ChNS, NT, niewyd serca

 0    8 schede    ealice
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
leki stosowane w stabilnej chor wieńcowej przedłużające życie
inizia ad imparare
ASA (przy p/wsk klopidogrel), statyny, jak cukrzeca, NT, niewyd serca- ACEI
leki stosowane w stabilnej dławicy, poprawiające jakość życia
inizia ad imparare
azotany krótkodziałające, b-blokery, blokery kanału wapniowego (werap, diltiazem w razie PWS do b-blok, NIE ŁĄCZYMY!), amlodypine już można łączyć; azotany długodziałające, iwabradyna
leczenie w zawale- grupy
inizia ad imparare
leki p/niedokrwienne i stabilizujące blaszkę miażdżycową, leczenie p/płytkowe, p/krzepliwe, p/bólowe
leki p/niedokrwienne i stabilizujące blaszke w zawale
inizia ad imparare
azotany, b-blokery (jak nie można blokery kanału wapn), ACEI, statyna
leki p/płytkowe po zawale
inizia ad imparare
ASA razem z klopidogrelem, presu lub tikagrelo przez 12 m-cy, bloker GPIIb/IIIa
co po zawale, jak poszedł do domu
inizia ad imparare
ASA, klopidogrel ub inny przez 12mcy, b-bloker, ACEI (ATB jak PWSK), statyna, antagonista aldosteronu
leki stosowane w niewydolności serca
inizia ad imparare
ACEI/ARB, b-bloker, antag aldosteronu, potem iwabradyna, diuretyki (jak obj przeciążenia), digoksyna (LVEF <40%, zab rytmu)
leki stosowane w NT
inizia ad imparare
grupy podstawowe: diuretyki, b-blok, ACEI/ARB, MRA, blokery kan wapn; dodatkowe: inhibitor reniny (aliskiren), leki dział ośrodkowo (rezerpina), rozszerzanie naczyń (dihydralazyna)

Devi essere accedere per pubblicare un commento.