angielski unit 3 part 2

 0    34 schede    guest2439871
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
stopniowo poprawiane
inizia ad imparare
gradually improved
bariera psychologiczna
inizia ad imparare
psychological barrier
legendarne zwycięstwo
inizia ad imparare
legendary victory
negatywny stereotyp
inizia ad imparare
negative stereotype
wysokie / niskie oczekiwania
inizia ad imparare
high / low expectations
wykorzystywać swój potencjał
inizia ad imparare
fulfil your potential
odnosić się do, być w stanie zrozumieć czyjąś sytuację
inizia ad imparare
relate to somebody
pokonać trudności / przeszkody
inizia ad imparare
overcome obstacles
nastawienie psychiczne
inizia ad imparare
mental attitude
trening fizyczny
inizia ad imparare
physical training
Czy mogę zamienić z tobą słowo?
inizia ad imparare
Can I have a word with you, please?
Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko temu, że pytam, ale...
inizia ad imparare
I hope you don't mind my asking this, but...
Nie jestem pewna, jak o tym powiedzieć, ale...
inizia ad imparare
I'm not sure how to talk about this, but...
Proszę, nie czuj się urażony, lecz...
inizia ad imparare
Please don't be offended by this, but...
Jest coś o czym chciałbym pomówić.
inizia ad imparare
There is something I wanted to have a chat about.
Nie jestem pewna, czy wyrażam się jasno. Najważniejsze jest to...
inizia ad imparare
I'm not sure I'm making myself clear. The main thing is...
Chciałbym po prostu wyjaśnić, co mam na myśli.
inizia ad imparare
If I can just clarify what I mean.
Moim głównym celem jest...
inizia ad imparare
My fundamental point is...
Rzeczą, do której głęboko jestem przekonany, jest...
inizia ad imparare
One thing I feel strongly about is...
Próbuję powiedzieć, że...
inizia ad imparare
What I'm trying to say is...
Wiem, że tak powiedziałeś, ale...
inizia ad imparare
I know you said that, but...
Rozumiem, co mówisz, ale...
inizia ad imparare
I understand what you're saying, but...
Rozumiem twoją argumentację / twoje stanowisko, ale...
inizia ad imparare
I understand your arguments, but...
Przykro mi, ale nie sądzę, aby to był dobry pomysł.
inizia ad imparare
I'm sorry, but I don't think that's a very good idea.
Mogę sobie tylko wyobrazić, jakie to uczucie!
inizia ad imparare
I can only imagine what it felt like!
Wyobrazić sobie, jak się czułam, kiedy...
inizia ad imparare
Imagine how I felt when...
Wyobrazić sobie moje podekscytowanie, gdy...
inizia ad imparare
Imagine my excitement when...
Nigdy nie czułam się tak podekscytowana, zdenerwowana, zwycięska
inizia ad imparare
Never had I felt so excited, nervous, triumphant
Ku mojemu zaskoczeniu / zachwytowi / przerażeniu...
inizia ad imparare
To my surprise / delight / horror...
Powszechnie wierzy się, że...
inizia ad imparare
It is widely believed that...
Być może to dobra rada, ale...
inizia ad imparare
It may be good advice, but...
Wiele osób uważa, że...
inizia ad imparare
Many people think that...
Ludzie mówią, że powinieneś...
inizia ad imparare
People say you should...
Być może przemawiają za tym dobre argumenty, lecz...
inizia ad imparare
There may be good arguments for it, but...

Devi essere accedere per pubblicare un commento.