Czas i godzina

 0    16 schede    justynaaafiszki
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Która jest godzina?
inizia ad imparare
Hoe laat is het? {hu lat is et]?
Jest piąta
inizia ad imparare
Het is vijf uur [et is fejw ur]
Jest 18.10
inizia ad imparare
Het is tien over zes's avonds. [et is tin ower zes sawonds]
Jest 14.30
inizia ad imparare
Het is half drie's middags [et is half dris middahs]
Jest 2,45
inizia ad imparare
Het is kwart voor drie's nachts. [et is kwart for dris nacht]
Bądź na czas!
inizia ad imparare
Wees up tijd! [wejs op tejd]
Nie spóźnię się/ będę na czas
inizia ad imparare
Ik kom op tijd! [ik kom op tejd]
Postaram się byc na czas.
inizia ad imparare
Ik probeer op tijd te komen [ik probejr op tejd tekomen]
Dzisiaj jest 25 maja 2005 roku.
inizia ad imparare
Vandaag is het 25 mei [wandag is et fejw en twyntych mej]
Jak jest Twój numer telefonu?
inizia ad imparare
Wat is je telefoonnummer?
Mój numer telefonu to...
inizia ad imparare
Mijn nummer is...
Czy mógłbyś mi dać swók numer telefonu?
inizia ad imparare
Kun je me je telefoonnummer geven?
Czy mógłbyś powtórzyć?
inizia ad imparare
Kun je dat herhalen?
Przepraszam, która jest teraz godzina?
inizia ad imparare
Sorry, hoe laat is het nu?
Która godzina jest teraz w Nowym Yorku?
inizia ad imparare
Hoe laat is het nu in New York?
Rano czy wieczorem?
inizia ad imparare
's Ochtends of 's avonds?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.