Czasowniki nieregularne - poziom zaawansowany

3.1  4    42 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
zwilżać / moczyć
3 forma
Nigdy nie zmoczyłem łóżka kiedy byłem dzieckiem.
inizia ad imparare
wet - wet/wetted - wet/wetted
I've never wet the bed when I was a child.
siać
1 forma
Zbierasz to co zasiałeś. (Musisz wypić nawarzone piwo.)
inizia ad imparare
sow - sowed - sown
You reap what you sow.
poślubiać
2 forma
Wszyscy myślą, że jego żona poślubiła go tylko dla jego fortuny.
inizia ad imparare
wed - wed/wedded - wed/wedded
Everybody thinks his wife wed him only for his fortune.
ciskać/rzucać
2 forma
Cisnęła wazę o ścianę, a ta roztrzaskała się na kawałki.
inizia ad imparare
fling - flung - flung
She flung the vase against the wall and it smashed into pieces.
mieszkać / przebywać
2 forma
Przez większość lata przebywała na wsi.
inizia ad imparare
dwell - dwelt - dwelt
She dwelt in the country for most of the summer.
równoważyć / wynagradzać
2 forma
Zrównoważyliśmy koszty produkcyjne podnosząc ceny.
inizia ad imparare
offset - offset - offset
We offset the production costs by raising prices.
strzyc
2 forma
Ostrzygliśmy owce nożycami, tak jak dawniej robili to pasterze.
inizia ad imparare
shear - shore/sheared - shorn/sheared
We sheared the sheep with scissors, just as the shepherds used to do.
+35 schede
La lezione è parte del corso
"Irregular Verbs"
(Un totale di 224 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.