Cześć pierwsza

 0    65 schede    nananatka
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
przeciwodleżynowy
inizia ad imparare
antibedsore
niepelnosprawny
inizia ad imparare
handicapped
ułomność/ brak
inizia ad imparare
deficiency
wózek inwalidzki
inizia ad imparare
a wheelchair
uraz/ rana
inizia ad imparare
an injury
dostosować
inizia ad imparare
to adjust
wysokość
inizia ad imparare
height
wysięgniki
inizia ad imparare
outriggers
cecha
inizia ad imparare
a feature
wymaganie
inizia ad imparare
A requirement
próżnia
inizia ad imparare
vacuum
podparcie
inizia ad imparare
A support
zapewniać/ dostarczać
inizia ad imparare
to provide
rozrywka
inizia ad imparare
entertainment
poprawiać/polepszyć
inizia ad imparare
to improve
niewątpliwie
inizia ad imparare
undoubtedly
jedna osoba na siedem
inizia ad imparare
one person in seven
do pewnego stopnia
inizia ad imparare
to some degree
być napędzanym przez
inizia ad imparare
to be powered by
odpowiadać indywidualnym potrzebom użytkowników
inizia ad imparare
to meet the needs of individual users
według, zgodnie z
inizia ad imparare
according to
chronić przed szkodliwym działaniem
inizia ad imparare
to protect from harmful effects
zapewnić komuś wygodę
inizia ad imparare
to provide somebody with comfort
przynosić korzyści
inizia ad imparare
to provides benefits
umożliwiać zdalne sterowanie
inizia ad imparare
to enable remote control
umożliwiać
inizia ad imparare
to makes it possible to
być przeznaczonym do
inizia ad imparare
be intended to
z powodu
inizia ad imparare
due to
składa się
inizia ad imparare
consist of
dziekan
inizia ad imparare
dean
makulatura
inizia ad imparare
wastepaper
obróbka
inizia ad imparare
treatment
uszlachetniać, obrabiać
inizia ad imparare
to refine
włókno
inizia ad imparare
fiber
stożkowy
inizia ad imparare
conical
właściwości, cechy
inizia ad imparare
properties
osiągnąć
inizia ad imparare
to achieve
odporność
inizia ad imparare
resistance
wzrastać
inizia ad imparare
to increase
liczny
inizia ad imparare
numerous
istotny, znaczący
inizia ad imparare
significant
wykorzystanie
inizia ad imparare
utilization
solidność, niezawodność
inizia ad imparare
reliability
walec
inizia ad imparare
a cylinder
klient, kontrahent
inizia ad imparare
A customer
zachowanie, konserwacja
inizia ad imparare
maintenance
płyta
inizia ad imparare
a plate
ponaddźwiękowy
inizia ad imparare
ultrasonic
wytwórnia papieru
inizia ad imparare
paper mill
zrównoważony
inizia ad imparare
sustainable
zastąpić
inizia ad imparare
replace
uzyskać dobrą wydajność, skuteczność
inizia ad imparare
achieve good efficiency
obniżenie kosztów obróbki
inizia ad imparare
reduction of treatment costs
w następujący sposób
inizia ad imparare
as follows
być dostosowanym do wymagań klientów
inizia ad imparare
to be adjusted to the user's demands
zwiększyć odporność na wysoką temperaturę
inizia ad imparare
increase heat resistance
zmniejszenie kosztów energii wejściowej
inizia ad imparare
reduction of the input energy
liczne poprawki, ulepszenia
inizia ad imparare
numerous improvements
najnowsze kierunki rozwoju
inizia ad imparare
recent development trends
spełnić wymagania
inizia ad imparare
meet the requirements of
opracować nowe technologie
inizia ad imparare
develop new technologies
ochrona środowiska
inizia ad imparare
environmental protection
papka
inizia ad imparare
pulp
właściwości
inizia ad imparare
properties
istotny
inizia ad imparare
crucial

Devi essere accedere per pubblicare un commento.