callan 7.2

 0    92 schede    badyl35
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
ŻADNYCH KSIĄŻEK
inizia ad imparare
NOT ANY BOOKS
żadnych książek
inizia ad imparare
NO BOOKS
ROZPOZNAWALNY, możliwy do rozpoznania
inizia ad imparare
RECOGNISABLE
WRESZCIE
inizia ad imparare
FINALLY
W KOŃCU
inizia ad imparare
LASTLY
W KOŃCU, WRESZCIE
inizia ad imparare
AT LAST
ŻĄDAĆ, ŻĄDANIE, TWIERDZENIE
inizia ad imparare
CLAIM
ODSZKODOWANIE
inizia ad imparare
DAMAGES
ZDANIE, CZŁON, KLAUZULA
inizia ad imparare
CLAUSE
MŁODZIEŻ, MŁODOŚĆ
inizia ad imparare
YOUTH
wnieść... do sądu
inizia ad imparare
TAKE ... TO COURT
PRAWNIK
inizia ad imparare
LAWYER
WŁASNOŚĆ
inizia ad imparare
PROPERTY
BIURO RZECZY ZAGUBIONYCH
inizia ad imparare
LOST PROPERTY OFFICE
Szkoda, uszkodzenie
inizia ad imparare
DAMAGE
MIEĆ SENS
inizia ad imparare
TO MAKE SENSE
ZŁOŻONE
inizia ad imparare
COMPOUND
Ograniczony, Skończony
inizia ad imparare
FINITE
SPÓJNIK
inizia ad imparare
CONJUNCTION
NASTRÓJ
inizia ad imparare
MOOD
w przeciwieństwie do
inizia ad imparare
AS OPPOSED TO
nadrzędny
inizia ad imparare
PRINCIPAL
podrzędny
inizia ad imparare
SUBORDINATE
ZEJŚĆ
inizia ad imparare
DESCEND
spadek, pochyłość
inizia ad imparare
DESCENT
ŚWIĘTY
inizia ad imparare
HOLY
WYZNAĆ, przyznać się, wyznać
inizia ad imparare
CONFESS
NARODZINY
inizia ad imparare
BIRTH
BRZEG
inizia ad imparare
SHORE
SZALENIEC
inizia ad imparare
MADMAN
ODEJŚĆ
inizia ad imparare
PASS (GO AWAY)
KŁAŚĆ
inizia ad imparare
LAY - LAID - LAID
znosić jajko
inizia ad imparare
LAY AN EGG
NAKRYWAĆ DO STOŁU
inizia ad imparare
LAY THE TABLE
IŚĆ PRZEZ
inizia ad imparare
GO THROUGH
CAŁY, KOMPLETNY, CAŁKOWY
inizia ad imparare
ENTIRE
Walczył
inizia ad imparare
FOUGHT
Opiekować się
inizia ad imparare
LOOK AFTER
ODLEGŁY, DALEKI
inizia ad imparare
DISTANT
ZACHOWAĆ SIĘ
inizia ad imparare
BEHAVE
zachowanie
inizia ad imparare
behaviour
pilnować, opiekować się
inizia ad imparare
WATCH OVER
dziwnie
inizia ad imparare
STRANGELY
włamać się
inizia ad imparare
BREAK INTO
uprzejmy
inizia ad imparare
KIND (adj)
UPRZEJMOŚĆ, ŻYCZLIWOŚĆ
inizia ad imparare
KINDNESS
Daleko, dużo, znacznie
inizia ad imparare
FAR
długa droga
inizia ad imparare
A LONG WAY
aż do...
inizia ad imparare
AS FAR AS
PRZEZ, POPRZEZ, WSZĘDZIE, CAŁKOWICIE
inizia ad imparare
THROUGHOUT
podstawowy, zasadniczy
inizia ad imparare
basic
WYBÓR
inizia ad imparare
CHOICE
OFICJALNY, URZĘDNIK
inizia ad imparare
OFFICIAL
KAZANIE, MÓWIĆ KAZANIE
inizia ad imparare
PREACH
ksiądz
inizia ad imparare
PRIEST
ŁADNY, Piękny
inizia ad imparare
PRETTY
POCZEKAJ
inizia ad imparare
HANG ON
WŁAŚCIWY
inizia ad imparare
PROPER
drzwi, wejście
inizia ad imparare
DOORWAY
STRONA
inizia ad imparare
SIDE
niewłaściwy, niestosowny, nieodpowiedni
inizia ad imparare
IMPROPER
waliska, sprawa, przypadek
inizia ad imparare
CASE
strata, tracić, marnować, odpady
inizia ad imparare
WASTE
DO TYŁU
inizia ad imparare
BACKWARDS
do przodu
inizia ad imparare
FORWARDS
bokiem
inizia ad imparare
SIDEWARDS
do góry
inizia ad imparare
UPWARDS
na dół
inizia ad imparare
DOWNWARDS
ZASADA, RZĄDZIĆ
inizia ad imparare
RULE
jako zasada, z zasady
inizia ad imparare
AS A RULE
PŁACIĆ ZA, ZAPŁAĆ
inizia ad imparare
PAY FOR
STRASZNY, OKROPNY
inizia ad imparare
TERRIBLE
POPRAWIĆ
inizia ad imparare
IMPROVE
PRZYWÓDZTWO
inizia ad imparare
LEADERSHIP
RYNEK
inizia ad imparare
MARKET
znudzony, zmęczony
inizia ad imparare
FED UP
BAWIĆ SIĘ, CIESZYĆ SIĘ
inizia ad imparare
ENJOY
cud, zdumienie, zdziwienie, zastanawiać się
inizia ad imparare
WONDER
cudownie, wspaniale
inizia ad imparare
wonderful
niech długo
inizia ad imparare
long may
też nie
inizia ad imparare
neither
też nie
inizia ad imparare
nor
TAK WIELE
inizia ad imparare
SO MANY
zwrot końcowy
inizia ad imparare
END CONSTRUCTIONS
ja też (mam)
inizia ad imparare
SO HAVE I
JA TEŻ (NIE MAM)
inizia ad imparare
NEITHER HAVE I
NA PRZYKŁAD
inizia ad imparare
FOR INSTANCE
PORAŻKA, POKONAĆ
inizia ad imparare
DEFEAT
wybory
inizia ad imparare
election
POLITYKA
inizia ad imparare
POLITICS
TRON
inizia ad imparare
THRONE
PROBLEM (zwykle mały)
inizia ad imparare
SNAG

Devi essere accedere per pubblicare un commento.