BIOLOGIA MOLEKULARNA 2

 0    171 schede    chomikmimi
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Białka, światło?
inizia ad imparare
Światło o długośi 280 nm
Absorpcja gdzie najwieksza
inizia ad imparare
dla nukleotydów
Absorpcja gdzie najmniejsza
inizia ad imparare
dla dsDNA
Od czego zależy współczynnik ekstyncji'?
inizia ad imparare
Od długości badanej cząsteczki
co znaczy hipochromizm
inizia ad imparare
mniej barwny
dsDNA o stęż 1mg/ml ile a?
inizia ad imparare
a260 = 20
RNA i ssDNA ile a?
inizia ad imparare
a260- 25
co ma wyższy współczynnik ekstynkcji, puryny czy pirymidyny?
inizia ad imparare
puryny
Topnienie (ogrzewanie) - absorbancja?
inizia ad imparare
40% wzrost absorbancji
Szybkie ochładzanie - absorbancja?
inizia ad imparare
Minimalny spadek absorbancji
Wolne ochładzanie - absorbancja?
inizia ad imparare
Absorbancja bez zmian
Wektor, jaka zdolność
inizia ad imparare
Zdolność do izolacji od gospodara i replikacji
Fag alfa, zdolność?
inizia ad imparare
Zdolność do klonowania większych fragmentów
h13 zdolność?
inizia ad imparare
zdolność do klonowanie fragmentów jednoniciowych
co to kosmid?
inizia ad imparare
plazmid + fag alfa
Episomalne plazmidy są wektorami dla?
inizia ad imparare
Są wektorami dla drożdzy
Plazmid Ti wektor dla?
inizia ad imparare
Roślin
Biblioteki DNA
inizia ad imparare
zbiory sklonowanych przypadkowo fragmentów genomu DNA/cDNA
Mapowanie restrykcyjne
inizia ad imparare
analiza fragmentów klonu po cięciu restryktazami
Komórki kompetentne
inizia ad imparare
są zdolne do przyjęcia obcego DNA przez działanie na nie jonami Ca2+, Mn2+, Rb2+
Transformanty, gdzie najpierw są przechowywane?
inizia ad imparare
w płynnej pożywce z antybiotykiem (selekcja)
Gdzie po selekcji są przechowywane transformanty?
inizia ad imparare
Są zamrażane z glicerolem (nie tworzą się kryształy), tzw. zapas glicerolowy
Co robi fosfotaza alkaliczna?
inizia ad imparare
ten enzym usuwa reszty fosforanowe z 5'
co robi polimeraza DNA I?
inizia ad imparare
ten enzym odpowiada za syntezez nici z 5->3
co to Fragment klenowa?
inizia ad imparare
ten enzym to pochodna polimerazy DNA I, brak własciowsci egzonukleazy
Nukleaza fasoli mung co to
inizia ad imparare
ten enzym trawi jednoniciowe fragmenty naprzeciw pęknięcia nici
ODWROTNA TRANSKRYPTAZA
inizia ad imparare
Zależna od RNA, synteza DNA komplementarnego do RNA w kierunku 3->5 od startera z 3'OH
czego wymaga odwrotna transkryptaza?
inizia ad imparare
trifosforanów deoksyrybonukelozydów
co robi RNAza A?
inizia ad imparare
ten enzym trawi RNA
co robi RNAza H?
inizia ad imparare
ten enzym trawi RNA hybrydy DNA-RNA
Terminalna transferaza co robi
inizia ad imparare
ten eznym dodaje nukleotydy do końca 3' a jak GTP to powtaje ogon oligoG
A260/a280 = 1,8 a czystość dna
inizia ad imparare
Czyste DNA
a260/280 < 1,8 a czystosc DNA
inizia ad imparare
zanieszczone białkiem
a260/280 > 1,8 a czystosc DNA
inizia ad imparare
zanieszczyczone RNA
co to Wirowanie izopikniczne
inizia ad imparare
równowagowe wirowanie w gradiencie stężeń chlorku cezu
Co umożliwia wirowanie izopikniczne?
