreciation
spać pod gołym niebem
inizia ad imparare
sleep rough
niewidomi
inizia ad imparare
the blind
głusi
inizia ad imparare
the deaf
wolontariat
inizia ad imparare
voluntary work
sprawić, by komuś zrobiło się ciepło na duszy
inizia ad imparare
warm sb’s heart
zrobić z kogoś głupca
inizia ad imparare
make a fool of sb
hałasować
inizia ad imparare
make a noise
zrobić uwagę, wysunąć twierdzenie
inizia ad imparare
make a point
ukarać kogoś dla przykładu
inizia ad imparare
make an example of sb
usprawiedliwiać się
inizia ad imparare
make an excuse
wytwarzać samochody
inizia ad imparare
make cars
sprawić, żeby ktoś coś zrobił
inizia ad imparare
make sb to sth
rozzłościć kogoś
inizia ad imparare
make sb angry
uszczęśliwić kogoś
inizia ad imparare
make sb’s day
ułatwić coś
inizia ad imparare
make sth easier

Devi essere accedere per pubblicare un commento.