Czas przeszły PP

 0    46 schede    sarah177
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
chciałem napisać do mojej siostry
inizia ad imparare
i have wanted to write to my sister
chodziliśmy po plaży codziennie
inizia ad imparare
we have walked on the beach each day
chodziłam do twojego domu codziennie
inizia ad imparare
i have walked to your house every day
nigdy nie byłam w europie
inizia ad imparare
I've never been to Europe
nigdy nie gotowałem ryby
inizia ad imparare
I have never cooked fish
czy przeczytałeś już tę książkę?
inizia ad imparare
have you read this book yet?
on nigdy nie gotował wołowiny
inizia ad imparare
he has never cooked beef
codziennie chodziłem do twojego domu
inizia ad imparare
i have walked every day to your house
przeczytałem każdą książkę w bibliotece
inizia ad imparare
I have read every book in the library
mój tata ugotował obiad dla całej rodziny
inizia ad imparare
my dad has cooked dinner for the whole family
chciałem napisać do mojej siostry
inizia ad imparare
I have wanted to write to my sister
nigdy tu nie byliśmy
inizia ad imparare
we have never been here
mój wujek chodził po tej ulicy
inizia ad imparare
my uncle has walked on that street
codziennie chodziłem do twojego domu
inizia ad imparare
I have walked to your house every day
daliśmy ci motocykl
inizia ad imparare
we had given you a motorcycle
dziewczyny poszły dookoła parku
inizia ad imparare
the girls had walked around the park
dziewczyny już zjadły
inizia ad imparare
the girls had already eaten
ona znalazła mój telefon
inizia ad imparare
she had found my phone
ona właśnie poszła do domu
inizia ad imparare
she had just walked home
przyszła poprosić o pracę
inizia ad imparare
she had come to ask for work
nauczyciel dał mi odpowiedź
inizia ad imparare
the teacher had given me the answer
czy pamiętasz co zjedliśmy?
inizia ad imparare
do you remember what we had eaten?
my daliśmy ci miłość
inizia ad imparare
we had given you love
ona znalazła mój telefon
inizia ad imparare
she had found my phone
przybyłeś z miasta
inizia ad imparare
you had come from the city
słyszałem o tym miejscu
inizia ad imparare
i had heard of this place
dotarłem do szkoły
inizia ad imparare
I had arrived at school
założyłem że był smutny
inizia ad imparare
I had assumed that he was sad
przyszła poprosić o pracę
inizia ad imparare
she had come to ask for a work
zamknąłęś drzwi
inizia ad imparare
you had closed the door
Ona zamknęła drzwi.
inizia ad imparare
She has closed the door.
Znalazłem jego numer telefonu
inizia ad imparare
I have found his telephone number.
on jeszcze nie odpowiedział
inizia ad imparare
he did not answered yet
Pracuję od pięciu godzin
inizia ad imparare
I've been working for five hours
John studiuje w Londynie od stycznia
inizia ad imparare
John has been studying in London since January
Pada od 5 godzin!
inizia ad imparare
It's been raining for 5 hours!
Kupiłem nowy samochód
inizia ad imparare
I have bought a new car
Co ona zrobiła z włosami?
inizia ad imparare
What has she done with her hair?
Nigdy nie jadłem azjatyckiego jedzenia
inizia ad imparare
I have never eaten asian food
On jej wcześniej nie spotkał
inizia ad imparare
He hasn't met her before
Czy oni już przyjechali?
inizia ad imparare
Have they arrived yet?
Nie odpisał na mojego smsa
inizia ad imparare
He has not answered my text
Zaczęło padać.
inizia ad imparare
It has started raining.
Ktoś zabrał moją torebkę.
inizia ad imparare
Someone took my purse.
Oni zmienili plany.
inizia ad imparare
They have changed their plans.
Zawsze chciałam być aktorką.
inizia ad imparare
I've always wanted to be an actress.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.