Đại từ - Personas

 0    44 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
tôi
Tôi là Pedro.
inizia ad imparare
yo
Soy Pedro.
bạn
Bạn là ai?
inizia ad imparare
¿Tú quién eres?
anh ấy
Anh ấy là ai?
inizia ad imparare
él
¿Quién es él?
cô ấy
Cô ấy là chị của tôi.
inizia ad imparare
ella
Ella es mi hermana.
cái này
Tôi thích cái này.
inizia ad imparare
esto
Me gusta esto.
chúng tôi
Chúng tôi sống ở vùng ngoại ô.
inizia ad imparare
nosotros
Nosotros vivimos en el campo.
bạn (số nhiều)
Còn các bạn, các bạn muốn uống gì?
inizia ad imparare
vosotros
Y vosotros, ¿ qué queréis tomar?
họ
giống đực
Họ là những người bạn của chúng tôi.
inizia ad imparare
ellos
Ellos son nuestros amigos.
người
Họ là anh em họ của chúng tôi.
inizia ad imparare
ellas
Ellas son nuestras primas.
một người
Xin vui lòng đặt bàn cho một người.
inizia ad imparare
la persona
Mesa para una persona, por favor.
nhiều người
Có rất nhiều người thông minh trong nhóm này.
inizia ad imparare
la gente
Hay mucha gente inteligente en este grupo.
bạn
Đây là bạn tôi, Pedro.
inizia ad imparare
el amigo
Es mi amigo, Pedro.
vợ
Đây là vợ tôi, Julieta.
inizia ad imparare
la esposa
Es mi esposa, Julieta.
chồng
Chồng tôi là kĩ sư.
inizia ad imparare
el esposo
Mi esposo es ingeniero.
anh em trai
Bạn có anh em trai không?
inizia ad imparare
el hermano
¿Tienes un hermano?
chị em gái
Chị gái bạn ở đâu?
inizia ad imparare
la hermana
¿Dónde está tu hermana?
trẻ em
Con của bạn bao nhiêu tuổi?
inizia ad imparare
el niño
Tu niño, ¿cuántos años tiene?
con trai
Con trai tôi bây giờ đã 18 tuổi.
inizia ad imparare
el hijo
Mi hijo tiene ya 18 años.
con gái
Tôi cũng có 2 đứa con gái.
inizia ad imparare
la hija
Tengo también 2 hijas.
mẹ
Mẹ tôi là giáo viên.
inizia ad imparare
la madre
Mi madre es profesora.
cha
Ba tôi là tài xế.
inizia ad imparare
el padre
Mi padre trabaja como chofer de taxi.
bạn trai
Bạn trai tôi thật tuyệt.
inizia ad imparare
el novio
Mi novio es bien chévere.
bạn gái
Bạn gái tôi là cô gái xinh đẹp nhất thế giới.
inizia ad imparare
la novia
Mi novia es la chica más bella del mundo.
đàn ông
Bạn có biết người đàn ông này không?
inizia ad imparare
el hombre
¿Conoces a este hombre?
phụ nữ
Cô ấy là phụ nũ đã có gia đình.
inizia ad imparare
la mujer
Ella es una mujer casada.
giáo viên
Bạn là giáo viên tiếng Tây Ban Nha tuyệt vời nhất của tôi.
inizia ad imparare
el profesor
Usted es mi mejor profesor de español.
bác sĩ
Tôi phải đi gặp bác sĩ.
inizia ad imparare
el médico
Tengo que ir al médico.
mọi người
Cô ấy là phụ nữ đã có gia đình.
inizia ad imparare
todos
Mọi người đều được mời.
không ai
Không ai nói chuyện với tôi.
inizia ad imparare
nadie
Nadie habla conmigo.
người nào đó
Tôi cần ai đó giúp tôi.
inizia ad imparare
alguien
Necesito que alguien me ayude.
của tôi
Đây là con mèo của tôi.
inizia ad imparare
mi
Es mi gato.
của tôi
Đây là phòng ngủ của tôi.
inizia ad imparare
mi
Es mi dormitorio.
của tôi
số nhiều
Đây là những người bạn của tôi.
inizia ad imparare
mis
plural
Son mis amigos.
của bạn
Cái cặp của bạn ở đâu?
inizia ad imparare
tu
¿Dónde está tu bolsa?
của bạn
Chị của bạn ở đâu?
inizia ad imparare
tu
¿Dónde está tu hermana?
của bạn
số nhiều
Tất của bạn bẩn.
inizia ad imparare
tus
plural
Tus calcetines están sucios.
của cô ấy/ anh ấy/ nó
số ít
Con trai cô ấy là diễn viên.
inizia ad imparare
su
singular
Su hijo es actor.
của cô ấy/ anh ấy/ nó
số ít
Đó là quyết định của ông ta.
inizia ad imparare
su
singular
Es su decisión.
của cô ấy/ anh ấy/ nó
số nhiều
Tôi thích đôi giày của anh ấy.
inizia ad imparare
sus
plural
Me gustan sus zapatos.
của chúng tôi
số ít
Đây là con chó của chúng tôi.
inizia ad imparare
nuestro/nuestra
singular
Es nuestro perro.
của chúng tôi
Con của chúng tôi đang ở đâu?
inizia ad imparare
nuestros/nuestras
plural
¿Dónde están nuestros niños?
của họ
số ít
Ai là giáo viên dạy văn của họ?
inizia ad imparare
vuestro/vuestra
singular
¿Quién es vuestro profesor de literatura?
của họ
Những người con của họ rất thông minh.
inizia ad imparare
vuestros/vuestras
plural
Vuestros niños son listos.
của cô ấy/ anh ấy/ nó
Tôi không thích ba mẹ của anh ấy.
inizia ad imparare
sus
A mi no me gustan sus padres.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.