Basic Concepts in Marketing

4.5  1    133 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
aktywny nabywca
inizia ad imparare
active buyer
adresy klientów
inizia ad imparare
customers' addresses
aktywny subskrybent
inizia ad imparare
active subscriber
budować długotrwałe relacje
inizia ad imparare
to build long-term relationships
dokumentacja kredytowa
inizia ad imparare
credit records
faktyczny użytkownik
inizia ad imparare
actual user
gust konsumenta
inizia ad imparare
consumer's taste
identyfikować klientów
inizia ad imparare
to identify the customers
klient kluczowy
inizia ad imparare
key account
wchodzić w interakcję z klientami / komunikować się z klientami
inizia ad imparare
to interact with the customers
konsument zorientowany na działanie
inizia ad imparare
action-oriented consumer
lojalność klienta
inizia ad imparare
customer loyalty
maruder
inizia ad imparare
laggard
nabywca ostateczny
inizia ad imparare
ultimate buyer
niezadowolenie klientów
inizia ad imparare
customer dissatisfaction
nowy nabywca produktu / nowy klient / nowy zwolennik
inizia ad imparare
adopter
obecni klienci
inizia ad imparare
current customers
ochrona konsumenta
inizia ad imparare
consumer protection
odejście klientów
inizia ad imparare
customer defection
odkryć potrzeby klienta
inizia ad imparare
to uncover customer needs
podjąć kroki w kierunku kupna produktu
inizia ad imparare
to take steps to buy a product
potencjalni klienci
inizia ad imparare
potential buyers
poziom dochodów
inizia ad imparare
income level
przyszli / potencjalni klienci
inizia ad imparare
prospective customers / prospects
publiczne relacje / kontakty z otoczeniem
inizia ad imparare
public relations
punkt widzenia klienta
inizia ad imparare
customer's viewpoint
sprostać oczekiwaniom klientów
inizia ad imparare
to meet customers' expectations
stać się świadomym (istnienia) produktu
inizia ad imparare
to become aware of the product
stan cywilny
inizia ad imparare
marital status
system obsługi klienta
inizia ad imparare
front office system
tajemniczy klient
inizia ad imparare
mystery shopper
telefoniczna pomoc dla klientów
inizia ad imparare
consumer helpline
tworzyć bazę klientów
inizia ad imparare
to build customer base
tworzyć profil konsumenta
inizia ad imparare
to build a consumer profile
ujawniać dane klienta
inizia ad imparare
to disclose customer data
upodobania klienta
inizia ad imparare
customer likes
wartość klienta w czasie
inizia ad imparare
customer lifetime value
werbowanie klientów
inizia ad imparare
canvassing
wielu klientów
inizia ad imparare
ample customers
wierni klienci
inizia ad imparare
loyal customers
wzorce w zachowaniu klientów
inizia ad imparare
patterns in consumer behaviour
zadowolenie / satysfakcja klientów
inizia ad imparare
customers satisfaction
zarządzanie stosunkami z klientem
inizia ad imparare
customer relationship management
zatrzymanie / utrzymanie klientów
inizia ad imparare
customers retention
agencja rządowa
inizia ad imparare
government agency
cele marketingowe
inizia ad imparare
marketing objectives
chłonność rynku
inizia ad imparare
absorptiveness of the market
ciepły marketing
inizia ad imparare
warm marketing
deficyt rynkowy
inizia ad imparare
market shortage
długi ogon
inizia ad imparare
The Long Tail
dochód
inizia ad imparare
revenue / income
dochód rozporządzalny
inizia ad imparare
disposable income
doradztwo marketingowe
inizia ad imparare
marketing consultancy
dostępność
inizia ad imparare
availability
dostępny budżet
inizia ad imparare
available budget
efektywna dystrybucja
inizia ad imparare
effective distribution
etyka marketingu
inizia ad imparare
marketing ethics
fiasko marketingowe
inizia ad imparare
marketing fiasco
filozofia marketingu
inizia ad imparare
marketing philosophy
instrument marketingowy
inizia ad imparare
marketing instrument
kluczowy segment rynku
inizia ad imparare
key market segment
koncept marketingowy
inizia ad imparare
marketing concept
konkurencyjne otoczenie
inizia ad imparare
competitive environment
koszty wejścia na rynek
inizia ad imparare
market entry costs
korzyść / pożytek
inizia ad imparare
benefit
lider na rynku
inizia ad imparare
market leader
lokalne przepisy
inizia ad imparare
local regulations / local laws
łatwość zbycia czegoś
inizia ad imparare
marketability
magazynowanie inwentarza
inizia ad imparare
inventory storage
makdonaldyzacja
inizia ad imparare
McDonaldization
makrootoczenie
inizia ad imparare
macro-environment
marketing docelowy
inizia ad imparare
target marketing
marketing indywidualny
inizia ad imparare
one-to-one marketing
marketing menedżerski
inizia ad imparare
managerial marketing
marketing negatywny
inizia ad imparare
demarketing
marketing niszowy
inizia ad imparare
niche marketing
marketing partyzancki
inizia ad imparare
guerrilla marketing
marketing polityczny
inizia ad imparare
political consulting
marketing rozproszony
inizia ad imparare
scattergun marketing
marketing społeczny
inizia ad imparare
social marketing
marketing sportowy
inizia ad imparare
sports marketing
marketing szeptany
inizia ad imparare
buzz marketing
marketing uliczny
inizia ad imparare
street marketing
mikrootoczenie
inizia ad imparare
micro-environment
miks marketingowy
inizia ad imparare
marketing mix
misja przedsiębiorstwa
inizia ad imparare
mission statement
monopol rynkowy
inizia ad imparare
market monopoly
możliwości rynkowe
inizia ad imparare
market opportunities
nagranie demonstracyjne
inizia ad imparare
explainer video
nakreślenie obecnej sytuacji
inizia ad imparare
snapshot of the current situation
narzędzie marketingowe
inizia ad imparare
marketing tool
nastawienie na sprzedaż
inizia ad imparare
market orientation
nasycenie rynku
inizia ad imparare
market glut
negatywne aspekty lokalizacji
inizia ad imparare
negative aspects of the location
neuromarketing
inizia ad imparare
neuromarketing
niezawodność
inizia ad imparare
reliability
luka na rynku / nisza na rynku
inizia ad imparare
gap in the market
obecność na rynku
inizia ad imparare
market presence
oferta konkurencyjna
inizia ad imparare
competitive bid
ograniczone zasoby
inizia ad imparare
limited resources
organizacje utrzymujące się ze sprzedaży
inizia ad imparare
sales driven organisation (BrE) / sales driven organizations (AmE)
planowanie
inizia ad imparare
planning
podejmowanie decyzji
inizia ad imparare
decision-making
podręcznik marketingu
inizia ad imparare
marketing textbook
potencjalna dochodowość / zyskowność
inizia ad imparare
potential profitability
potencjał rozwoju
inizia ad imparare
potential for growth
dominacja na rynku / pozycja dominująca (np. przedsiębiorstwa na rynku)
inizia ad imparare
market dominance
promocja (r e k l a m a, nie: oferta specjalna)
inizia ad imparare
promotion
przewaga konkurencyjna
inizia ad imparare
competitive advantage
przystępność (np. cenowa)
inizia ad imparare
affordability
rynek nasycony
inizia ad imparare
saturated market
scenariusz marketingowy
inizia ad imparare
marketing scenario
segment rynku
inizia ad imparare
market segment
przemysł usługowy / sektor usług
inizia ad imparare
service industry
selektywność rynku
inizia ad imparare
market selectivity
standardy wyników / osiągów
inizia ad imparare
performance standards
szybko rosnący / rozwijający się sektor biznesu
inizia ad imparare
fast-growing business sector
techniki marketingowe
inizia ad imparare
marketing techniques
tendencja rynkowa
inizia ad imparare
market tendency
udział w rynku
inizia ad imparare
market share
walka konkurencyjna
inizia ad imparare
competitive struggle
warunki transakcji
inizia ad imparare
conditions of business
wąski rynek
inizia ad imparare
narrow market
wcześniej niespenetrowany rynek
inizia ad imparare
previously untapped market
wolna konkurencja
inizia ad imparare
free competition
wygoda
inizia ad imparare
convenience
wymagania klientów
inizia ad imparare
customers' requirements
wysiłki marketingowe
inizia ad imparare
marketing efforts
wywiad rynkowy
inizia ad imparare
market intelligence
wzrost rynku
inizia ad imparare
market growth
zarządzanie marketingiem
inizia ad imparare
marketing management
zorientowany na klienta
inizia ad imparare
customer-oriented
zrzeszenie branżowe producentów
inizia ad imparare
trade association

