Czasowniki statyczne

 0    49 schede    agawuj
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zgadzać się
Wszystko się zgadza, tak?
inizia ad imparare
to agree
Everything adds up, right?
wydawać się
Nick wydawał się bardzo przyjemny przez telefon
inizia ad imparare
to appear
Nick seemed very pleasant on the phone
wierzyć
inizia ad imparare
believe
należeć
inizia ad imparare
belong
obawiać się
inizia ad imparare
afraid
składać się
inizia ad imparare
consist
kosztować
inizia ad imparare
cost
zależeć
inizia ad imparare
depend
zasługiwać
inizia ad imparare
deserve
pragnąć
inizia ad imparare
desire
nie zgadzać się
inizia ad imparare
disagree
nie lubić
inizia ad imparare
dislike
wątpić
inizia ad imparare
doubt
czuć (mieć opinię)
inizia ad imparare
feel
pasować
inizia ad imparare
fit
nienawidzić
inizia ad imparare
hate
słyszeć
Słyszałeś wiadomości?
inizia ad imparare
hear
Have you heard the news?
mieć nadzieję
inizia ad imparare
hope
wyobrażać
inizia ad imparare
imagine
robić wrażenie
inizia ad imparare
impress
zawierać
inizia ad imparare
contain
wymagać, dotyczyć (i)
inizia ad imparare
involve
znać
inizia ad imparare
know
lubić
Lubię to.
inizia ad imparare
like
I like it.
kochać
inizia ad imparare
love
mieć znaczenie
inizia ad imparare
matter
znaczyć
inizia ad imparare
mean
mierzyć (mieć długość)
inizia ad imparare
measure
zwracać uwagę
inizia ad imparare
mind
potrzebować
inizia ad imparare
need
być dłużnym
inizia ad imparare
owe
posiadać (o)
inizia ad imparare
own
posiadać (p)
inizia ad imparare
possess
woleć
inizia ad imparare
prefer
obiecać
inizia ad imparare
promise
mieć świaodmość (r)
inizia ad imparare
realise
rozpoznawać
inizia ad imparare
recognize
pamiętać
inizia ad imparare
remember
wymagać, zażądać (r)
inizia ad imparare
require
wydawać się
inizia ad imparare
seem
brzmieć
inizia ad imparare
sound
pasować
inizia ad imparare
suit
przypuszczać
inizia ad imparare
suppose
zaskoczyć
inizia ad imparare
surprise
rozumieć (u)
inizia ad imparare
understand
chcieć
(ja) chcę
inizia ad imparare
want
I want
ważyć (mieć wagę)
inizia ad imparare
weigh
życzyć
inizia ad imparare
wish
niepokój, lęk, obawa
inizia ad imparare
anxiety

Devi essere accedere per pubblicare un commento.