And, or, but, so - A, nebo, ale, takže

 0    23 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
a lot
The parents took a lot of photos.
inizia ad imparare
spousty, mnoho
Rodiče vyfotili spousty fotek.
few
They gave us little time.
inizia ad imparare
málo
Dali nám jen málo času.
because
I don't want to travel by ship because I'm seasick.
inizia ad imparare
protože
Nechci cestovat lodí, protože trpím mořskou nemocí.
only
I have only 5 minutes.
inizia ad imparare
jen
Mám jen pět minut.
so
I was hungry, so I went out to eat something.
inizia ad imparare
tak, takže
Měl jsem hlad, tak jsem si šel dát něco k jídlu.
than
I'm more intelligent than you.
inizia ad imparare
než
Jsem inteligentnější než ty.
too
You should visit the cathedral too.
inizia ad imparare
také
Měl bys navštívit i tu katedrálu.
+16 schede
La lezione è parte del corso
"Czech: day 2"
(Un totale di 266 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.