ANGIELSKI III SEMESTR

 0    52 schede    szymonek0431
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
fakty w sprawie, stan faktyczny sprawy, okoliczności sprawy
inizia ad imparare
facts of the case
być zobowiązanym do zapłaty
inizia ad imparare
be obliged to pay
precedens
inizia ad imparare
precedent
przyjęcie, akceptacja oferty
inizia ad imparare
acceptance of an offer
sprawa
inizia ad imparare
case
strony (umowy sporu)
inizia ad imparare
parties
prawo zwyczajowe (wynikające z orzecznictwa sądowego)
inizia ad imparare
common law
orzeczenie sądu, decyzja sądu
inizia ad imparare
pronouncement
wiążący
inizia ad imparare
binding
sąd pierwszej instancji
inizia ad imparare
court of first instance
motywy rozstrzygnięcia (wiążąca część orzeczenia precedensowego)
inizia ad imparare
ratio decidendi
opinia incydentalna, uwaga mimochodem (wyrażona przez sąd)
inizia ad imparare
obiter dictum
istotny, ważny czynnik
inizia ad imparare
relevant factor
zasada prawa
inizia ad imparare
principle of law
skodyfikowany system
inizia ad imparare
codified system
źródło prawa
inizia ad imparare
source of law
usystematyzowany zbiór prawa
inizia ad imparare
body of laws
odmienny, różniący się, dający się odróżnić
inizia ad imparare
distinguishable
załączyć dokument
inizia ad imparare
to enclose a document
w czyimś imieniu
inizia ad imparare
on someone's behalf
potwierdzić
inizia ad imparare
to confirm
przyjąć, zaakceptować ofertę
inizia ad imparare
to accept an offer
udzielić porady
inizia ad imparare
to give advice
rachunek, faktura
inizia ad imparare
account
rachunek (za telefon)
inizia ad imparare
bill
faktura
inizia ad imparare
invoice
świadczenie wzajemne (w umowie)
inizia ad imparare
consideration
wzajemny
inizia ad imparare
reciprocal
ważna umowa
inizia ad imparare
valid contract
w zamian za
inizia ad imparare
in return for
związek, stosunek między stronami
inizia ad imparare
relationship between parties
oferent
inizia ad imparare
offeror
adresat oferty, oblat
inizia ad imparare
offeree
minąć (o czasie, wygasnąć)
inizia ad imparare
to lapse
ważność oferty wygasła
inizia ad imparare
the offer lapsed
odrzucić ofertę
inizia ad imparare
to reject an offer
wycofać ofertę 1
inizia ad imparare
to revoke an offer
wycofać ofertę 2
inizia ad imparare
to withdraw an offer
kontroferta
inizia ad imparare
counter-offer
powstrzymanie się (od czegoś)
inizia ad imparare
forbearance
odnieść korzyść
inizia ad imparare
to gain a benefit
ponieść szkodę, uszczerbek
inizia ad imparare
to suffer a detriment
szkoda, uszczerbek
inizia ad imparare
detriment
strona poszkodowana
inizia ad imparare
injured patry
intencja, zamiar
inizia ad imparare
intention
wydać
inizia ad imparare
to issue
ustawa
inizia ad imparare
Act of Parliament
ustawa
inizia ad imparare
statute
posłowie do Izby Gmin
inizia ad imparare
Members of Parliament
wybierać
inizia ad imparare
to elect
wybory
inizia ad imparare
general election
ustawodawstwo, prawodawstwo
inizia ad imparare
legislation

Devi essere accedere per pubblicare un commento.