Asking and answering personal questions - Att fråga och svara på personliga frågor

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
How was your day?
inizia ad imparare
Hur var din dag?
I don't have any pets.
inizia ad imparare
Jag har inga husdjur.
I love learning new languages.
inizia ad imparare
Jag älskar att lära mig nya språk.
I usually hang out with my boyfriend/girlfriend.
inizia ad imparare
Jag hänger ut med min pojkvän/flickvän vanligtvis.
I've been studying a lot.
inizia ad imparare
Jag har studerat mycket.
I'm a modern languages student.
inizia ad imparare
Jag är student i moderna främmande språk.
If you have any questions, I'll answer them at the meeting.
inizia ad imparare
Om du har några frågor ska jag besvara dem på mötet.
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Everyday phrases in Swedish"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.