Banks and Insurance

 0    24 schede    emilhordyn
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zlecenie stałe
inizia ad imparare
standing order
karta zbliżeniowa
inizia ad imparare
contactless card
pasywa, zobowiązania
inizia ad imparare
liability
kompleksowa polityka
inizia ad imparare
comprehensive policy
no-roszczenia premii
inizia ad imparare
no-claim bonus
wypłacić pieniądze
inizia ad imparare
withdraw money
Ustalenie zlecenia stałego
inizia ad imparare
set up standing order
umieść kartę w pobliżu czytnika
inizia ad imparare
place the card near the reader
rachunki
inizia ad imparare
utility bills
zmienić płatność
inizia ad imparare
amend the payment
ubezpieczenie bonusowe bez roszczeń
inizia ad imparare
no-claim bonus insurance
punkt sprzedaży
inizia ad imparare
point of sale
towar
inizia ad imparare
merchandise
wystawa sklepowa
inizia ad imparare
display
przedział podatkowy
inizia ad imparare
tax bracket
zwolnione z podatku
inizia ad imparare
tax exempt
zniesienie podatku
inizia ad imparare
abolish tax
unikanie podatków przez legalne omijanie przepisów podatkowych.
inizia ad imparare
tax avoidance
uchylanie się od płacenia podatków
inizia ad imparare
tax evasion
nałożenie podatku
inizia ad imparare
to impose tax
uprawy roślin
inizia ad imparare
grow crops
zrównoważony wzrost
inizia ad imparare
sustainable grows
zyski zatrzymane
inizia ad imparare
retained earnings
stowarzyszone
inizia ad imparare
affiliates

Devi essere accedere per pubblicare un commento.