Black Mirror

 0    17 schede    Deathus
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
oświadczenie, komunikat, wypowiedź, twierdzenie
inizia ad imparare
statement
statut
inizia ad imparare
policy statement
raport finansowy, sprawozdanie finansowe
inizia ad imparare
financial statement, finance statement
hasło przewodnie, myśl przewodnia
inizia ad imparare
mission statement
oświadczenie na piśmie, sprawozdanie pisemne
inizia ad imparare
written statement
przesada, wyolbrzymienie
inizia ad imparare
overstatement
ekstrawaganckie ubranie
inizia ad imparare
fashion statement
1. ślad, znak, poszlaka 2. zapis (np. w EKG)
inizia ad imparare
trace
1. namierzać, wyśledzić (kogoś, coś) 2. śledzić (np. postęp czegoś, historię czegoś)
inizia ad imparare
to trace
śladowy
inizia ad imparare
trace
prześledzić (np. historię, źródło pochodzenia)
inizia ad imparare
to trace back
pierwiastek śladowy, mikroelement
inizia ad imparare
trace element, trace mineral, microelement
możliwość śledzenia, wykrywalność
inizia ad imparare
traceability
możliwy do wyśledzenia, dający się odnaleźć
inizia ad imparare
traceable
zaznaczać coś, szkicować coś
inizia ad imparare
to trace sth out
ani śladu (po kimś, po czymś)
inizia ad imparare
not a trace
naprawdę, zaiste (używane jako podkreślenie "very")
W tym znaczeniu "indeed" występuje z przymiotnikiem lub przysłówkiem.
Ta książka jest naprawdę bardzo dobra.
inizia ad imparare
indeed
This book is very good indeed.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.