dane osobowe

 0    32 schede    guest2056510
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
rzednący
inizia ad imparare
thinning
owdowieć
inizia ad imparare
to become a widow
Data
inizia ad imparare
Date
narodowość
inizia ad imparare
nationality
karnacja
Możesz mieć jasną (bladą) albo ciemną karnację.
inizia ad imparare
a complexion
You can have fair (pale) or dark complexion.
skinąć
inizia ad imparare
nod
etniczny
inizia ad imparare
ethnic
dres
inizia ad imparare
a tracksuit
osobowe
inizia ad imparare
personal
rozwiedziony
Rozwiodła się z mężem dwa lata temu.
inizia ad imparare
divorced
She got divorced from her husband two years ago.
kin
inizia ad imparare
cinemas
singel
inizia ad imparare
single
cywilny
inizia ad imparare
civil
płeć
Jakiej płci jest twój chomik?
inizia ad imparare
sex
What sex is your hamster?
zewnętrzny
inizia ad imparare
external
krewna
inizia ad imparare
relative
żonaty
Jestem żonaty od dwudziestu lat.
inizia ad imparare
married
I've been married for twenty years.
zawody
inizia ad imparare
professions
najbliższy
inizia ad imparare
nearest
zamieszkać
inizia ad imparare
occupy
kości
inizia ad imparare
dice
szczególny
inizia ad imparare
special
adres
Podaj mi swój adres.
inizia ad imparare
address
Give me your address, please.
znak
Tęcza to zawsze dobry znak.
inizia ad imparare
sign
Rainbow is always a good sign.
włosy
mam długie włosy
inizia ad imparare
hair
I have long hair
urodzić
Ann urodziła trojaczki w ostatnim dniu grudnia.
inizia ad imparare
to give birth
Ann gave birth to triplets on the last day of December.
pochodzić
inizia ad imparare
to come from
nazwisko
inizia ad imparare
a surname
kraj
Który kraj w Europie jest najmniejszy?
inizia ad imparare
a country
Which is the smallest country in Europe?
wiek
Zacząłem szkołę w wieku pięciu lat.
inizia ad imparare
age
I started school at the age of five.
mężczyzna
Znasz tamtego mężczyznę?
inizia ad imparare
man
Do you know that man?
nosić
Ona zawsze nosi bardzo śmieszne ubrania.
inizia ad imparare
to wear
She always wears very funny clothes.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.