angielski słówka cz II

 0    100 schede    km932
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Monosyllabic (reticent)
inizia ad imparare
jednosylabowy (powściągliwy w słowach)
Mortgage
inizia ad imparare
hipoteka
No quibble guarantee
inizia ad imparare
Bez gwarancji
Object to
inizia ad imparare
być przeciwnym
Oblivious (unaware)
inizia ad imparare
Nieświadomy (nieświadomy)
On condition that
inizia ad imparare
Pod warunkiem, że
On demand (supply chain)
inizia ad imparare
Na żądanie (łańcuch dostaw)
be On the decline / on the rise
inizia ad imparare
być w spadku / wzoście
One-off payments
inizia ad imparare
Jednorazowe płatności
Out of debt, out of danger
inizia ad imparare
bez długów, bez niebezpieczeństwa
Outlook (long, short, the medium term)
inizia ad imparare
perspektywa (długo, krótko, średnioterminowa)
Outperform vs underperform
inizia ad imparare
przewyższać a nie przynosić spodziewanych efektów
Overdraft
inizia ad imparare
Przekroczenie konta bankowego
Overlook (miss out on sth
inizia ad imparare
Przeoczyć (przegap czegoś
Oversees (control)
inizia ad imparare
nadzorować
Ownership (e.g. rights)
inizia ad imparare
Własność (np. prawa)
Partnership
inizia ad imparare
Współpraca
Pawnbroker
inizia ad imparare
właściciel lombardu
Pawner
inizia ad imparare
osoba zastawiająca swój dobytek
Pay sth in installments
inizia ad imparare
płacić w ratach
Pile up (e.g. problems)
inizia ad imparare
narastające (np. Problemy)
Pique interest
inizia ad imparare
wzbudzić zainteresowanie
Play out
inizia ad imparare
zrealizować coś
Pluck out of the air
inizia ad imparare
zgadywać coś, wymyślić coś
Point out (e.g. importance)
inizia ad imparare
Zwróć uwagę, wytykać błędy (np. ważność)
Pride on
inizia ad imparare
szczycić się czymś
Pursue e.g. ideas
inizia ad imparare
realizować
Put across (e.g. intended message).
inizia ad imparare
opisywać coś, wyjaśniać coś (stworzoną wiadomość)
Put forward (e.g. proposal)
inizia ad imparare
poruszać jakiś temat (propozycja)
Put in effort
inizia ad imparare
wkładać w coś wysiłek
Put sb on the spot
inizia ad imparare
postawić kogoś w niezręcznej sytuacji
Put up a pretense (keep up appearances).
inizia ad imparare
zachowywać pozory
Qualified (e.g. staff)
inizia ad imparare
kwalifikować się, nadawać się
Quibble (petty argument).
inizia ad imparare
drobna sprzeczka
Realize (e.g. press realize)
inizia ad imparare
osiągać zysk, spieniężyć kapitał
recall
inizia ad imparare
wycofanie, odwołanie
Recurring vs incidental (e.g. errors).
inizia ad imparare
powtarzający się a jednorazowy
Refund
inizia ad imparare
Zwrot
Reinforce
inizia ad imparare
Wzmacniać, popierać
Repeat clients
inizia ad imparare
stali klienci
Responsive to sth
inizia ad imparare
reagujący, wrażliwy
Return on investment
inizia ad imparare
zwrot z inwestycji
Rip off (e.g. price / interest rate)
inizia ad imparare
zdzierać z kogoś pieniądze
Rub shoulders with sb / sth. (have similar position)
inizia ad imparare
obracać się w podobnym towarzystwie,
Rule of thumb
inizia ad imparare
reguła oparta na doświadczeniu, zasada oparta na praktyce
Scratch the surface
inizia ad imparare
zrobić coś po łebkach, zbadać coś niedokładnie
Scrutiny (close examination).
inizia ad imparare
szczegółowe badanie, nadzór
Secure (e.g. resources/capital).
inizia ad imparare
pewne źródła
Set in (e.g. mistrust sets in people).
inizia ad imparare
narastające (niedowierzanie wśród ludzi)
Set off (e.g. domino effect, backlash).
