آلات موسيقية في الايطالية

 0    22 schede    ultimate.ar.it
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
آلة
inizia ad imparare
strumento (m.s)
بيانو
inizia ad imparare
pianoforte (m.s)
بيانو كبير
inizia ad imparare
pianoforte a coda (m.s)
كمان
inizia ad imparare
violino (m.s)
ساكسفون
inizia ad imparare
sassofono (m.s)
المترددة آلة موسيقية
inizia ad imparare
trombone (m.s)
غيتار
inizia ad imparare
chitarra acustica (f.s)
غيتار كهربائي
inizia ad imparare
chitarra elettrica (f.s)
غيتار ذات صوت جهير
inizia ad imparare
basso (m.s)
طبول
inizia ad imparare
batteria (f.s)
بوق
inizia ad imparare
tromba (f.s)
قيثار
inizia ad imparare
arpa (f.s)
أكورديون
inizia ad imparare
fisarmonica (f.s)
مزمار
inizia ad imparare
flauto (m.s)
مزمار
inizia ad imparare
clarinetto (m.s)
التشيلو
inizia ad imparare
violoncello (m.s)
إكسيليفون
inizia ad imparare
xilofono (m.s)
لوحة المفاتيح
inizia ad imparare
tastiera (f.s)
دف صغير
inizia ad imparare
tamburo (m.s)
صناجات
inizia ad imparare
nacchere (f.p.)
هارمونيكا
inizia ad imparare
armonica (f.s)
القيثارة
inizia ad imparare
ukulele (m.s)

Devi essere accedere per pubblicare un commento.