Cooking – Basic Polish Vocabulary

5  1    38 schede    VocApp
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
to mix
Mix all the ingredients and add some water.
inizia ad imparare
mieszać
Wymieszaj wszystkie składniki i dodaj wodę.
kettle
Could you put the kettle on?
inizia ad imparare
czajnik
Czy mógłbyś nastawić czajnik?
to add
Don't forget to add salt and pepper to the sauce.
inizia ad imparare
dodawać
Nie zapomnij posolić i popieprzyć sos.
to steam
Steam cooking is considered to be healthy.
inizia ad imparare
gotować na parze
Gotowanie na parze uznawane jest za zdrowe.
to simmer
Allow the soup to simmer for a few minutes before adding the cheese.
inizia ad imparare
gotować na wolnym ogniu
Gotuj zupę na wolnym ogniu przez kilka minut zanim dodasz ser.
to cook
I learned to cook at the age of ten.
inizia ad imparare
gotować
Nauczyłem się gotować w wieku dziesięciu lat.
cooking
Pupils have cooking lessons twice a week.
inizia ad imparare
gotowanie
Uczniowie mają lekcje gotowania dwa razy w tygodniu.
to cut
He is cutting the loaf of bread with a silver knife.
inizia ad imparare
kroić
Kroi chleb srebrnym nożem.
spoon
There are about thirty kinds of spoons.
inizia ad imparare
łyżka
Istnieje około trzydziestu rodzajów łyżek.
microwave
My mother has hundreds of microwave cakes recipes.
inizia ad imparare
mikrofalówka
Moja mama ma setki przepisów na ciasta pieczone w mikrofalówce.
timer
If you don't want to burn your cake, use the timer.
inizia ad imparare
minutnik
Jeśli nie chcesz spalić ciasto, użyj minutnika.
bowl
Pour all the ingredients into the bowl and stir them.
inizia ad imparare
miska
Wlej wszystkie składniki do miski i wymieszaj je.
to pour
Pour some water into the glass and add a slice of lemon.
inizia ad imparare
nalewać
Wlej trochę wody do szklanki i dodaj plasterek cytryny.
knife
The victim was stabbed with a knife.
inizia ad imparare
nóż
Ofiara została ugodzona nożem.
to peel
The cook is going to demonstrate how to peel a lemon.
inizia ad imparare
obierać
Kucharz zademonstruje jak obierać cytrynę.
can opener
Why are some can openers so difficult to use?
inizia ad imparare
otwieracz do puszek
Dlaczego niektóre otwieracze do puszek są tak trudne do użycia?
paper towel
Mrs Wilson uses one roll of paper towel every day.
inizia ad imparare
papier kuchenny
Pani Wilson zużywa jedną rolkę papieru kuchennego dziennie.
frying pan
The best frying pans are produced in Scandinavia.
inizia ad imparare
patelnia
Najlepsze patelnie produkowane są w Skandynawii.
to bake
Let's bake a lemon cake tonight?
inizia ad imparare
piec
Upieczmy ciasto cytrynowe dziś wieczorem?
to grill
A lot of vegetables, such as carrots, peppers or tomatoes can be grilled.
inizia ad imparare
piec na grillu
Wiele warzyw, takich jak marchew, papryki czy pomidory można upiec na grillu.
oven
There are two main kinds of ovens, electric and gas ones.
inizia ad imparare
piekarnik
Istnieją dwa główne rodzaje piekarników, elektryczny i gazowy.
to serve
The meal was served with a glass of white wine.
inizia ad imparare
podawać
Danie podano z kieliszkiem białego wina.
to heat
Remember not to heat the butter when making the cake.
inizia ad imparare
podgrzewać
Pamiętaj, żeby nie podgrzewać masła, gdy będziesz piekł ciasto.
recipe
My grandmother gave me her cooking book with hundreds of fantastic recipies.
inizia ad imparare
przepis
Babcia podarowała mi swoją książkę kucharską z setkami fantastycznych przepisów.
to chop
Chop the carrots and add some lemon juice and sugar.
inizia ad imparare
siekać
Posiekaj marchewki, dodaj sok z cytryny i cukier.
sieve
Cooking sieves are made from plastic or stainless steel.
inizia ad imparare
sitko
Kuchenne sitka są wykonane z plastiku lub nierdzewnej stali.
ingredient
Have you got all the necessary ingredients for the cake?
inizia ad imparare
składnik
Czy masz wszystkie, niezbędne składniki do upieczenia ciasta?
to fry
Ann doesn't know how to fry an egg.
inizia ad imparare
smażyć
Anna nie potrafi usmażyć jajka.
to burn
Nobody wanted to eat the toast, because it was burnt.
inizia ad imparare
spalić
Nikt nie chciał zjeść tosta, ponieważ był spalony.
plate
On the plate there were potatoes, a piece of fish and some brussels sprouts.
inizia ad imparare
talerz
Na talerzu były ziemniaki, kawałek ryby i brukselka.
to melt
Butter should never be melted on high heat.
inizia ad imparare
topić, rozpuszczać
Masło nie powinno topić się w wysokiej temperaturze.
to beat
There are different methods of beating eggs.
inizia ad imparare
ubijać
Istnieją różne metody ubijania jaj.
to wash
All vegetables should be carefully washed before being served.
inizia ad imparare
umyć
Wszystkie warzywa powinny być starannie umyte przed podaniem.
rolling pin
Rolling pins are no longer used by young housewives.
inizia ad imparare
wałek
Młode gospodynie nie używają już wałków do pieczenia.
fork
I have just bought a set of aluminium forks.
inizia ad imparare
widelec
Właśnie kupiłem komplet aluminiowych widelców.
to boil
Do you know the temperature of boiling water?
inizia ad imparare
wrzeć
Czy znasz temperaturę wrzenia wody?
to stir
Add some sugar and stir it well.
inizia ad imparare
zamieszać
Dodaj trochę cukru i dokładnie wymieszaj.
cooking
More and more men enjoy cooking these days.
inizia ad imparare
gotowanie
Coraz więcej mężczyzn lubi gotować.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.