inizia ad imparare
spowodować, wywołać
Set out (e.g. terms and conditions of a contract)
inizia ad imparare
określić
Set up (establish a company)
inizia ad imparare
zakładać
Skip (e.g. fragments of a text).
inizia ad imparare
pominąć
snappy
inizia ad imparare
opryskliwy
Sophisticated (fanciful)
inizia ad imparare
Wyrafinowane (fantazyjne)
Sound (e.g. plan, idea)
inizia ad imparare
staranny (np. Plan, pomysł)
speechless
inizia ad imparare
oniemiały
Spread like a wildfire
inizia ad imparare
szerzyć się w zastraszającym tempie
Stake (e.g. low / high).
inizia ad imparare
wkład
Stand on your toes (be watchful, attentive)
inizia ad imparare
uważnie słuchać
Stand out from the crowd
inizia ad imparare
wyróżniać się z tłumu
it stands to reason (reasonable, logical, sensible).
inizia ad imparare
ma uzasadnienie (rozsądne, logiczne, rozsądne).
stick it to somebody / hang around
inizia ad imparare
przykleić się do kogoś/ kręcić się wokół czegoś
Substandard
inizia ad imparare
poniżej normy
Temping agency
inizia ad imparare
agencja pracy tymczasowej
Device vs devise
inizia ad imparare
urządzenie a opracowywać
Hype
inizia ad imparare
podbijać cenę, stymulować (np. gospodarkę, rynek)
To be up for sth.
inizia ad imparare
chcieć coś zrobić, mieć na coś ochotę
Term sheet
inizia ad imparare
okresowe zestawienie
To be defensive
inizia ad imparare
być defensywnym
To look down (to be under the weather)
inizia ad imparare
być przygnębionym, smutnym
Think laterally
inizia ad imparare
błądzić myślami
resilient
inizia ad imparare
odporny, wytrzymały
To owe (be indebted)
inizia ad imparare
być winnym pieniądze, być zadłużonym
To pledge sth valuable
inizia ad imparare
oddać w zastaw coś wartościowego
To recap (summarize).
inizia ad imparare
streścić
To walk all over you
inizia ad imparare
źle kogoś traktować
Track records
inizia ad imparare
udokumentowana kariera zawodowa pracownika
Trade off (compromise)
inizia ad imparare
kompromis
Translates into (e.g. lower sales).
inizia ad imparare
oznaczać coś
Trial
inizia ad imparare
próba
Turn down (reject)
inizia ad imparare
odrzucać
Turn off (discourage e.g. customers).
inizia ad imparare
zniechęcać
Turnover (number of operations).
inizia ad imparare
obrót finansowy
Unbeatable (e.g. web prices).
inizia ad imparare
bezkonkurencyjny, nie do przebicia,
Unconcerned (indifferent).
inizia ad imparare
obojętny, niezainteresowany
Under vs overestimate
inizia ad imparare
zaniżona a wygórowana ocena, zawyżony kosztorys
undergo (e.g. changes).
inizia ad imparare
poddawać się (zmianom)
Underhanded (e.g. attitude).
inizia ad imparare
podstępna (postawa)
Undermine (cast doubt).
inizia ad imparare
podważać (zwątpić w kogoś)
Underpin (serve as a foundation).
inizia ad imparare
wspierać, podpierać (konstrukcję)
Up and coming (e.g. location).
inizia ad imparare
dobrze zapowiadający się, wróżący sukces
Upfront (e.g. know in advance).
inizia ad imparare
płatne z góry (wiadome z wyprzedzeniem)
Vague / ambiguous (not clear).
inizia ad imparare
niejasny, dwuznaczny (niejasny)
Vanish (disappear).
inizia ad imparare
wymierać
Vital
inizia ad imparare
podstawowy, niezbędny
warranty vs guarantee
inizia ad imparare
gwarancyjny a gwarancja
Watchful (attentive).
inizia ad imparare
czujny (uważny)
Weed out
inizia ad imparare
Przesiać coś, wyplewić coś
Work out
inizia ad imparare
udawać się

Devi essere accedere per pubblicare un commento.