Anne - 4 - le paysage audiovisuel

 0    162 schede    fiszkifrancuski
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
les médias
inizia ad imparare
media
la presse
inizia ad imparare
Prasa
l'audiovisuel
inizia ad imparare
audiowizualność
(media) audio-wizualne
des auditeurs
inizia ad imparare
słuchacze
des auditrices
inizia ad imparare
słuchaczki
une station radio
inizia ad imparare
stacja radiowa
une station radio publique
inizia ad imparare
publiczna stacja radiowa
une station radio privée
inizia ad imparare
prywatna stacja radiowa
émettre sur ondes courtes
inizia ad imparare
nadawać na krótkich falach
transmitować
émettre sur ondes moyennes
inizia ad imparare
nadawać na średnich falach
transmitować
émettre sur grandes ondes
inizia ad imparare
nadawać na długich falach
transmitować
émettre sur modulation de fréquence
inizia ad imparare
nadawać na modulacji częstotliwości (FM)
transmitować
des chaînes de télévision
inizia ad imparare
kanały telewizyjne
une chaîne de télévision publique
inizia ad imparare
publiczny kanał telewizyjny
une chaîne de télévision privée
inizia ad imparare
prywatny kanał telewizyjny
une chaîne est transmis
inizia ad imparare
kanał jest przekazywany
télévision numérique terrestre
TNT
inizia ad imparare
Naziemna telewizja cyfrowa
un reseau cablé
inizia ad imparare
sieć przewodowa, połączenie kablowe
un satellite
inizia ad imparare
satelita
le petit écran
inizia ad imparare
telewizja
seriale, filmy... emitowane w telewizji
les téléspectateurs
inizia ad imparare
widzowie (oglądający telewizję)
un téléviseur
inizia ad imparare
Telewizor 1
jako telewizor z anteną
un poste de télévision
inizia ad imparare
telewizor 2
une antenne parabolique
inizia ad imparare
antena satelitarna
le programme
inizia ad imparare
program telewizyjny
chronologiczny spis emitowanych programów z danego tygodnia,
des émissions de radio
inizia ad imparare
audycje radiowe
des émissions de télévision
inizia ad imparare
programy telewizyjne
les médias donnent des nouvelles
inizia ad imparare
media przedstawiają newsy 1
les médias communiquent des nouvelles
inizia ad imparare
media przedstawiają newsy 2
les nouvelles
inizia ad imparare
newsy 1
les événements d'actualité
inizia ad imparare
newsy 2
bieżące wydarzenia
les événements d'actualité sont présentés à la radio
inizia ad imparare
Bieżące wydarzenia są prezentowane w radiu
les événements d'actualité sont présentés à la télé
inizia ad imparare
Bieżące wydarzenia pokazywane są w telewizji
les informations
inizia ad imparare
wiadomości 1
dziennik telewizyjny
les infos
inizia ad imparare
wiadomości 2*
dziennik telewizyjny
le journal télévisé
le JT
inizia ad imparare
wiadomości 3
dosłownie dziennik telewizyjny
les envoyés spéciaux
inizia ad imparare
korespondenci/ wysłannicy prasowi
les journalistes
inizia ad imparare
dziennikarze
les journalistes couvrent
inizia ad imparare
dziennikarze relacjonują ... 1
poruszają (temat)
les journalistes font des reportages sur
inizia ad imparare
Dziennikarze relacjonują o... 2
poruszają (temat)
les sujets d'actualité
inizia ad imparare
aktualne tematy
les présentateurs
inizia ad imparare
prezenterzy
les présentateurs annoncent les nouvelles
inizia ad imparare
prezenterzy ogłaszają newsy 1
les présentateurs rapportent les nouvelles
inizia ad imparare
prezenterzy ogłaszają newsy 2
une manière impartiale
inizia ad imparare
w sposób bezstronny
sans prendre parti
inizia ad imparare
bez stronniczości
qqn passe à la télé
inizia ad imparare
ktoś jest w telewizji
qqn passe à la radio
inizia ad imparare
ktoś jest w radiu
qqn passe sur les antennes
inizia ad imparare
ktoś jest w mediach
un sujet médiatique
inizia ad imparare
temat mediów
medialny, lubiany przez media
la médiatisation
inizia ad imparare
nagłaśnianie
coś jest medialne coś mniej, niezależnie od powagi sprawy lecz od preferencji telewidzów; korzystanie z tego że coś jest medialne
un débat
inizia ad imparare
debata 1
un face-a-face télévisé
inizia ad imparare
debata 2
une conférence de presse
inizia ad imparare
debata 3
konferencja prasowa - wydarzenie medialne, w którym osoby chcące przekazać mediom pewne informacje zapraszają dziennikarzy do wysłuchania ich oraz, najczęściej, zadawania związanych z daną sprawą pytań.
