Ang business

 0    206 schede    mmarta155
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
z tym
inizia ad imparare
within the It
Osiągnięcie
inizia ad imparare
an achievement
w głębokiej koncentracji
inizia ad imparare
in deep concentration
zapewnienić, dostarczyć
inizia ad imparare
to provide
przedsiębiorstwo
inizia ad imparare
an enterprise
pierwszy poziom kontaktu
inizia ad imparare
first tier of contact
oprowadzać, przewodzić
inizia ad imparare
to guide
gotowość, chęć, ochota
inizia ad imparare
willingness
zatwierdzić
inizia ad imparare
to submit
składać się z czegoś
inizia ad imparare
consist of something
głównie
inizia ad imparare
primarily
oprócz dostarczania
inizia ad imparare
apart from providing
ze względu na naszą rozwijającą się firmę, której szukamy
inizia ad imparare
due to our growing business we are looking for
przeprowadzając, wykonywując
inizia ad imparare
by performing
narzędzia
inizia ad imparare
tools
środowisko
inizia ad imparare
environment
ściśle powiązany
inizia ad imparare
closely related
głęboko analizować dane
inizia ad imparare
deeply analyze data
ustalać, określać
inizia ad imparare
determine
różnorodny
inizia ad imparare
diverse
wieloraki
inizia ad imparare
multiple
zwiększyć, wzmocnić
inizia ad imparare
enhance
często
inizia ad imparare
frequently
częsty
inizia ad imparare
frequent
ciekawość intelektualna
inizia ad imparare
intellectual curiosity
zdolne do dostarczania wysokiej jakości wyników
zdolność
inizia ad imparare
capable of delivering high-quality results
wykonać
inizia ad imparare
perform
powtarzaly, nudny, zmudny
inizia ad imparare
repetetive
poradnictwo
inizia ad imparare
guidance
gatunek
inizia ad imparare
a genre
what genre of film do you like?
bardzo interesujący
inizia ad imparare
a gripping plot
obejrzeć w całości
inizia ad imparare
to binge-watch
wciągająca lektura
inizia ad imparare
a page-turner
it’s a page-turner
nie mogłem tego odłożyć
inizia ad imparare
i couldn’t put it down
it’s a page-turner. I couldn’t put it down!
nieciekawy, nudny
inizia ad imparare
dull
Jestem zapalonym fanem
inizia ad imparare
I’m an avid fan of
to było gryzienie paznokci
inizia ad imparare
it was a nail-biter
stresujaca sytaucja, pelna emocji itd
jest gorąco
inizia ad imparare
it’s scorching hot
ulewa
inizia ad imparare
pouring rain
chłodno
inizia ad imparare
chilly
nie obserwowałem
inizia ad imparare
I’m not caught up on
stronniczy, uprzedzony
inizia ad imparare
biased
gorący temat
inizia ad imparare
it’s a hot button issue
kabiny np w biurze
inizia ad imparare
cubicles
siedziba
inizia ad imparare
headquarters
dodatkowe profity (firmowy samochód, telefon)
inizia ad imparare
perks
zapadający w ucho, chwytliwy
inizia ad imparare
catchy
tętniące życiem miasto
inizia ad imparare
vibrant city
traktować poważnie
inizia ad imparare
take seriously
malownicze widoki
inizia ad imparare
picturesque views
przepełniony
inizia ad imparare
overcrowded
lista co masz zrobic we wakacje odwiedzic itd
inizia ad imparare
a bucket list
wspaniałe krajobrazy
inizia ad imparare
exquisite landscapes
system jest wyłączony, nie dziala
inizia ad imparare
the system is down
odpowiedny, wlasciwy
inizia ad imparare
appropiate
cel
inizia ad imparare
purpose
czuję, cos takiego jak rozumiem
inizia ad imparare
i feel
malownicze krajobrazy
inizia ad imparare
picturesque landscapes
miec duzo do zrobienia
inizia ad imparare
piled up
I’m pilled up a lot of things
postawa/podejście
inizia ad imparare
attitude
satysfakcjonujący / opłacalny
inizia ad imparare
rewarding
podzielony
inizia ad imparare
divided
trochę, nieco
inizia ad imparare
slightly
niejasny
inizia ad imparare
vague
angażować
inizia ad imparare
involve
wdrożenia
inizia ad imparare
implement
skoczny
inizia ad imparare
bouncy
mówisz o
inizia ad imparare
you talk about
Jak by to wyglądało
inizia ad imparare
what would it look like
niektóre aspekty
inizia ad imparare
some aspects
osiagnac
inizia ad imparare
reach the destination
dorosły
inizia ad imparare
adults
samt - jak rowniez, oraz
inizia ad imparare
as well as
leżaki na plaży
inizia ad imparare
deckchairs on beach
wait wait
inizia ad imparare
hold on
miejsce
inizia ad imparare
venue
teraz twoja kolej
inizia ad imparare
it’s your turn now
Żałuję
inizia ad imparare
i regret
obraźliwe, obelżywe
inizia ad imparare
offensive, insulting
podnieść
inizia ad imparare
raise
raise money
odłóż to z powrotem
inizia ad imparare
put it back
zorganizowac
inizia ad imparare
hold meeting
odraczać
inizia ad imparare
adjourn
odkładać
inizia ad imparare
put off
pełna i szczera dyskusja
inizia ad imparare
full and frank discussion
owocny
inizia ad imparare
fruitful
brać pod uwagę
inizia ad imparare
take into account
Implikacje
inizia ad imparare
implications
Przewidujemy, spodziewać się
inizia ad imparare
anticipate, expect to
raty (płatność częściowa)
inizia ad imparare
instalments (partial payment)
Z przyjemnością informuję (doradzam), że...
