czasowniki fazowe bez dopelnienia

 0    27 schede    wojtekdyb
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
break down
Tom's car broke down on his way home last week.
inizia ad imparare
psuć się/załamywać się
Samochód Tomka zepsuł się w drodze powrotnej w zeszłym tygodniu.
break out
World War II broke out in 1939.
inizia ad imparare
wybuchać
II wojna światowa wybuchła w 1939 r.
carry on
inizia ad imparare
kontynuować
come round
I'm still coming round after my journey to Asia.
inizia ad imparare
dochodzić do siebie
Wciąż dochodzę do siebie po podróży do Azji.
die out
inizia ad imparare
wymierać
get by
inizia ad imparare
przetrwać
give in
inizia ad imparare
poddać się
go down
The company's quotations have gone down rapidly.
inizia ad imparare
zatonąć/obniżać się/spadać
Notowania firmy gwałtownie spadły.
go off
The cheese went off, we have to buy some for the pizza.
inizia ad imparare
psuć się
Ser się zepsuł, musimy kupić trochę do pizzy.
go out
inizia ad imparare
wychodzić, gasnąc
go up
At the beginning of the year all prices went up.
inizia ad imparare
iść w górę
Na początku roku wszystkie ceny poszły w górę.
grow up
My aunt grew up in Scotland.
inizia ad imparare
dorastać/rosnąć
Moja ciocia dorastała w Szkocji.
hold on
Please hold on, I'm putting you through.
inizia ad imparare
czekać/wytrzymywać
Proszę poczekać, już Panią łączę.
lie down
inizia ad imparare
leżeć / położyć się
make off
My business partner made off last week.
inizia ad imparare
uciekać/znikać
Mój wspólnik zniknął w zeszłym tygodniu.
nod off
inizia ad imparare
przysypiać
pass away
inizia ad imparare
umierać
pass out
Fiona felt very faint, and was worried that she might pass out.
inizia ad imparare
mdleć
Fionie zrobiło się słabo i przestraszyła się, że może zemdleć.
set off
inizia ad imparare
wyruszać
split up
inizia ad imparare
zrywać (np. o związku), rozstać
stand out
inizia ad imparare
wyróżniać się
stay in
I'm staying in this weekend so come on over.
inizia ad imparare
zostawać w domu/nadal uczestniczyć w czymś
W weekend siedzę w domu, więc wpadaj.
step down
inizia ad imparare
schodzić, ustepować ze stanowiska
take off
The plane took off on time.
inizia ad imparare
startować/odnosić sukces
Samolot wystartował o czasie.
turn out
inizia ad imparare
okazać się
turn up
Kate didn't turn up at the lecture yesterday.
inizia ad imparare
pojawiać się
Kasia nie pojawiła się wczoraj na wykładzie.
come round to
inizia ad imparare
przychodzić (w odwiedziny)

Devi essere accedere per pubblicare un commento.