une interview
inizia ad imparare
wywiad
etre retransmis
inizia ad imparare
być nadawane na żywo 1
être diffusé en direct
inizia ad imparare
być nadawane na żywo 2
la retransmission
inizia ad imparare
nadawanie na żywo 1
transmisja na żywo
une émission en direct
inizia ad imparare
nadawanie na żywo 2
transmisja na żywo
une rediffusion
inizia ad imparare
powtórka (programu)
être diffusé en différé
inizia ad imparare
być nadawane po czasie nagrywania
la diffusion
inizia ad imparare
nadawanie po czasie nagrywania
transmisja po czasie nagrywania
les parts d'audience
inizia ad imparare
udział widowni
la télévision passe des téléfilms
inizia ad imparare
telewizja transmituje filmy telewizyjne
un feuilleton à épisodes
inizia ad imparare
opera mydlana w odcinakach
serial jak moda na sukces, m jak miłość
un feuilleton
inizia ad imparare
opera mydlana
serial jak moda na sukces, m jak miłość
des auditeurs
inizia ad imparare
słuchacze radiowi
une série télévisée
inizia ad imparare
serial
odcinki nie są powiązane ze sobą
zapper
inizia ad imparare
przełączać programy
des sondages
inizia ad imparare
ankiety
sonder
mesurer
inizia ad imparare
zrobić sondaż, zmierzyć, określić
l'opinion publique
inizia ad imparare
opinia publiczna
abêtissant
inizia ad imparare
ogłupiający, otępiający
captivant
inizia ad imparare
wciągający
choquant
inizia ad imparare
wstrząsający
éblouissant
inizia ad imparare
oślepiający blaskiem,
décevant
inizia ad imparare
rozczarowujący, niezadowalający
divertissant
inizia ad imparare
zabawny, rozrywkowy
émouvant
inizia ad imparare
poruszający
passionnant
inizia ad imparare
interesyjący, ciekawy
allumer la télé
inizia ad imparare
włączyć telewizor
éteindre la télé
inizia ad imparare
wyłączyć telewizor
avoir la télévision par câble
inizia ad imparare
mieć telewizję kablową
avoir la télévision par satellite
inizia ad imparare
mieć telewizję satelitarną
avoir la télévision numérique terrestre
TNT
inizia ad imparare
mieć cyfrową telewizję naziemną
avoir le câble
inizia ad imparare
mieć kablówkę
le réseau câblé
inizia ad imparare
kablówka
baisser le son
inizia ad imparare
sciszyć dźwięk
monter le son
inizia ad imparare
podgłośnić dźwięk 1
augmenter le son
inizia ad imparare
podgłośnić dźwięk 2
brancher la télévision
inizia ad imparare
podłączyć telewizor
débrancher la télévision
inizia ad imparare
odłączyć telewizor
capter une chaîne étrangère
inizia ad imparare
uchwycić odbiór jakiegoś obcego kanału
censurer
inizia ad imparare
cenzurować
contrôler
inizia ad imparare
kontrolować
couvrir un sujet d’actualité
inizia ad imparare
poruszać bieżący temat
diffuser une émission
inizia ad imparare
nadawać, transmitować program
émettre sur des ondes courtes
inizia ad imparare
nadawać, transmitować na falach krótkich
émettre sur des ondes moyennes
inizia ad imparare
nadawać, transmitować na falach krótkich średnich
émettre sur des grandes ondes
inizia ad imparare
nadawać, transmitować na falach krótkich długich
émettre sur modulation de fréquence
inizia ad imparare
nadawać, transmitować na falach FR
enregistrer une émission
inizia ad imparare
nagrać/ zapisać program
être à l’antenne
inizia ad imparare
być w mediach
influencer qqn
inizia ad imparare
wpływać na kogoś
manipuler
inizia ad imparare
manipulować
médiatiser
inizia ad imparare
nagłaśniać
sprawiać coś miedialnym, wszyscy o tym pisza i czytaja
mettre la télé
inizia ad imparare
umieścić telewizor
?