inizia ad imparare
I am pleased to inform(advise) that...
wystarczająco blisko
inizia ad imparare
close enough
wariuję
inizia ad imparare
i’m freaking out
Musi = dostał się
inizia ad imparare
gotta = got to
Chcę = chcą
inizia ad imparare
wanna = want to
nie zauważyłem
inizia ad imparare
i didnt notice
to należy do
inizia ad imparare
it belongs to
napisz do mnie, jeśli przyjedziesz
inizia ad imparare
text me if you arrive
gdzie byłeś
inizia ad imparare
where have you been
nie, nie od miesięcy
inizia ad imparare
no i haven’t for months
Jestem kurwa poważny
inizia ad imparare
I’m fucking serious
pustka
inizia ad imparare
hollowness
myślałem, że to było
inizia ad imparare
i thought it was
chociaż
inizia ad imparare
though
za kilka miesięcy
inizia ad imparare
in a couple months
twoja mama nie jest szczęśliwa z tego, że idziesz do szkoły
inizia ad imparare
your mum isnt happy about you are going to school
przyznać
inizia ad imparare
admit
jak gdyby
inizia ad imparare
as if
Wątpię
inizia ad imparare
i doubt it
czasami jest to nieco mylące
inizia ad imparare
it is a bit confusing at times
potrzebuję trochę czasu
inizia ad imparare
i need a bit of time
właśnie zdałem sobie sprawę
inizia ad imparare
i just realized
wygląda na to, że
inizia ad imparare
it appears that
za kilka lat
inizia ad imparare
in a couple years
żaden
inizia ad imparare
none
przynajmniej / co najmniej
inizia ad imparare
at least
na szczęście
inizia ad imparare
thankfully
jednakże
inizia ad imparare
however
Niemniej jednak
inizia ad imparare
nevertheless
mimo że / chociaż
inizia ad imparare
although
o to chodzi
inizia ad imparare
that is just the point
nie ma wątpliwości
inizia ad imparare
there isno doubt
zatrm
inizia ad imparare
thus
Mówiąc prosto
inizia ad imparare
to put it more simply
jak niewątpliwie jesteś świadomy
inizia ad imparare
as you are no doubt aware
mimo tego
inizia ad imparare
even so
to było na czas
inizia ad imparare
it was on time
próba
inizia ad imparare
attempt
Nie rozumiem tego
inizia ad imparare
i don’t get it
mój telefon jest martwy
inizia ad imparare
my phone is dead
Ponad cenę
inizia ad imparare
over price
niewątpliwie
inizia ad imparare
definitely
zrobiła wszystko, co mogła
inizia ad imparare
she did her best
było zadowalające
inizia ad imparare
it was satisfactory
była zadowolona
inizia ad imparare
she was satisfied
spojrzeć na problem
inizia ad imparare
look into issue
nie bardzo
inizia ad imparare
not really
wygrani i przegrani
inizia ad imparare
champs and chumps
uzyskiwanie wysokich ocen za obsługę klienta
good reviews, opinion
inizia ad imparare
getting high marks for customer service
mogę na to liczyć
inizia ad imparare
i can count on it
the worst of the worst
inizia ad imparare
the bottom of the barrel
być wszystkim dla wszystkich
inizia ad imparare
to be everything for everybody
zostać złapanym w labiryncie, kiedy jestes przelaczany do kogos stale
inizia ad imparare
to be caught in a maze
narzekam na usługę
inizia ad imparare
i complain about the service
nie jestem zadowolony
inizia ad imparare
i’m not satisfied with
jeśli znów mnie zawiesisz, pozwę cię
inizia ad imparare
if you put me on hold again, i will sue you
Przykro mi to słyszeć
inizia ad imparare
i am sorry to hear that
Przepraszam za wszelkie niedogodności, które spowodowaliśmy
inizia ad imparare
I apologisr for any inconvience we’ve caused
zdenerwowany
inizia ad imparare
upset
zbadać
inizia ad imparare
investigate
Sprawdzę twoją skargę od razu
