CZERWIEC 1 STANDARYZOWANY

 0    75 schede    rafalkaktus
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
assembly
inizia ad imparare
montaż
total price
inizia ad imparare
cena całkowita
companies exist
inizia ad imparare
firmy istnieją
companies exist to make a profit
inizia ad imparare
firmy istnieją, żeby robić zysk
companies exist to work on sth
inizia ad imparare
firmy istnieją, żeby pracować nad czymś
companies exist to earn money
inizia ad imparare
firmy istnieją, żeby zarabiać pieniądze
companies exist to make decisions
inizia ad imparare
firmy istnieją, żeby podejmować decyzję
companies exist to help the poor
inizia ad imparare
firmy istnieją, żeby pomagać biednym
companies exist to give jobs to people
inizia ad imparare
firmy istnieją, żeby dawać pracę ludziom
companies are responsible for their employes, clients, money
inizia ad imparare
firmy są odpowiedzialne za pracowników, klientów, pieniądze
suppliers
inizia ad imparare
dostawcy
customer
inizia ad imparare
klient
fill an order
inizia ad imparare
wypełnić zamówienie
send an order
inizia ad imparare
wysłać zamówienie
state (quote) a price
inizia ad imparare
podać cenę
bring down=reduce a price
inizia ad imparare
obniżyć cenę
ask for a discount
inizia ad imparare
poprosić o zniżkę
offer a discount
inizia ad imparare
zaoferować zniżkę
grant a discount
inizia ad imparare
udzielić rabatu
increase a discount
inizia ad imparare
zwiększyć rabat
see the benefits
inizia ad imparare
zobaczyć korzyści
sell the benefits
inizia ad imparare
sprzedaż korzyści
explain the benefits
inizia ad imparare
wyjaśniać korzyści
fee
inizia ad imparare
opłata
sort out (state) the details
inizia ad imparare
podać szczegóły
discuss the details
inizia ad imparare
omówić szczegóły
check (go over) the details
inizia ad imparare
sprawdzić szczegóły
make a proposal
inizia ad imparare
mieć propozycję
confirm a proposal
inizia ad imparare
potwierdzić propozycje
open to negotiation
inizia ad imparare
otwarty na negocjacje
pay a deposit
inizia ad imparare
zapłacić zaliczkę
require a deposit
inizia ad imparare
wymagać zaliczki
put down a deposit
inizia ad imparare
złożyć zaliczkę
a monthly fee
inizia ad imparare
miesięczna opłata
an annual fee
inizia ad imparare
roczna opłata
an entrance fee
inizia ad imparare
opłata za wstęp
extra costs
inizia ad imparare
dodatkowe koszty
meet a deadline
inizia ad imparare
dotrzymać terminu
miss a deadline
inizia ad imparare
nie dotrzymać terminu
extend a deadline
inizia ad imparare
przedłużyć termin
make the deal
inizia ad imparare
zawrzeć umowę
negotiate the deal
inizia ad imparare
negocjować umowę
accept the deal
inizia ad imparare
zgodzićsię na umowę
responsibility
inizia ad imparare
odpowiedzialność
constantly strive
inizia ad imparare
stale starać się
accurately
inizia ad imparare
dokładnie
promptly
inizia ad imparare
punktualnie
distributors
inizia ad imparare
dystrybutorzy
consider
inizia ad imparare
rozważany
dignity
inizia ad imparare
godność
recognize merit
inizia ad imparare
uznać zasługę
compensation
inizia ad imparare
odszkodowanie
working conditions
inizia ad imparare
warunki pracy
employees
inizia ad imparare
pracownicy
employer
inizia ad imparare
pracodawca
equal
inizia ad imparare
równy
shareholders
inizia ad imparare
udziałowcy
community
inizia ad imparare
społeczność
corporate social responsibility
inizia ad imparare
CSR
purchased
inizia ad imparare
zakupione
consider
inizia ad imparare
rozważać
this article was taken from...
inizia ad imparare
ten artykuł został zaczerpnięty z...
this text comes from...
inizia ad imparare
ten teks pochodzi z...
it's about...
inizia ad imparare
to jest o...
basically, it deals with...
inizia ad imparare
W zasadzie to dotyczy...
I chose this particular article because...
inizia ad imparare
Wybrałem ten konkretny artykuł, ponieważ
This is an issue i have been interested in for a long time.
inizia ad imparare
Jest to kwestia, który interesuje mnie od dłuższego czasu.
It begins with a question about causes
inizia ad imparare
Artykuł zaczyna się pytaniem o przyczyny
Apparently...
inizia ad imparare
Najwyraźniej...
From what the writer says,
inizia ad imparare
Z tego co mówi pisarz
according to the author...
inizia ad imparare
Według autora
This article ends with a motivating sentence
inizia ad imparare
ten artykuł kończy się zdaniem
warranty period
inizia ad imparare
okres gwarancji
delivery date
inizia ad imparare
data dostawy
refund
inizia ad imparare
zwrot

Devi essere accedere per pubblicare un commento.