Around the world in 80 days

 0    14 schede    adam189
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
complain
I never complain.
inizia ad imparare
skarżyć się / narzekać
Nigdy nie narzekam.
worse
It may be worse.
inizia ad imparare
gorszy
Może być gorzej.
thief, thieves
Gentelman thief robbed the bank of England.
inizia ad imparare
złodziej, złodzieje
Złodziej dżentelmen obrabował bank w Angli.
perhaps
Perhaps, I will buy a new orange car.
inizia ad imparare
być może
Być może kupię nowy pomarańczowy samochód.
do
Let's do it!
inizia ad imparare
robić
Zróbmy to!
eat / it
Don't eat it.
inizia ad imparare
jeść / to
Nie jedz tego.
servant
I don't have servants.
inizia ad imparare
sługa
Nie mam służących.
right now
I am learning right now.
inizia ad imparare
właśnie teraz
Właśnie teraz się uczę.
across the sea
I am sailing across the sea right now.
inizia ad imparare
przez morze
Żegluję teraz przez morze.
leave
Now, I am leaving.
inizia ad imparare
wyjeżdzć / opuszczać / zostawiać / wychodzić
Teraz, wyjeżdżam.
take off your shoes
He is taking off his shoes.
inizia ad imparare
zdjąć buty
On ściąga teraz buty.
remove
I am removing an email from my phone right now.
inizia ad imparare
usunąć
Usuwam właśnie maile z mojego telefonu.
also
You are also removing an email form your phone.
inizia ad imparare
również
Ty również usuwasz maila z telefonu.
temple
I don't go to a temple and I'm not going to the temple right now. NEVER.
inizia ad imparare
świątynia
Nie chodzę do świątyni i nie idę do świątyni teraz.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.