Car problems translation

 0    34 schede    lamikaenglish
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Dobrze się bawisz na wycieczce?
inizia ad imparare
Are you enjoying the trip?
Jak dotąd jest super
inizia ad imparare
It's been great so far
Przejażdzka po wzgórzach była zjawiskowa
inizia ad imparare
The drive over the hills was spectacular
Możesz podać mi jeszcze jednego cukierka?
inizia ad imparare
Can you pass me another sweet?
Jak zwykle
inizia ad imparare
As usual
Kiedy dotrzemy do Krainy Jezior?
inizia ad imparare
When will we get to the Lake District?
Będziemy tam za kilka godzin
inizia ad imparare
We'll be there in a couple of hours
Jeśli nic złego się nie przydarzy
inizia ad imparare
If nothing goes wrong
Co masz na myśli?
inizia ad imparare
What do you mean?
Silnik wydaje nieco dziwne dźwięki
inizia ad imparare
The engine sounds a bit strange
Jeśli dalej tak pójdzie
inizia ad imparare
If it goes on like this
Będę musiał to sprawdzić
inizia ad imparare
I'll have to check it
Nic nie słyszę
inizia ad imparare
I can't hear anything
Czy byłeś już kiedyś w Krainie Jezior?
inizia ad imparare
Have you been to the Lake District before?
Jak dotąd nie odwiedziłam wielu miejsc w Polsce
inizia ad imparare
I haven't visited many places in Poland so far.
Nic w tym nadzwyczajnego
inizia ad imparare
That's not unusual
Ona nigdy nie była w Tatrach
inizia ad imparare
She has never been to the Tatras
To straszne
inizia ad imparare
That's terrible
Całe życie mieszkam w Warszawie
inizia ad imparare
I've lived in Warsaw all my life
Są dzielnice, których wcale nie znam
inizia ad imparare
There are districts I don't know at all
Nie byłam jeszcze w Poznaniu
inizia ad imparare
I haven't been to Poznań yet
Przypuszczam, że to powszechne
inizia ad imparare
I suppose it's common
Byem w Rzymie dwa razy
inizia ad imparare
I've been to Rome twice
Znam to miejsce lepiej niż Londyn
inizia ad imparare
I know this place better than London
Co to za hałas?
inizia ad imparare
What's that noise?
Dym wydobywa się spod maski
inizia ad imparare
Smoke is coming from the bonnet
Zatrzymam się na poboczu
inizia ad imparare
I'll pull in at the side of the road
Muszę iść do toalety
inizia ad imparare
I need to go to the loo
Co jest nie tak? Potrafisz to naprawić?
inizia ad imparare
What's wrong? Can you repair it?
To coś poważnego
inizia ad imparare
It's something serious
Musimy zadzwonić po mechanika
inizia ad imparare
We have to phone for a mechanic
Mam nadzieję, że nie będziemy musieli zabrać go do warsztatu
inizia ad imparare
I hope we won't have to take it to the garage
Jak daleki jest do najbliższego miasta?
inizia ad imparare
How far is it to the nearest town?
około 15 mil
inizia ad imparare
about 15 miles

Devi essere accedere per pubblicare un commento.