inizia ad imparare
Umożliwia analizę DNA i jego oczyszczanie
Gęstość DNA w wirowaniu izopiknicznym?
inizia ad imparare
1,7g/cm3
Co robi RNA i białka w wirowaniu izopiknicznym?
inizia ad imparare
RNA w dół, białka flotują(unoszą się)
Jaki barwnik w elektroforezie?
inizia ad imparare
różowo/pomarańczowy bromek etydyyny
jak zachodzi elektroforeza
inizia ad imparare
od KATODY (-) do ANODY (+)
Od czego zależy szybkość migracji kolistego DNA w elektroforezie?
inizia ad imparare
od warunków
Napięcie w elektroforezie
inizia ad imparare
5-8 V/cm3
Gdzie najlepiej widoczna elektroforeza?
inizia ad imparare
w RNA
Jakie środowisko zachodzenia elektroforezy?
inizia ad imparare
W żelu agarozowym (bromek etydyny) lub poliakrydynowym (AgNO3/SYBR)
co to metoda gRTPCR?
inizia ad imparare
real time, analiza ilości produktów w czasie rzeczywistym
czego używa się w gRTPCR?
inizia ad imparare
SYBR
cechy SYBR
inizia ad imparare
nietoksyczny i silnie wiążacy DNA
Kiedy zachodzi analiza w gRTPCR?
inizia ad imparare
analiza w czasie trawienia
czego analiza w gRTPCR?
inizia ad imparare
Analiza polimorfizmu pojedynczych nukleotydów
Co jest znakowane w gRTPCR?
inizia ad imparare
nukleotydy i sondy
Elektroforeza mikrokapilarna
inizia ad imparare
z wykorzystaniem macierzy
Elektroforeza kapilarna
inizia ad imparare
w wolnym buforze, niewielkie cząsteczki, z cienkiej kapilarze kwarcowej
W żelu poliakrydynowym elektoforeza (PZ)
inizia ad imparare
5-1000 pz (gRTPCR)
w żelu agarozowym elektroforeza
inizia ad imparare
0,1 - 20 kpz
w polu pulsacyjnym elektroforeza
inizia ad imparare
20kpz - 10 Mpz, oddziela cząsteczki wielkości 100kpz
Choroba takahary, inna nazwa
inizia ad imparare
alaktazemia
jaki gen, choroba Takahary?
inizia ad imparare
Gen kontrolujący syntezę katalazy, krótkie ramie chromosomu 11 (11p13)
jak dziedziczona alaktazemia?
inizia ad imparare
autosomalnie recesywnie
Na czym polega alaktazemia?
inizia ad imparare
Redukcja aktywnośći katalazy
gdzie najczęściej alaktazemia?
inizia ad imparare
Najwyższa częstość występowania mutacji w Japonii
Objawy alaktazemii
inizia ad imparare
Owrzodzenie śluzówek jamy ustnej, podudzi, oraz wczesne wypadanie zębów
Cholinoesteraza
inizia ad imparare
gen na 3 chromosomie i tam mutacja
Wrażliwość na chlorek suksametonium, objawy?
inizia ad imparare
zwiotczenie mięśni, efekt szybki ale też szybko zanika. (za objawy odpowiada hydroliza sukcynylocholiny)
za hydrolizę sukcynylocholiny odpowiedzialna jest?
inizia ad imparare
cholinoesteraza
Jak dziedziczona hipertermia złośliwa?
inizia ad imparare
autosomalnie dominująco
Przez co wywoływana hipertermia złośliwa
inizia ad imparare
leki znieczulenia ogólnego: antystetyki wziewne, dożylne, leki zwiotczające, glikozydy naprastnicy
Objawy hipertemia złośliwa
inizia ad imparare
wzrasta napięcie mięsni prązkowanych, drzenie mięsniowe, pojawa się tachykardia i wzrost temperatury ciała(1 stopien w ciagu 5 min)
Mutacja genu 19q13.1
inizia ad imparare
Koduje receptor rianodynowy uwalniajacy wapń z retikulum do cytoplazmy ->hipertermia złośliwa
Jak dziedziczona hipertermia złośliwa?
