ANG Ani Artykuł mięsień 1

 0    34 schede    ania10022
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
mięsień
Napiął mięśnie by zaimponować dziewczynom.
inizia ad imparare
muscle
He flexed his muscles to impress the girls.
skręcenie
inizia ad imparare
sprain
szkodzić
inizia ad imparare
injure
regenerować
inizia ad imparare
regenerate
modelka
inizia ad imparare
model
palpacja
inizia ad imparare
palpation
skaleczenie
inizia ad imparare
laceration
siniak
Pięć dużych siniaków pojawiło się na jej nodze po tym, jak sturlała się w dół zejściówki.
inizia ad imparare
bruise
Five big bruises appeared on her leg after she rolled down the companionway.
faza
inizia ad imparare
phase
martwica
inizia ad imparare
necrosis
tkanka
Uszkodzoną tkankę można szybko naprawić za pomocą krioterapii.
inizia ad imparare
tissue
Damaged tissue can be quickly repaired with cryotherapy.
Klasyfikacja
inizia ad imparare
classification
zgodny
Nasze systemy są w pełni kompatybilne ze sobą.
inizia ad imparare
consistent
Our systems are fully compatible with each other.
naprawa
inizia ad imparare
repair
uzdrowić
inizia ad imparare
heal
powiązane
inizia ad imparare
interrelated
objętość
inizia ad imparare
capacity
wrzecionowaty
inizia ad imparare
fusiform
towarzyszący
inizia ad imparare
concomitant
przekrój
inizia ad imparare
cross-section
powściągliwy
Myślę, że lepiej być powściągliwym w stosunku do osób, których się nie zna.
inizia ad imparare
moderate
I think it's better to be reserved towards people you don't know.
funkcja
Funkcja na którą aplikowałeś wymaga dużej elastyczności.
inizia ad imparare
function
The function you applied for, requires a lot of flexibility.
wada
Musimy znaleźć tę wadę.
inizia ad imparare
defect
We need to find this defect.
blizna
inizia ad imparare
scar
proces
Proces trwał ponad 50 dni, ponieważ 366 świadków złożyło zeznania.
inizia ad imparare
process
The trial lasted more than fifty days, as 366 witnesses gave testimony.
łagodny
Preferuję łagodne smaki.
inizia ad imparare
mild
I prefer mild flavours.
martwicze
inizia ad imparare
necrotic
umowa
Nie podpisuj umowy, jeśli nie jesteś absolutnie pewien, co robisz.
inizia ad imparare
contract
Don't sign the contract if you're not absolutely sure of what you're doing.
zniszczenie
inizia ad imparare
destruction
rozciąganie
inizia ad imparare
tensile
formacja
inizia ad imparare
formation
zapalny
inizia ad imparare
inflammatory
proliferacja
inizia ad imparare
proliferation
szkieletowy
inizia ad imparare
skeletal

Devi essere accedere per pubblicare un commento.