Cách gọi tháng và mùa trong tiếng Lát-vi-a

 0    17 schede    ultimate.vi.lv
Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
cách gọi tháng và mùa
inizia ad imparare
mēneši un gadalaiki (vīr.dz. dsk.)
tháng Giêng/Một
inizia ad imparare
janvāris (vīr.dz.)
tháng Hai
inizia ad imparare
februāris (vīr.dz.)
tháng Ba
inizia ad imparare
marts (vīr.dz.)
tháng Tư
inizia ad imparare
aprīlis (vīr.dz.)
tháng Năm
inizia ad imparare
maijs (vīr.dz.)
tháng Sáu
inizia ad imparare
jūnijs (vīr.dz.)
tháng Bảy
inizia ad imparare
jūlijs (vīr.dz.)
tháng Tám
inizia ad imparare
augusts (vīr.dz.)
tháng Chín
inizia ad imparare
septembris (vīr.dz.)
tháng Mười
inizia ad imparare
oktobris (vīr.dz.)
tháng Mười một
inizia ad imparare
novembris (vīr.dz.)
tháng Mười hai
inizia ad imparare
decembris (vīr.dz.)
mùa xuân
inizia ad imparare
pavasaris (vīr.dz.)
mùa hè
inizia ad imparare
vasara (siev.dz.)
mùa thu
inizia ad imparare
rudens (vīr.dz.)
mùa đông
inizia ad imparare
ziema (siev.dz.)

Devi essere accedere per pubblicare un commento.