Albański, formy aorystu (koha e kryer e thjeshtë)

 0    13 schede    patrl35
Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda gjuha shqipe Risposta gjuha shqipe
jam (e kryer e thjeshtë)
inizia ad imparare
qeshë, qe, qe, qemë, qetë, qenë
kam (e kryer e thjeshtë)
inizia ad imparare
pata, pate, pati, patëm, patët, patën
laj (e kryer e thjeshtë)
inizia ad imparare
lava, lave, lau, lamë. latë, lanë
lahem (e kryer e thjeshtë)
inizia ad imparare
u lava, u lave, u la, u lamë, u latë, u lanë
rrit (e kryer e thjeshtë)
inizia ad imparare
rrita, rrite, rriti, rritëm, rritët, rritën
rritëm (e kryer e thjeshtë)
inizia ad imparare
u rrita, u rrite, u rrit, u rritëm, u rritët, u rritën
zë (e kryer e thjeshtë)
inizia ad imparare
zura, zure, zuri, zumë, zutë, zunë
zihem (e kryer e thjeshtë)
inizia ad imparare
u zura, u zure, u zu, u zumë, u zutë, u zunë
punoj (e kryer e thjeshtë)
inizia ad imparare
punova, punove, punoi, punuam, punuat, punuan
afrohem (e kryer e thjeshtë)
inizia ad imparare
u afrova, u afrove, u afrua, u afruam, u afruat, u afruan
rrëfej (e kryer e thjeshtë)
inizia ad imparare
rrëfeva, rrëfeve, rrëfeu, rrëfyerm, rrëfyet, rrëfyen
pëlqej (e kryer e thjeshtë)
inizia ad imparare
pëlqeva, pëlqeve, pëlqeu, pëlqyem, pëlqyet, pëlqyen
lyej (e kryer e thjeshtë)
inizia ad imparare
leva, leve, leu, lyem, lyet, lyen

Devi essere accedere per pubblicare un commento.