BBC Learning English: The English We Speak: The rise of the emoji

 0    28 schede    teresa99a
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
emoticon, emotikona, uśmieszek, buźka (złożona ze znaków tekstowych ASCII)
kontynuacja definicji: a short set of keyboard symbols that represents the expression on somebody’s face, used in email, etc. to show the feelings of the person sending the message. For example:-) represents a smiling face (when you look at it sideways).
inizia ad imparare
emoticon
a small digital image used to express an idea or emotion in emails, on the Internet, etc.
inizia ad imparare
emoji
niezbędny, decydujący, istotny, żywotny
inizia ad imparare
vital
rozwiązać coś, wyjaśnić coś; solve or explain something
inizia ad imparare
to clear sth up
dwukropek
inizia ad imparare
a colon
średnik
inizia ad imparare
a semicolon
zakrzywiony, zaokrąglony
inizia ad imparare
curved
uśmieszek, uśmiech; uśmiechnięty roześmiany
inizia ad imparare
smiley
podczas gdy
inizia ad imparare
whereas
rzeczywisy, faktyczny
inizia ad imparare
actual
miska, miseczka
inizia ad imparare
a bowl
kluski, makaron
inizia ad imparare
noodles
przekonać
inizia ad imparare
to convince
zdobywać, przejmować, zawładnąć
inizia ad imparare
to take over
przeciętnie, średnio
inizia ad imparare
on average
sygnał (np. do rozpoczęcia czegoś)
Otwierasz drzwi, gdy daję ci znak.
inizia ad imparare
a cue
You open the door when I give you the cue.
znak, sygnał dla aktora (do grania swojej kwestii)
Wchodzisz w kadr na mój sygnał.
inizia ad imparare
a cue
You get into the shot on my cue.
kij bilardowy
On wycelował kijem bilardowym w bilę i ją uderzył.
inizia ad imparare
a cue
He aimed the cue at the ball and hit it.
1) błysk 2) zajaczek (poruszająca się plamka)
inizia ad imparare
a glint
wściekłość, furia
inizia ad imparare
rage
stosować, zastosować, używać
inizia ad imparare
to apply
odpowiedzieć
inizia ad imparare
to respond
młotek, młot
inizia ad imparare
a hammer
niezgrabny, niezdarny (np. sposób poruszania się lub osoba)
inizia ad imparare
clumsy
niezdarny, niezgrabny (o człowieku)
inizia ad imparare
awkward
przewrócić się
inizia ad imparare
to fall over
bystry (umysłowo), dowcipny
inizia ad imparare
witty
1) literówka 2) błąd drukarski; a small mistake in a typed or printed tex
Mógłbyś sprawdzić ten list pod względem literówek?
inizia ad imparare
a typo
Could you check this letter for typos?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.