payer la redevance audiovisuelle
inizia ad imparare
płacić za abonament telewizyjny
retransmettre qqch
inizia ad imparare
nadawać coś na żywo
se divertir
inizia ad imparare
zabawiać/ rozrywać się
sonder l’opinion publique
inizia ad imparare
zrobić sondaż wśród opinii publicznej
changer de chaîne
inizia ad imparare
zmieniać kanał
le zapping
inizia ad imparare
zmienianie kanałów, przełączanie programów
l'audience
inizia ad imparare
oglądalność, widzowie
la télévision en ligne
inizia ad imparare
Telewizja w Internecie
la téloche
inizia ad imparare
duży telewizor
la télévision à haute définition
inizia ad imparare
telewizji wysokiej rozdzielczości
la TVHD
inizia ad imparare
telewizja HD
le sens critique
inizia ad imparare
krytyczne myślenie
le voyeurisme
inizia ad imparare
ogladanie w telewizorze cudzego prywatnego życia, chorobliwe
les médias
inizia ad imparare
media
un animateur
inizia ad imparare
prezentator np w tancu z gwiazdami w programach sportowych, politycznych, ekonomicznych, rozrywkowych
un auditeur
inizia ad imparare
słuchacz radiowy
un cadreur
inizia ad imparare
operator kamery 1
un camerman
inizia ad imparare
operator kamery 2
un clip
inizia ad imparare
teledysk 1
une chanson filmée
inizia ad imparare
teledysk 2
un débat
inizia ad imparare
debata
un dessin animé
inizia ad imparare
kreskówka
un documentaire
inizia ad imparare
dokumentalny film/ program = dokument
un épisode
inizia ad imparare
odcinek
un film doublé
inizia ad imparare
film z dubblingiem
un film en version originale
un film en VO
inizia ad imparare
film w wersji oryginalnej
un film sous-titré
inizia ad imparare
film z napisami
un générique
inizia ad imparare
napisy końcowe
un flash
inizia ad imparare
krótkie, i zwięzłe wiadomości
un jeu télévisé
inizia ad imparare
teleturniej
un lecteur DVD
inizia ad imparare
czytnik płyt DVD
un plateau de télévision
inizia ad imparare
pomieszczenie w którym jest nagrywane coś i które jest tłem programu
un producteur
inizia ad imparare
producent
un programme de télévision
inizia ad imparare
program telewizyjny 2
un réalisateur
inizia ad imparare
reżyser
un récepteur
inizia ad imparare
odbiornik 1
un poste récepteur
inizia ad imparare
odbiornik 2
un reportage
inizia ad imparare
reportaż
un reporter
inizia ad imparare
reporter
un spot publicitaire
inizia ad imparare
reklamy
un studio d’enregistrement
inizia ad imparare
studio nagrań
un téléfilm
inizia ad imparare
film typowo nagrany dla telewizji a nie dl
une chaîne payante
inizia ad imparare
kanał płatny
une émission cryptée
inizia ad imparare
zaszyfrowany program
une émission culturelle
inizia ad imparare
program kulturalny
une émission de télé-réalité
inizia ad imparare
reality show program
une émission de variétés
inizia ad imparare
program rozrywkowy
une émission sportive
inizia ad imparare
program sportowy
une enquête
inizia ad imparare
reportaż, dochodzenie
une interview
inizia ad imparare
wywiad
une saison
inizia ad imparare
sezon
une station de radio
inizia ad imparare
stacja radiowa
une télécommande
inizia ad imparare
Pilot zdalnego sterowania
être sur la même longueur d’ondes
inizia ad imparare
nadawać na tych samych falach
avoir des antennes
inizia ad imparare
byc ze wszystkim na bieżąco

Devi essere accedere per pubblicare un commento.