Basic Concepts

4.5  1    30 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
aukcja kredytowa
inizia ad imparare
loan auction
czas trwania spółki
inizia ad imparare
lifetime of the company
doroczne walne zgromadzenie akcjonariuszy
inizia ad imparare
Annual General Meeting (AGM)
emisja
inizia ad imparare
issue
handel walutą
inizia ad imparare
money trade
hipoteka
inizia ad imparare
mortgage
indosować
inizia ad imparare
to endorse
jednolity rynek finansowy UE
inizia ad imparare
the single European financial market
lokal spółki
inizia ad imparare
premises of the company
monetyzacja (brytyjski)
inizia ad imparare
monetisation
na okaziciela
inizia ad imparare
at sight
nadzwyczajne walne zgromadzenie
inizia ad imparare
Extraordinary General Meeting (EGM)
nowe przedsiębiorstwa
inizia ad imparare
start-ups
numer ubezpieczenia społecznego w USA
inizia ad imparare
social security number
pierwsza oferta publiczna
inizia ad imparare
initial public offering (IPO)
polityka kredytowa
inizia ad imparare
credit policy
postępowanie rejestrowe
inizia ad imparare
registration proceeding
prawo użytkowania wieczystego
inizia ad imparare
right of perpetual usufruct
oferta publiczna
inizia ad imparare
public offering
rejestr przedsiębiorców
inizia ad imparare
register of entrepreneurs
rok obrotowy (brytyjski)
inizia ad imparare
financial year
rok podatkowy (angielski amerykański)
inizia ad imparare
fiscal year
rynek nieoficjalny
inizia ad imparare
kerb market
siedziba
inizia ad imparare
head office
również: registered office, headquarters
stabilność systemu finansowego
inizia ad imparare
stability of the financial system
transakcje terminowe
inizia ad imparare
forward dealings
usługi finansowe
inizia ad imparare
financial services
w terminie płatności
inizia ad imparare
upon maturity
wysyłać towary
inizia ad imparare
to ship the goods
założyć firmę
inizia ad imparare
to set up a company

Devi essere accedere per pubblicare un commento.