inizia ad imparare
autosomalnie dominująco
Alaktazemia jaki gen
inizia ad imparare
11p13
jak dziedziczona alaktazemia?
inizia ad imparare
autosomalna recesywna
Metaboizm alkoholu etylowego, jakie enzymy?
inizia ad imparare
Dehydrogenaza alkoholowa ADH i dehydrogenaza aldehydowa ALDH
gdzie dehydrogenaza alkoholowa ADH?
inizia ad imparare
chromosom 4
gdzie dehydrogenaza aldehydowa ALDH?
inizia ad imparare
1-chromosom 9, 2-chromosom 12
Porifiryny
inizia ad imparare
prekursory hemu i składniki enzymów
na jakie dzielimy porifiryny
inizia ad imparare
na wątrobowe i erytropoetyczne
Porfirie, na czym polega
inizia ad imparare
Deficyt enzymów biorących udział w przemianach porfiryn
Jak dziedziczone porfirie?
inizia ad imparare
Autosomalnie dominująco
Krzywica odporna na wit D3, jaki gen?
inizia ad imparare
gen VDR dominująco w sprzężeniu z chromosomem X
Niedobór dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowej, jaki chromosom
inizia ad imparare
chromosom X
niedobór alfa-1-antytrypsyny, jaki gen i chromosom
inizia ad imparare
Gen PI, chromosom 14
niedobór paraoksonazy, gen + chromosm
inizia ad imparare
gen PON1 na chromosomie 7 sprzeżony z genem CFTR
Hemochromatoza, jaki gen
inizia ad imparare
gen HFE na chromosomie 6, autosomalnie recesywnie
hipolaktazja, jaki gen
inizia ad imparare
3 allele na chromosomie 3
fenyloketonuria, jaki gen
inizia ad imparare
12q24.1
Jak dziedziczona fenyloketonuria?
inizia ad imparare
autosomalnie recesywnie
Co wywołuje ostrą porfirie?
inizia ad imparare
Lek, infekcje, głodzenie, duży wysiłek fizycnzy
Jakie leki wywołują ostrą porfifrie?
inizia ad imparare
barbiturany, sulfonamidy, przeciwbólowe, antykoncepcyjne, antybiotyki, alkaloidy sporyszu, etanolu,
Kiedy forma enolowa?
inizia ad imparare
w pH zasadowym
Kiedy forma ketonowa?
inizia ad imparare
w ph obojętnym
Co to sonikacja?
inizia ad imparare
Działanie ultradźwiękiem o dużej intensywności na DNA
Do czego prowadzi sonikacja?
inizia ad imparare
Do uszkodzenia DNA i zmniejszenia jego lepkośći
Podział zasad
inizia ad imparare
Puryny i pirymidyny
Puryny
inizia ad imparare
adenina i guanina (2 pierścienie)
Pirymidyny
inizia ad imparare
cytozyna, tymina, uracyl (1 pierścien)
Co to liza alkaliczna?
inizia ad imparare
Metoda oczyszczania plazmidowego DNA z chromosowego DNA i innych
Plazmidy
inizia ad imparare
Autonomiczne, pozachromosome elementy genetyczne
W jakiej postaci występują Plazmidy?
inizia ad imparare
w postaci kolistych/liniowych cząsteczek DNA
gdzie wystąpują Plazmidy?
inizia ad imparare
u prokariotów i niektórych eukariotów
Jaka zdolnosc maja plazmidy?
inizia ad imparare
Zdolność do trwałego utrzymywania się i replikowania w komórce
Plazmidy a chromosomy gospodarza
inizia ad imparare
Są odrębne od chromosomów gospodrza
Jaką struktuę tworzą plazmidy?
inizia ad imparare
CCC-DNA
co robi CCC-DNA?
inizia ad imparare
wykazuje negatywne superskręcenie
Jakie plazmidy nie tworzą struktury CCC-DNA?
inizia ad imparare
Plazmidy izolowane z hypertermofilnych Archaea, u których jest pozytywne superskręcenie cz. DNA
wielkość plazmidów
inizia ad imparare
od 1000 pz do 1,7 Mpz
Gdzie najmniejsze plazmidy?
