angielski książeczka

 0    81 schede    piotrkolodziej33
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
you make me chase you
inizia ad imparare
każesz mi gonić
make an appointment
inizia ad imparare
umówić się
to run beside
the old road that ran beside the bank
inizia ad imparare
biegać obok
stara droga biegła obok banku
sign of live
inizia ad imparare
znak życia
apart from
inizia ad imparare
oprócz
sweat
inizia ad imparare
pot
importantly
inizia ad imparare
co ważne
instead
inizia ad imparare
zamiast
edge
inizia ad imparare
krawędź
to shriek
inizia ad imparare
krzyczeć, zapiszczeć
field
fell into muddy field
inizia ad imparare
pole
wpadł do błotnitego pola
untie
did you forget untie the boat?
inizia ad imparare
rozwiązać
zapomniałes odwiązać łódke?
moped
inizia ad imparare
motorower
examine
inizia ad imparare
zbadać, kontrolować, oglądać dokładnie
apron
inizia ad imparare
fartuch
nametag
inizia ad imparare
plakietka z nazwiskiem
competition
to compete
inizia ad imparare
zawody
konkurować, rywalizcować
spoon
There are about thirty kinds of spoons.
inizia ad imparare
łyżka
Istnieje około trzydziestu rodzajów łyżek.
to stir
Add some sugar and stir it well.
inizia ad imparare
mieszać
Dodaj trochę cukru i dokładnie wymieszaj.
porridge
oatmeal
inizia ad imparare
owsianka
owsianka (USA)
pot
Will there be pot at the party?
inizia ad imparare
garnek
Będzie trawa na imprezie?
a sample
to sample sth
inizia ad imparare
próbka
próbować czegoś
cruel grin
inizia ad imparare
okrutny, cierpki uśmiech
the judges
inizia ad imparare
sędziowie
to reach
inizia ad imparare
dojść do
mention
Don't mention it.
inizia ad imparare
wspominać
Nie wspominaj o tym.
to award
inizia ad imparare
nagradzać
to swap
inizia ad imparare
zamienić
confused
inizia ad imparare
zmieszany
to guess
Guess what I bought you.
inizia ad imparare
zgadywać
Zgadnij, co ci kupiłem.
to pat
inizia ad imparare
klepnąć
to invent
Edison invented a light bulb.
inizia ad imparare
wynaleźć
Edison wynalazł żarówkę.
chaps
inizia ad imparare
chłopaki
to point at sth
inizia ad imparare
wskazywać na coś
water hazard
inizia ad imparare
zagrożenie/przeszkoda wodna
to notice
She noticed a coin and she picked it up.
inizia ad imparare
zauważyć / zwrócić uwagę
Zauważyła monetę i podniosła ją.
force
He hit the wall with great force.
inizia ad imparare
siła, moc
Uderzył w ścianę z wielką siłą.
unfortunately
Unfortunately, I failed one of the exams.
inizia ad imparare
niestety
Niestety oblałam jeden z egzaminów.
that is a shame
inizia ad imparare
to wstyd, to szkoda
interrupt
inizia ad imparare
przerwać
impressive
That's impressive.
inizia ad imparare
robiący wrażenie
To imponujące.
beyond
inizia ad imparare
poza
ordinary
inizia ad imparare
zwyczajny
farther
inizia ad imparare
dalej
gentle
inizia ad imparare
delikatny
to hesitat
inizia ad imparare
wahać się
distractions
inizia ad imparare
rozproszenia, zakłócenie spokoju, rozproszenie uwagi, nieuwaga
instead
He invited her instead of me.
inizia ad imparare
zamiast
Zaprosił ją zamiast mnie.
have a go
inizia ad imparare
spróbuj
calmly
inizia ad imparare
spokojnie
certainly
inizia ad imparare
rzeczywiście, z pewnością
to slip
inizia ad imparare
pośliznąć
wobbled
inizia ad imparare
zachwiał się
warn
inizia ad imparare
ostrzec
throw
inizia ad imparare
rzucać
directly
inizia ad imparare
bezpośrednio
to struggling
straggling to stand
inizia ad imparare
walczy, usiłuje
usiłuje ustać
to apear
inizia ad imparare
pojawić się
mystery
inizia ad imparare
tajemnica
peacful
inizia ad imparare
spokojny
respectable
inizia ad imparare
porządny, poważany
ordinary
inizia ad imparare
zwyczajny
obvious
inizia ad imparare
oczywisty
entirely
entirely normal
inizia ad imparare
całkowicie
zupełnie normalny
to comb
Don't forget to comb your hair.
inizia ad imparare
czesać
Nie zapomnij się uczesać.
harbour
The breakwater will provide the harbour basin with protection from storm waves.
inizia ad imparare
przystań
Falochron zapewni basenowi portowemu ochronę przed falami sztormowymi.
toward
inizia ad imparare
w kierunku
indeed
inizia ad imparare
w rzeczy samej / istotnie
pensioner
inizia ad imparare
emeryt
sight
inizia ad imparare
wzrok, widok
carry
inizia ad imparare
nieść
mayor
inizia ad imparare
burmistrz
through
She looks through the window.
inizia ad imparare
przez coś
Ona wygląda przez okno.
familiar
inizia ad imparare
znajomy
useless broken pole
inizia ad imparare
bezużyteczny złamany słup
to suggest possible culprits
inizia ad imparare
zasugerować możliwych winowajców
a saw
inizia ad imparare
Piła
cut down
inizia ad imparare
wyciąć, ściąć
hide
inizia ad imparare
chować się
pier
I enjoy sitting on the pier and drinking my beer, while watching the yachts dock and undock.
inizia ad imparare
nabrzeże
Przyjemnie jest siedzieć na molo z piwem i obserwować, jak jachty cumują i odcumowują.
elderly
You should help this elderly lady carry her shopping.
inizia ad imparare
starszy
Powinieneś pomóc tej starszej pani nieść zakupy.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.