Czasownik + BEZOKOLICZNIK z TO

 0    17 schede    englishforeveryone
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
beg
She begged him to forgive her.
inizia ad imparare
błagać
Ona błagała go, aby jej wybaczył.
pretend
Susan pretended to be asleep.
inizia ad imparare
udawać
Susan udawała, że śpi.
prepare
Then we'll prepare to leave immediately.
inizia ad imparare
przygotować
W takim razie musimy natychmiast przygotować się do powrotu.
decide
I decide to go to Polish philology.
inizia ad imparare
zdecydować
Zdecydowałam, że idę na polonistykę.
order
He ordered everyone to be quiet.
inizia ad imparare
rozkazać
On nakazał wszystkim, by byli cicho.
plan
I plan to go to Warsaw next week.
inizia ad imparare
zaplanować
Planuję pojechać do Warszawy w przyszłym tygodniu.
offer
I could offer to represent the hospital.
inizia ad imparare
zaoferować
Mógłbym zaproponować reprezentowanie szpitala.
learn
All of us together should learn to live a more creative life.
inizia ad imparare
uczyć się
Wszyscy powinniśmy nauczyć się żyć bardziej kreatywnie.
refuse
She refused to come.
inizia ad imparare
odmawiać
Ona odmówiła przyjścia.
deserve
Everyone deserves to be loved.
inizia ad imparare
zasłużyć
Każdy zasługuje na to, żeby być kochanym.
invite
We invite to learn more about our offer.
inizia ad imparare
zapraszać
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
demand
They demand to be happy, at the same time as they are egocentric, selfish and ungenerous.
inizia ad imparare
wymagać
Żądają szczęścia, podczas gdy są egocentryczni, samolubni i skąpi.
promise
He promised to help me.
inizia ad imparare
obiecać
On obiecał mi pomóc.
wish
All wish to find their purest selves.
inizia ad imparare
życzyć
Wszyscy pragną odnaleźć swoje prawdziwe "ja".
advise
The teacher advised his students to visit the library.
inizia ad imparare
doradzać
Nauczyciel doradził uczniom, żeby poszli do biblioteki.
afford
They couldn't afford to buy a house.
inizia ad imparare
pozwolić sobie
Nie było ich stać na kupno domu.
would like
I'd like you to meet somebody.
inizia ad imparare
chcieć
Chciałbym, żebyś kogoś poznał.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.