Colin fenton

 0    91 schede    elakocanda
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
ciągłe odgłosy ruchu
inizia ad imparare
the constant sound of traffic
poza przedmieściami
inizia ad imparare
beyond suburbs
żmudną pracą
inizia ad imparare
tedious work
wyczerpany
inizia ad imparare
exhausted
półmrok
inizia ad imparare
semi darkness
powietrze było wilgotne
inizia ad imparare
air was damp
programista
inizia ad imparare
a software developer
podobnie
inizia ad imparare
alike
rysy twarzy
inizia ad imparare
features
cięższe
inizia ad imparare
heavier
zrobić miejsce
inizia ad imparare
make room
identyczny
inizia ad imparare
identical
szeroki uśmiech
inizia ad imparare
a broad smile
gadatliwy
inizia ad imparare
talkative
wzrok
inizia ad imparare
sight
flirt
inizia ad imparare
flirting
gwałtowny
inizia ad imparare
violent
od strony ulicy
inizia ad imparare
a side street
całkowicie nużący
inizia ad imparare
thoroughly tedious
zadrżał
inizia ad imparare
shivered
kaseta
inizia ad imparare
cassette
prawie się nie widzieli
inizia ad imparare
they hardly saw each other
mosiężny znak
inizia ad imparare
a brass sign
sześć tac segregujących
inizia ad imparare
six filings trays
wielcy brokerzy ubezpieczeniowi
inizia ad imparare
big insurance brokers
pożyczka
inizia ad imparare
a loan
sztywny
inizia ad imparare
stiff
szafa na akta
inizia ad imparare
a filing cabinet
drżenie
inizia ad imparare
trembling
dyskietki
inizia ad imparare
floppy disks
teczka (aktówka)
inizia ad imparare
briefcase
Poprzedni tydzień
inizia ad imparare
the previous week
starannie
inizia ad imparare
neatly on
sympatyczny
inizia ad imparare
likeable
sierota
inizia ad imparare
an orphan
pospolity
inizia ad imparare
common
zamknięty w komórce w celi
inizia ad imparare
locked in a cell
żałować swojej zgody
inizia ad imparare
regret his agreement
koledzy
inizia ad imparare
mates
piłka nożna szalona
inizia ad imparare
football mad
kredens
inizia ad imparare
the sideboard
starsza para
inizia ad imparare
elderly couple
odchylił się
inizia ad imparare
leant back
pogłaskał ją po włosach
inizia ad imparare
stroked her hair
Zepsułem piękny wieczór
inizia ad imparare
I spoilt a lovely evening
uniknąć
inizia ad imparare
avoid
biały z mrozem
inizia ad imparare
white with frost
zbrojny napad
inizia ad imparare
an armed robbery
płacić z góry
inizia ad imparare
in advanced
ustalić dzień
inizia ad imparare
fix the day
zagiąć
inizia ad imparare
fold
talerz rozbija się o kafelkową podłogę
inizia ad imparare
a plate smash against the tiled floor
plamy krwi
inizia ad imparare
blood stain
bolały ręce
inizia ad imparare
arms ached
pełen wykresów
inizia ad imparare
full of charts
zostaw to mnie
inizia ad imparare
leave it with me
wybredny
inizia ad imparare
fussy
wstępne rozmowy
inizia ad imparare
preliminary talks
drobny śnieg
inizia ad imparare
fine powdery snow
zbliżający się
inizia ad imparare
approaching
uśmiechnęła się krótko
inizia ad imparare
she smiled briefly
ciemne siniaki
inizia ad imparare
dark bruises
księgowy
inizia ad imparare
an accountant
półka na książki
inizia ad imparare
bookshelf
zrealizuj wykonac ostatnie życzenie
inizia ad imparare
carry out last wish
bezmyślny
inizia ad imparare
thoughtless
nie pojawił się na spotkaniu
inizia ad imparare
he failed to appear at the meeting
nigdy nie wrócił do domu
inizia ad imparare
he ever failed to come home
zawahał
inizia ad imparare
hesitated
opuszczony
inizia ad imparare
abandoned
ziewać
inizia ad imparare
yawn
uzgodniony czas
inizia ad imparare
the agreed time
trzymać z daleka
inizia ad imparare
keep out of the way
roboty drogowe
inizia ad imparare
roadworks
wysokie żywopłoty
inizia ad imparare
high hedges
zakrzywione ostro przed siebie
inizia ad imparare
curved sharply ahead
obrócił się, przewrócił
inizia ad imparare
it spun round, rolled over
świadek
inizia ad imparare
witness
straszny hałas
inizia ad imparare
dreadful noise
rozbity
inizia ad imparare
wrecked
wrak
inizia ad imparare
wreck
pień drzewa
inizia ad imparare
the trunk of the tree
jęk
inizia ad imparare
groan
połowa lat trzydziestych
inizia ad imparare
mid - thirties
kaszel
inizia ad imparare
cough
krótko opisz
inizia ad imparare
briefly discribe
byłem dość blisko
inizia ad imparare
i was fairly close
dość
inizia ad imparare
fairly
wyciąg z konta
inizia ad imparare
a statement
zeznania
inizia ad imparare
testimony
śledztwo
inizia ad imparare
inquest

Devi essere accedere per pubblicare un commento.