Poznaj Marketing!

Kurs Business Marketing wchodzi w skład Business English, w ramach którego oferujemy jeszcze kursy: Presentations, Finance oraz Human Resources. Dzięki Business Marketing podniesiesz swoje kwalifikacje i zyskasz swobodę podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jak i samej pracy w biznesie. Angielski biznesowy przydaje się na każdym etapie kariery i szlifowany systematycznie pozwoli Ci nabrać pewności podczas rozmów telefonicznych, pisania maili czy prezentacji w języku angielskim. Jeśli interesuje Cię marketing, bądź w przyszłej firmie będziesz się zajmować zagadnieniami z tego działu, weź pod uwagę naukę słówek z tego kursu.

Przydatny kurs - Biznes

Kurs pozwoli Ci dobrze przygotować się do testu TOEIC – najczęściej zdawanego testu z języka angielskiego w pracy. Interesujesz się Marketingiem? Dowiedz się, jak brzmi „obsługa klienta" po angielsku czy „pozyskiwanie klientów" po angielsku. Oferujemy ponad 800 słówek i zwrotów angielskich, podzielonych na praktyczne tematy, takie jak stategy, price czy online. Momentalnie zdobędziesz potrzebną wiedzę i umiejętności językowe potrzebne w pracy w marketingu! Wiesz już, jak jest „przedstawiciel handlowy" po angielsku? A może chcesz nim zostać i potrzebujesz szybkiej powtórki już raz poznanego słownictwa? Zapraszamy! Z nami poczujesz się pewnie i profesjonalnie. W świecie biznesu już nic Cię nie zaskoczy!

Wraz z Fiszkoteką!

Nauka z nami jest czystą przyjemnością! Nie tylko uczysz się, kiedy chcesz, ale również dzięki aplikacji mobilnej – w jakimkolwiek miejscu, gdzie tylko chcesz! Oferujemy ponad 20 praktycznie podzielonych i opracowanych lekcji, a pierwsze 15 fiszek możesz wypróbować za darmo! To idealna okazja do wypróbowania tej świetnej metody nauki! Nasz Inteligentny System Powtórek zapewni Ci ciągłą motywację i podpowie raz już poznane słówka, tak abyś długo o nich nie zapomniał. Nasze sposoby dostosowujemy do każdego – dla wzrokowców przygotowaliśmy obrazki, wspomagające zapamiętywanie, dla słuchowców mamy materiały audio, umożliwiające naukę wymowy poszczególnych słów, a dodatkową pomocą są proste przykłady użycia, które ułatwiają zrozumienie i zapamiętanie wyrażeń. Nie zwlekaj!


Devi essere accedere per pubblicare un commento.