Άνθρωποι - People

 0    28 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
εγώ
Εγώ είμαι ο Αδάμ.
inizia ad imparare
I
I am Adam.
εσύ
Ποιος είσαι?
inizia ad imparare
you
Who are you?
αυτός
Ποιος είναι αυτός?
inizia ad imparare
he
Who is he?
αυτή
Αυτή είναι η αδερφή μου.
inizia ad imparare
she
She is my sister.
αυτό
Αυτο είναι πολύ ενδιαφέρον.
inizia ad imparare
this
This is very interesting.
εμείς
Πεινάμε.
inizia ad imparare
we
We are hungry.
εσείς
Από που είσαι?
inizia ad imparare
you
Where are you from?
αυτοί
Αυτοί είναι οι φίλοι μας.
inizia ad imparare
they
They are our friends.
άτομο
Θα ήθελα ένα τραπέζι για ένα άτομο.
inizia ad imparare
person
I'd like a table for one person.
άνθρωποι
Υπάρχουν παρα πολύ άνθρωποι εδώ.
inizia ad imparare
people
There are too many people here.
φίλος
Ο καλύτερός μου φίλος μένει δίπλα.
inizia ad imparare
friend
My best friend lives next door.
η σύζυγος
Αυτή είναι η σύζυγός μου-Ιουλία
inizia ad imparare
wife
This is my wife - Julia.
ο σύζυγος
Αυτός είναι ο σύζυγός μου.
inizia ad imparare
husband
He is my husband.
αδερφός
Έχεις αδερφό?
inizia ad imparare
brother
Do you have a brother?
αδερφή
Που είναι η αδερφή σου?
inizia ad imparare
sister
Where is your sister?
παιδί
Είναι απλώς ένα παιδί.
inizia ad imparare
child
It's just a child.
γιός
Ο γιός μου είναι 18 χρονών.
inizia ad imparare
son
My son is 18 years old.
κόρη
Έχω επίσης 2 κόρες.
inizia ad imparare
daughter
I've got two daughters as well.
μητέρα
Η μητέρα μου είναι δασκάλα.
inizia ad imparare
mother
My mother is a teacher.
μαμά
Η μαμά θα με επισκεφτεί την επόμενη εβδομάδα.
inizia ad imparare
mum
My mum is going to visit me next week.
πατέρας
Ο πατέρας μου δουλεύει σαν οδηγός ταξί.
inizia ad imparare
father
My father works as a taxi driver.
μπαμπάς
Που είναι ο μπαμπάς σου?
inizia ad imparare
dad
Where's your dad?
αγόρι
Συγνώμη-έχω αγόρι.
inizia ad imparare
boyfriend
Sorry - I've got a boyfriend.
κοπέλα
Είμαι εδώ με την κοπέλα μου.
inizia ad imparare
girlfriend
I'm here with my girlfriend.
άντρας
Γνωρίζεις αυτόν τον άνδρα?
inizia ad imparare
man
Do you know that man?
γυναίκα
Αυτή η γυναίκα είναι παντρεμένη.
inizia ad imparare
woman
This woman is married.
κύριος
Με συγχωρείτε,κύριε.Που είναι η οδός Oxford?
inizia ad imparare
mister, sir
Excuse me, sir. Where is Oxford street?
κυρία
Η κυρία Ανταμς είναι πολύ έξυπνη.
inizia ad imparare
miss, madame
Miss Adams is very intelligent.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.