inizia ad imparare
U Heamophilus somnus, Mycoplasma i Helicobacter pylori
Gdzie największe plazmidy?
inizia ad imparare
u Rhizobium
Gen kodujący białko (plazmidy)
inizia ad imparare
30 kDa - 1 kpzC
Co zawierają plazmidy?
inizia ad imparare
Region początku replikacji
Jakie geny często zawierają plazmidy?
inizia ad imparare
odporności, np. gen bla / ampr
Co robi gen bla/ampr?
inizia ad imparare
Koduje beta-laktamaze, która rozkłada antybiotyki penicylowe
NORTHERN BLOT
inizia ad imparare
dla transferu rozdzielonego elektroforetycznie DNA
SOUTHERNBLOT
inizia ad imparare
osmoza do wymuszenia węrdrówki soli z pociąganiem DNA ze sobą
WESTERN BLOT
inizia ad imparare
dla transferu białka
EASTERN BLOT
inizia ad imparare
dla transferu białek po ich rozdziale w elektroforezie dwukierunkowej
DNA/RNA w środowisku kwasowym
inizia ad imparare
hydroliza
DNA/RNA w środowisku lżej kwasowym (3-4)
inizia ad imparare
hydroliza wiązan glikozydowych, kwas apurynowy
DNA/RNA w środowisku zasadowym
inizia ad imparare
denaturacja (RNA i DNA), hydroliza (RNA, bo ma 2-OH')
Co jest bardziej podatne na hydrolize? DNA czy RNA?
inizia ad imparare
ZAWSZE RNA
Multipleks PCR
inizia ad imparare
ampliflikacja równoczesna
Nested-PCR
inizia ad imparare
wewnętrzna/gniazdowa, gdy mało matryc
RT-PCR
inizia ad imparare
przepisanie sekwencji z MRNA składającego się z samych eksonów na cDNA - stwierdzanie obecności określonych transkryptów
STS-PCR
inizia ad imparare
Umożliwia indentyfikację poszczególnych loci dzięki amplifikacji fragmentu DNA pomiędzy parą starterów o znanej sekwencji
STS – ile pz?
inizia ad imparare
200-300 pz
Zagęszczanie map genetycznych, jaka metoda
inizia ad imparare
STS-PCR
Poszukiwanie sprzężen z cechami genotypowymi, jaka metoda
inizia ad imparare
STS-PCR
do uporządkowania bibiloteki genomowej w KONTIGI, jaka metoda?
inizia ad imparare
STS-PCR
RACE-PCR
inizia ad imparare
szybka amplifikacja końców Cdna, poznanie dokładnej sekwencji jednego z końców
ASA=PASA=ASP=ARMS
inizia ad imparare
amplifikacja alleo-specyficzna, wykrywa polimorfizm alleli i mutacji punktowych
ASO
inizia ad imparare
połączenie hybrydyzacji i PCR
co robi sonda w ASO?
inizia ad imparare
sonda rozponzacje allel prawidłowy/zmutowany
OLA
inizia ad imparare
badanie ligacji oligonukleotydów, połączenie PCR i ligacji DNA
REP-PCR
inizia ad imparare
wykorzystanie sekwencji repetytywnych
AS-PCR
inizia ad imparare
asymetryczne PCR, amplifikowana tylko 1 nić, na 3' fluorochrom
I-PCR
inizia ad imparare
odwrócona PCR, DNA oskrzydla znana sekwencje
PCR in situ
inizia ad imparare
z udziałem znakowanych nukleotydów, czuła i kosztowna
RAPD-PCR
inizia ad imparare
losowa amplifikacja polimorficznego DNA, umożliwia jednoczesną detekcję polimorfizmu wielu loci w całym genomie
Jaka ilość DNA wyjściowego w RAPD-PCr?
inizia ad imparare
mała
W jakiej metodzie PCR wykyrywane loci mają dominujący charakter?
inizia ad imparare
w RAPD-PCR
W jakiej metodzie nie można odróżnić homozygot od heterozygot?
