angielski Mariola 5

 0    108 schede    mariolaswierczek
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
dzień złej fryzury
inizia ad imparare
a bad hair day
czy to twój pierwszy raz tutaj
inizia ad imparare
is this your first time here
klient
inizia ad imparare
a customer
jak chcesz włosy
inizia ad imparare
how do you want your hair
coś innego
inizia ad imparare
something different
w pobliżu
inizia ad imparare
near here
ni hije
ścięcie włosów
inizia ad imparare
haircut
herkat
ostatnia linia
inizia ad imparare
the last line
nie martw się
inizia ad imparare
don't worry
nie spóźnij się
inizia ad imparare
don't be late
ja mam on / ona / ona ma
inizia ad imparare
I have he/she/it has
Ja to robię on ona on robi
inizia ad imparare
I do he/she/it does
Idę, on / ona / idzie
inizia ad imparare
I go he/ she/ it goes
płatki śniadaniowe
inizia ad imparare
cereal
siriol
W czasie obiadu
inizia ad imparare
at dinner time
mieszkanie
inizia ad imparare
a flat
chcieć
inizia ad imparare
want
przysłówek
inizia ad imparare
adverb
wstawać wcześnie
inizia ad imparare
up early
o której godzinie zaczyna się film?
inizia ad imparare
what time does the film start?
milutki, ładny
inizia ad imparare
nice
uprzejmy, miły
inizia ad imparare
kind
uprzejmy
inizia ad imparare
polite
polajt
mądry
inizia ad imparare
clever
bystry
inizia ad imparare
smart
szybko się uczy
inizia ad imparare
he learns fast
uczy się bardzo dobrze
inizia ad imparare
he learns very well
lubi grać w gry komputerowe
inizia ad imparare
he likes playing computer games
surowy
inizia ad imparare
strick
wymagający
inizia ad imparare
demanding
dimandin
jak daleko?
inizia ad imparare
how far?
zawsze
inizia ad imparare
always
zwykle / zazwyczaj
inizia ad imparare
usually
często
inizia ad imparare
often
czasami
inizia ad imparare
sometimes
rzadko, rzadko
inizia ad imparare
rarely, seldom
nigdy
inizia ad imparare
never
codziennie rano
inizia ad imparare
every morning
codziennie
inizia ad imparare
every day
co tydzień
inizia ad imparare
every week
co miesiąc
inizia ad imparare
every month
co roku
inizia ad imparare
every year
w piątek
inizia ad imparare
on friday
w niedzielę
inizia ad imparare
on Sunday
od czasu do czasu
inizia ad imparare
from time to time
spać
inizia ad imparare
sleep
pić
inizia ad imparare
to drink
wstawać
inizia ad imparare
to get up
pracować
inizia ad imparare
to work
nauczać
inizia ad imparare
to teach
iść
inizia ad imparare
to go
żyć/mieszkać
inizia ad imparare
to live
palić
inizia ad imparare
to smoke
kochać
inizia ad imparare
to love
dawać
inizia ad imparare
to give
blisko / niedaleko
inizia ad imparare
near
niji
przed obiadem
inizia ad imparare
before dinner
inny
inizia ad imparare
other
słuchać muzyki pop
inizia ad imparare
listen to pop music
Co ona robi po szkole
inizia ad imparare
what does she do after school
robić
inizia ad imparare
to do
mieć
inizia ad imparare
to have
7:30
inizia ad imparare
half past seven
wiedzieć
inizia ad imparare
to know
co robić
inizia ad imparare
what to do
robić zakupy
inizia ad imparare
to do shopping
sprzątać
inizia ad imparare
to tidy
ciąć
inizia ad imparare
to cut
ważny posiłek
inizia ad imparare
an important meal
wędlina
inizia ad imparare
cold meat
kiełbaska
inizia ad imparare
sausage
zwłaszcza / szczególnie
inizia ad imparare
especially
zwany
inizia ad imparare
called
gotować
inizia ad imparare
to do the cooking
myć okna
inizia ad imparare
to clean the windows
prasować
inizia ad imparare
to do the ironing
ajening
odkurzać
inizia ad imparare
to vacuum-clean
jesteś tym co jesz
inizia ad imparare
you are what you eat
to zależy
inizia ad imparare
it depends
posprzątać
inizia ad imparare
tidy up
impreza dla dzieci z noclegiem u jednego z nich
inizia ad imparare
a sleepover
slipowa
myć naczynia
inizia ad imparare
to do the washing-up
rozśmieszać ludzi
inizia ad imparare
make people laugh
laaf
dołączyć
inizia ad imparare
to join
ubranie / odzież
inizia ad imparare
wear
w paski
inizia ad imparare
striped
ubierać się
inizia ad imparare
to get dressed
wschodzić
inizia ad imparare
rise
cieszyć się
inizia ad imparare
enjoy
pożyczać komuś
inizia ad imparare
lend
w sądzie
inizia ad imparare
at the court
kort
ziemia
inizia ad imparare
the earth
di erf
w zimie Często pada śnieg
inizia ad imparare
It often snows in the winter.
pisać na maszynie komputerze
inizia ad imparare
typing on a computer
pić z lunczem
inizia ad imparare
drink with lunch
razem
inizia ad imparare
together
wspólny obiad
inizia ad imparare
dinner together
błędy
inizia ad imparare
mistakes
mistejks
chodzić
inizia ad imparare
walk
spotkać
inizia ad imparare
meet
fryzjer
inizia ad imparare
hairdresser
hedresa
straszny
inizia ad imparare
awful
oful
wziąć
inizia ad imparare
take
przychodzić / pochodzić
inizia ad imparare
come
czyj
inizia ad imparare
whose
huz
wywiad
inizia ad imparare
interview
kawałek ciasta czekoladowego
inizia ad imparare
a piece of chocolate cake
kto to jest?
inizia ad imparare
who is this?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.