inizia ad imparare
lI will look into your complain right away
w imieniu o ... przepraszam
inizia ad imparare
on behalf o... i offer my sincerest apologies
przepraszam, ale nie jest naszą polityką zastępowanie przedmiotów
inizia ad imparare
i’m sorry but it’s not our policy to replace items
przepraszam, nic nie mozemy zrobic
inizia ad imparare
Beklager, vi kan ikke gjøre noe
jest echo na linii
inizia ad imparare
there’s an echo on the line
nie słyszę cię, zrywa polaczenie
inizia ad imparare
i can’t hear you, you’re breaking up
czy możesz podkręcić swój dźwięk w górę / w dół
inizia ad imparare
can you tutn your sound up/down
czy mogę oddzwonić później
inizia ad imparare
can i call you back later
byłoby świetnie
inizia ad imparare
it would be great
domyślnie
inizia ad imparare
defaults
Jestem przekonany
inizia ad imparare
i’m convinced
Refundacja SB pieniądze
inizia ad imparare
refund sb's money
mogłem
inizia ad imparare
i could
moglbym
inizia ad imparare
i could
Kelnerka / kelner
inizia ad imparare
waitress / waiter
umiejętności miękkie
inizia ad imparare
soft skills
poduszka
inizia ad imparare
pillow
mam
inizia ad imparare
i’ve
odegram sie na tobie
inizia ad imparare
i will get back at you
Jestem zmieszany
inizia ad imparare
i’m confused
relacja ślepa
inizia ad imparare
dead-end relationship
dalekp idace
inizia ad imparare
far-reaching
pozytywna postawa
inizia ad imparare
can- do attitude
zwrócona płatność
inizia ad imparare
reimbursed payment
na dluzsza mete
inizia ad imparare
by a long way
jesteśmy w drodze do
inizia ad imparare
we are on way to
zmienić zdanie
inizia ad imparare
change my mind
mieć wątpliwości
inizia ad imparare
have second thoughts
mają decydujący głos
inizia ad imparare
have the final say
dużo myśli
inizia ad imparare
a lot of thought
wspierac
inizia ad imparare
back the decision
brać pod uwagę
inizia ad imparare
take into consideration
pamiętajcie, pamiętajcie, pamiętajcie
inizia ad imparare
bear in mind, keep in mind, have in mind
unikac avoid klopotow
inizia ad imparare
dodge the issue
w dwóch myślach, czy przyjąć ich propozycję, czy nie
inizia ad imparare
in two minds about whether to accept their proposal or not
quick decission
inizia ad imparare
make a snap decision
przedwczesna decyzja
inizia ad imparare
premature decission
swiadomie
inizia ad imparare
conciously
podświadomie
inizia ad imparare
subconciously
pozwać
inizia ad imparare
sue
chwytliwa melodia
inizia ad imparare
catchy jingle
photoshoping
inizia ad imparare
airbrushed
szerokie
inizia ad imparare
wide-ranging
do przeprowadzenia badania
inizia ad imparare
to carry out a study
osiągnąć długoterminową sprzedaż
inizia ad imparare
achieve long-term sales
zamknąć transakcję
inizia ad imparare
close a deal
przyciągnąć nowych klientów
inizia ad imparare
attract new customers
pielegnowac kontakty personalne
inizia ad imparare
to cultivate personal contacts
zaoferować bezpłatny okres próbny
inizia ad imparare
offer a free trial periode
przedstawic produkt
inizia ad imparare
give a sales presentation
rozpoznać potrzeby i wymagania klientów
inizia ad imparare
recognise customer needs and demands
wypróbować nowy produkt
inizia ad imparare
try out a new product
spełniać limit sprzedaży
inizia ad imparare
meet a sales quota
customized personalized
inizia ad imparare
tailor-made
angażować
inizia ad imparare
engage
odróżnić nas od
inizia ad imparare
to set us apart from

Devi essere accedere per pubblicare un commento.