inizia ad imparare
w RAPD-PCR, bo wizualizacja tylko jednego z dwóch alleli
Badanie jakiego materiału jest zalecane przy RAPD-PCR?
inizia ad imparare
Haploidalnego materiału
W jakiej metodzie badanie zróżnicowania DNA jądrowego między osobnikami i populacjami?
inizia ad imparare
RAPD-PCR
Jaka metoda umożliwia szybkie określenie liczby chromatyny X i Y w jądrach interfazowych?
inizia ad imparare
FISH
FISH umożliwia zlokalizowanie jakich sekwencji DNA?
inizia ad imparare
nieswoistych sekwencji DNA bezporśrednio w materiale genetycznym
Jakie zmiany bada FISH?
inizia ad imparare
Zmiany ilościowe w liczbie i strukturze chromosomów
Metoda oparta na fish
inizia ad imparare
cytogenetyka interfazalna
Do czego hybrydyzacja typu northern?
inizia ad imparare
do analizy RNA i procesu transkrypcji poszczególnych genów
Ustalanie, które geny uległy transkrypcji w badanych tkankach - jaka metoda
inizia ad imparare
Hybrydyzacja typu northern
Ustalanie, które geny uległy transkrypcji na danym etapie rozwoju - jaka metoda?
inizia ad imparare
hybrydyzacja typu northern
Poznanie czego jest możliwe dzięki hybrydzacji typu northern?
inizia ad imparare
Poznanie długości RNA i intensywność jego transkrybcji
Hybrydyzacja RNA-DNA jaka metoda
inizia ad imparare
northern
Hybrydyzacja DNA-DNA jaka metoda
inizia ad imparare
southern
HGP
inizia ad imparare
projekt poznania ludzkiego genomu
knockout
inizia ad imparare
pozbawienie zwierzęcia doświadczalnego określonego typu
genomika porównawcza
inizia ad imparare
porównawcza analiza różnych genotypów
proteomika
inizia ad imparare
wiedza o zespolach bialek wytwarzanych przez komórki, tkanki, narządy
transkryptomika
inizia ad imparare
badanie regulacji ekspresji genów na poziome transkrypcji
gdzie znalezione enzymy restrykcyjne?
inizia ad imparare
jedynie w komórkach bakterii i sinic
Enzym restrykcyjny jakie sekwencje rozpoznaje?
inizia ad imparare
Speficzyne sekwencje dwuniciowego DNA o długości 4-8 par zasad
Aktywność STAR
inizia ad imparare
niespecyficznośćenzymów restrykcyjnych w niektórych warunkach
kiedy aktywność star?
inizia ad imparare
kiedy trawienie przeprowadza sięwinnych warunkach niż optymalnie
Enzym EcoRI a zmienione warunki
inizia ad imparare
zmienione warunki mogę uniemożliwić wykrycie struktury GAATTC, którą normalnie rozpoznaje
co to optymalne warunki trawienia
inizia ad imparare
odpowiednie Ph, stęzenie jonów magnezu
Co pozostawiją enzymy restrykcyjne?
inizia ad imparare
Końce tępe i lepkie w cząsteczce
Gdy obie nici rozcięte są naprzeciwko siebie równolegle, powstają
inizia ad imparare
tępe końce
Gdy jednoniciowe sekwencje wystepujace na obu koncach sa przeciete niesymetrycznie, powstaja
inizia ad imparare
lepkie konce
Restryktazy czworkowe
inizia ad imparare
rozpoznaja sekwencje DNA co 256pz
Restryktazy szostkowe
inizia ad imparare
Rozpoznaja sekwencje DNA co 4096 pz
Izoschizomery
inizia ad imparare
enzymy pochodzące z różnych szczepów bakterii, ale rozpoznające te same sekwencje DNA
Egzonukleazy
inizia ad imparare
umożliwiaja odpowiednią modyfikacje koncow we fragmentach DNA
polimerazy
inizia ad imparare
odpowiedzialne za amplifikację odpowiednich odcinkow DNA

Devi essere accedere per pubblicare un commento.